giáo thảo liêu mà ngọt

Tên truyện: Giáo thảo một vừa hai phải hấp dẫn một vừa hai phải lắng đọng (校草撩且甜)

Tác giả: Lâm Áng Tư (林盎司)

Bạn đang xem: giáo thảo liêu mà ngọt

Edit: Hwang

Độ dài: 66 chương + 4 phiên ngoại

Thể loại: Hào môn thế gia, xuyên thư, vườn ngôi trường, tân tiến, hài.

Nguồn raw: http://khotangdammyfanfic.blogspot.com/2020/05/giao-thao-ven-ma-ngot.html?m=1

Link wattpad: https://my.w.tt/tDORZPG2f7

Bản edit chưa tồn tại sự được chấp nhận của người sáng tác, nài phấn khởi lòng không vấn đề gì chép bên dưới từng kiểu dáng.

Văn án + Đánh giá

Chương 1 Chương 2 Chương 3

Chương 4 Chương 5 Chương 6

Chương 7 Chương 8 Chương 9

Chương 10 Chương 11 Chương 12

Chương 13 Chương 14 Chương 15

Chương 16 Chương 17 Chương 18

Chương 19 Chương đôi mươi Chương 21

Chương 22 Chương 23 Chương 24

Chương 25 Chương 26 Chương 27

Chương 28 Chương 29 Chương 30

Xem thêm: truyện của đằng la vi chi

Chương 31 Chương 32 Chương 33

Chương 34 Chương 35 Chương 36

Chương 37 Chương 38 Chương 39

Chương 40 Chương 41 Chương 42

Chương 43 Chương 44 Chương 45

Chương 46 Chương 47 Chương 48

Chương 49 Chương 50 Chương 51

Chương 52 Chương 53 Chương 54

Chương 55 Chương 56 Chương 57

Chương 58 Chương 59 Chương 60

Chương 61 Chương 62 Chương 63

Chương 64 Chương 65 Chương 66

Ngoại truyện

Ngoại truyện 1: Ghen nhưng mà ko nên ghen

Ngoại truyện 2: Come out

Xem thêm: ta ở taobao tính nhân duyên

Ngoại truyện 3: Nếu Dương Dương xuyên về

Ngoại truyện 4: “Anh yêu thương em”

*Hoàn*