giảo xuân bính

Như Lửa

Như Lửa

8.1/10

1.2K

Bạn đang xem: giảo xuân bính

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 13
Hãn Phu - Giảo Xuân Bính

Hãn Phu - Giảo Xuân Bính

7.6/10

2.3K

Trạng thái: Full

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 71
Hãy ở lại mặt mày anh

Hãy ở lại mặt mày anh

8.5/10

13.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 67
Xuân Trì FULL

Xuân Trì FULL

7.4/10

4.6K

Trạng thái: Full

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 18
Chúng Ta Kết Hôn Thôi FULL

Chúng Ta Kết Hôn Thôi FULL

7.5/10

28.4K

Trạng thái: Full

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 73
Xin Em Tại Lại Cạnh Anh FULL

Xin Em Tại Lại Cạnh Anh FULL

7.5/10

15.8K

Trạng thái: Full

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 66
Mình Cưới Nhau Đi FULL

Mình Cưới Nhau Đi FULL

7.5/10

16K

Trạng thái: Full

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 64
Cặp Đôi Nồng Cháy

Cặp Đôi Nồng Cháy

7.7/10

25.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 90
Ngỡ

Ngỡ

7.4/10

28.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 91
Uyên ương rực lửa

Uyên ương rực lửa

8.5/10

1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Truyện Khác

Chương 0
Thất trọng

Thất trọng

8.5/10

2.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Truyện Khác

Chương 3
Lầm tưởng

Lầm tưởng

8.5/10

62.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 62
Tôi tiếp tục hóng em cực kỳ lâu

Tôi tiếp tục hóng em cực kỳ lâu

7.7/10

129.9K

Trạng thái: Full

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 67
Chân Thành

Chân Thành

7.1/10

5.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 16
Bách niên hảo hợp

Bách niên hảo hợp

8.5/10

207.5K

Trạng thái: Full

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 101
Hãy ở lại mặt mày anh

Hãy ở lại mặt mày anh

8.5/10

243.6K

Trạng thái: Full

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 61
Tôi tiếp tục hóng em rất rất lâu rồi

Tôi tiếp tục hóng em rất rất lâu rồi

8.5/10

70.5K

Trạng thái: Full

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 67
Tiểu tiên sinh

Tiểu tiên sinh

8.5/10

149.1K

Trạng thái: Full

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 80
Hãn phu

Hãn phu

8.5/10

82.8K

Trạng thái: Full

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 233
Vợ ngọt

Vợ ngọt

8.5/10

122.2K

Trạng thái: Full

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 72
Hẹn Gặp Lại Nhau Ngày Hoa Nở

Hẹn Gặp Lại Nhau Ngày Hoa Nở

9.1/10

91.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 71
Ánh Dương ấm êm Áp

Ánh Dương ấm êm Áp

7.5/10

290.8K

Trạng thái: Full

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 89
Mong Rằng, Em Tại Cạnh Cạnh Anh

Mong Rằng, Em Tại Cạnh Cạnh Anh

7.5/10

3.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 8
Như Lửa

C13

Như Lửa

8.1/10

1.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Hãn Phu - Giảo Xuân Bính

C71

Hãn Phu - Giảo Xuân Bính

7.6/10

2.3K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Xem thêm: kết hôn rồi dụ dỗ em

Hãy ở lại mặt mày anh

C67

Hãy ở lại mặt mày anh

8.5/10

13.6K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Khác

Xuân Trì FULL

C18

Xuân Trì FULL

7.4/10

4.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chúng Ta Kết Hôn Thôi FULL

C73

Chúng Ta Kết Hôn Thôi FULL

7.5/10

28.4K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Xin Em Tại Lại Cạnh Anh FULL

C66

Xin Em Tại Lại Cạnh Anh FULL

7.5/10

15.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Mình Cưới Nhau Đi FULL

C64

Mình Cưới Nhau Đi FULL

7.5/10

16K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Cặp Đôi Nồng Cháy

C90

Cặp Đôi Nồng Cháy

7.7/10

25.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Ngỡ

C91

Ngỡ

7.4/10

28.2K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Uyên ương rực lửa

C0

Uyên ương rực lửa

8.5/10

1.8K

Thể loại: Truyện Khác

Thất trọng

C3

Thất trọng

8.5/10

2.7K

Thể loại: Truyện Khác

Lầm tưởng

C62

Lầm tưởng

8.5/10

62.2K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Tôi tiếp tục hóng em cực kỳ lâu

C67

Tôi tiếp tục hóng em cực kỳ lâu

7.7/10

129.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Chân Thành

C16

Chân Thành

7.1/10

5.4K

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình

Bách niên hảo hợp

C101

Bách niên hảo hợp

8.5/10

207.5K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Hãy ở lại mặt mày anh

C61

Hãy ở lại mặt mày anh

8.5/10

243.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Tôi tiếp tục hóng em rất rất lâu rồi

C67

Tôi tiếp tục hóng em rất rất lâu rồi

8.5/10

70.5K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Tiểu tiên sinh

C80

Tiểu tiên sinh

8.5/10

149.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hãn phu

C233

Hãn phu

8.5/10

82.8K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Vợ ngọt

C72

Vợ ngọt

8.5/10

122.2K

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Hẹn Gặp Lại Nhau Ngày Hoa Nở

C71

Hẹn Gặp Lại Nhau Ngày Hoa Nở

9.1/10

91.9K

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Ánh Dương ấm êm Áp

C89

Ánh Dương ấm êm Áp

7.5/10

290.8K

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước

Mong Rằng, Em Tại Cạnh Cạnh Anh

C8

Mong Rằng, Em Tại Cạnh Cạnh Anh

7.5/10

Xem thêm: trở về 1988

3.8K

Thể loại: Ngôn Tình