google tìm kiếm bài hát

Bạn rất có thể đòi hỏi Trợ lý Google xác lập những bài xích hát đang được trị ngay sát chúng ta. Quý Khách rất có thể trị bài xích hát nhằm Trợ lý Google xác lập hoặc chúng ta cũng có thể ngân nga, huýt sáo và hát theo dõi nhạc điệu của một bài xích hát nào là cơ.

Lưu ý quan lại trọng: Không nên tác dụng nào là cũng đều có bên trên từng ngôn từ, vương quốc hoặc tranh bị đầy đủ ĐK.

Bạn đang xem: google tìm kiếm bài hát

Xem thêm: định vị airpod

Yêu cầu Trợ lý Google cho biết thương hiệu của một bài xích hát

 1. Trên điện thoại cảm ứng, hãy chạm và lưu giữ nút Màn hình chủ yếu hoặc rằng "Ok Google".
 2. Hỏi "Bài hát gì đây?"
 3. Phát một bài xích hát hoặc ngân nga, huýt sáo hoặc hát theo dõi nhạc điệu của một bài hát nào là cơ. 
  • Phát một bài xích hát: Trợ lý Google tiếp tục nêu thương hiệu của bài xích hát cơ.  Bạn rất có thể share bài xích hát, coi đoạn phim bên trên YouTube hoặc thêm nữa list trị bên trên YouTube Music YouTube Music Logo.
  • Ngân nga, huýt sáo hoặc hát: Trợ lý Google tiếp tục xác lập những thành quả sở hữu kỹ năng trùng khớp với bài xích hát cơ. Chọn một trong mỗi bài xích hát sở hữu kỹ năng trùng khớp cơ nhằm coi trang Kết trái khoáy lần tìm tòi và nghe bài xích hát, hiểu điều bài xích hát hoặc coi đoạn phim nhạc.
   • Mẹo: Trợ lý Google chỉ rất có thể xác lập những bài xích hát sở hữu điều.

Sử dụng phần mềm Google để tìm hiểu thương hiệu của một bài xích hát

 1. Trên điện thoại cảm ứng hoặc Tablet Android, hãy hé phần mềm Google Google Tìm kiếm.
 2. Trong thanh lần lần, hãy nhấn nhập hình tượng micrô  sau đó Tìm lần một bài xích hát.
 3. Phát một bài xích hát hoặc ngân nga, huýt sáo hoặc hát theo dõi nhạc điệu của một bài xích hát nào là cơ.

Tìm hiểu nội dung đang được trị nhưng mà ko cần thiết căn vặn (áp dụng với Pixel 2 trở lên)

Bạn rất có thể tự động hóa nhận thông tin bên trên screen khóa nhằm cho chính mình biết bài xích hát đang được trị là gì. Hãy tuân theo công việc nhằm nhảy tác dụng Phát hiện nay nhạc.

Tác giả

Bình luận