Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình tiếp theo

  -  
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt động trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt động trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình tiếp theo

*

hai người cùng làm 1 công việc hết 12h. Nhưng khi làm chung đc 8h thì người thứ 2 nghỉ còn người thứ nhất làm tiếp 7h mới xong. Hỏi nếu làm 1 mình thì hết bao lâu


*

Gọi thời gian làm một mình của người 1 và người 2 lần lượt là a,b

Theo đề, ta có hệ: 1/a+1/b=1/12 và 15/a+8/b=1

=>a=21; b=28


*

hai xe máy cùng xuất phát từ A để đi về B. Xe thứ nhất mất 3h20p, xe thứ 2 mất 3h40p. Tính vận tốc của mỗi xe và quãng đường AB biết vận tốc của xe thứ nhất lớn hơn của xe thứ hai là 3km/h


*

Gọi vận tốc xe 2 là x

=>vận tốc xe 1 là x+3

Theo đề, ta có: 13/3(x+3)=14/3x

=>13/3x+13=14/3x

=>-1/3x=-13

=>x=39

=>Vận tốc xe 1 là 39+3=42(km/h)


Tìm số có 3 chữ số biết tổng của 3 chữ số bằng 14 . Tổng của chữ số hàng trăm và tích 2 chữ số còn lại bằng 19Giúp mình với ạ


Gọi số cần tìm có dạng là \(\overline{abc}\)

Theo đề, ta có: a+b+c=14 và a+2bc=19

=>a=19-2bc và 19-2bc+b+c=14

=>a=19-2bc và -2bc+b+c=-5

=>a=19-2bc và b(-2c+1)+c=-5

=>a=19-2bc và -b(2c-1)+c-1/2=-11/2

=>a=19-2bc và (c-1/2)(-2b+1)=-11/2

=>a=19-2bc và (-2b+1)(2c-1)=-11

=>(2b-1)(2c-1)=11 và a=19-2bc

(2b-1)(2c-1)=11

=>\(\left(2b-1;2c-1\right)\in\left\{\left(-1;-11\right);\left(-11;-1\right);\left(1;11\right);\left(11;1\right)\right\}\)

=>\(\left(b,c\right)\in\left\{\left(1;6\right);\left(6;1\right)\right\}\)

a=19-2bc=19-2*1*6=7

=>Số cần tìm là 716 hoặc 761


Đúng 2
Bình luận (1)
Xem chi tiết
Lớp 9 Toán Bài 6: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình...
1
0
Gửi Hủy

1: Gọi số học sinh khối 8 và khối 9 tiêm đợt 1 lần lượt là x,y

Theo đề,ta có hệ phương trình;

\(\left\{{}\begin{matrix}x+y=1210\\1.05x+1.06y=1277\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=560\\y=650\end{matrix}\right.\)


Đúng 0

Bình luận (0)

Hai người thợ cùng làm chung một công việc thì sau 20 ngày sẽ hoàn thành. Nhưng sau khi làm chung được 10 ngày thì người thứ nhất đi làm việc khác, người thứ hai vẫn tiếp tục công việc đó và hoàn thành trong 15 ngày. Hỏi nếu làm riêng thì mỗi người phải làm trong bao nhiêu ngày để hoàn thành công việc.


Xem chi tiết
Lớp 9 Toán Bài 6: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình...
2
0
Gửi Hủy
Đúng 0

Bình luận (0)

Gọi thời gian làm riêng của người 1 và người 2 lần lượtlà x,y

Theo đề, ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}=\dfrac{1}{20}\\\dfrac{10}{x}+\dfrac{25}{y}=1\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=60\\y=30\end{matrix}\right.\)


Đúng 0
Bình luận (0)

thực tế hai đội công nhân xây dựng được 36 ngôi nhà đạt 90% theo kế hoạch riêng đội 1 Đạt 96% theo kế hoạch và riêng đội 2 Đạt 80% theo kế hoạch. Hỏi theo kế hoạch mỗi đội phải xây bao nhiêu ngôi nhà.

Giúp e với ạ 


Xem chi tiết
Lớp 9 Toán Bài 6: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình...
1
0
Gửi Hủy

Tổng số nhà phải xây theo kế hoạch là: \(\dfrac{36.100}{90}=40\) (ngôi nhà)

Gọi số nhà mà đội I và đội II phải xây theo kế hoạc lần lượt là a và b\(\left(0

Theo bài ra, ta có hệ phương trình:

\(\left\{{}\begin{matrix}a+b=40\\\dfrac{96}{100}a+\dfrac{80}{100}b=36\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=25\\b=15\end{matrix}\right.\left(TM\right)\)

Vậy ...


Đúng 1

Bình luận (0)


Xem thêm: Chứng Nhận Usda Là Gì ? Điều Kiện Có Chứng Nhận Hữu Cơ Usda

Bài tập 1 : Hai đội xây dựng cùng làm 1 công việc thì hoàn thành công việc trong 12 ngày . Họ cùng làm với nhau được 8 ngày thì đội 1 nghỉ , đội 2 làm nốt công việc còn lại trong 7 ngày . Hỏi mỗi đội làm một mình thì bao lâu xong công việc đó
Đọc tiếp

 

 

 

 

Bài tập 1 : Hai đội xây dựng cùng làm 1 công việc thì hoàn thành công việc trong 12 ngày . Họ cùng làm với nhau được 8 ngày thì đội 1 nghỉ , đội 2 làm nốt công việc còn lại trong 7 ngày . Hỏi mỗi đội làm một mình thì bao lâu xong công việc đó

 

 

 


Xem chi tiết
Lớp 9 Toán Bài 6: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình...
1
0
Gửi Hủy

Gọi thời gian đội 1 và đội 2 hoàn thành công việc khi làm một mình lần lượt là x,y

Theo đề, ta có hệ:

\(\left\{{}\begin{matrix}\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}=\dfrac{1}{12}\\\dfrac{8}{x}+\dfrac{15}{y}=1\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=28\\y=21\end{matrix}\right.\)


Đúng 0

Bình luận (0)
hai đội công nhân cùng làm việc. nếu hai đội làm chung thì hoàn thành sau 12 ngày. nếu mỗi đội làm riêng thì đội I sẽ hoàn thành công việc chậm hơn đội II 10 ngày. nếu làm riêng thì mỗi đội làm trong bao nhiêu ngày
Xem chi tiết
Lớp 9 Toán Bài 6: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình...
1
0
Gửi Hủy

Gọi thời gian làm riêng để hoàn thành công việc của đội 1 là x>0 (ngày), đội 2 là y>0 (ngày)

Trong 1 ngày hai đội lần lượt làm được \(\dfrac{1}{x}\) và \(\dfrac{1}{y}\) phần công việc

Do 2 đội làm chung thì hoàn thành sau 12 ngày nên: \(12\left(\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}\right)=1\)

Do đội 1 hoàn thành chậm hơn đội 2 là 10 ngày nên: \(x=y+10\)

Ta có hệ pt:

\(\left\{{}\begin{matrix}12\left(\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}\right)=1\\x=y+10\end{matrix}\right.\) \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}12\left(\dfrac{1}{y+10}+\dfrac{1}{y}\right)=1\\x=y+10\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}12\left(2y+10\right)=y\left(y+10\right)\\x=y+10\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}y^2-14y-120=0\\x=y+10\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}y=20\\x=30\end{matrix}\right.\)


Đúng 1

Bình luận (0)

để hoàn thành công việc hai tổ làm chung trong 8 giờ. tuy nhiên sau 6 giờ làm chung tổ 2 được điều đi làm việc khác, tổ một hoàn thành nốt công việc còn lại trong 6 giờ. hỏi hai tổ làm riêng thì bao lâu xong công việc


Xem chi tiết
Lớp 9 Toán Bài 6: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình...
1
1
Gửi Hủy

Gọi thời gian làm riêng xong việc của tổ 1 là x>0 (giờ) và tổ 2 là y>0 giờ

Trong 1 giờ hai tổ lần lượt làm được \(\dfrac{1}{x}\) và \(\dfrac{1}{y}\) phần công việc

Do 2 tổ làm chung trong 8 giờ thì hoàn thành nên: \(8\left(\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}\right)=1\)

Hai đội làm việc chung trong 6h và đội 1 làm việc 1 mình thêm 6h thì hoàn thành nên:

\(6\left(\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}\right)+6.\dfrac{1}{x}=1\) \(\Leftrightarrow\dfrac{2}{x}+\dfrac{1}{y}=\dfrac{1}{6}\)

Ta được hệ pt: \(\left\{{}\begin{matrix}\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}=\dfrac{1}{8}\\\dfrac{2}{x}+\dfrac{1}{y}=\dfrac{1}{6}\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\dfrac{1}{x}=\dfrac{1}{24}\\\dfrac{1}{y}=\dfrac{1}{12}\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=24\\y=12\end{matrix}\right.\)


Đúng 2

Bình luận (0)

Tìm 1 số tự nhiên có 2 chữ số biết 2 lần chữ số hàng chục lớn hơn 5 lần chữ số hàng đơn vị và nếu đổi chỗ 2 chữ số cho nhau thì được số mới nhỏ hơn số cũ 18 đơn vị


Xem chi tiết
Lớp 9 Toán Bài 6: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình...
0
1
Gửi Hủy
TrướcSau
Bài trước
Bài tiếp theo

Khoá học trên OLM (olm.vn)
Xem thêm: 4 Cách Giảm Ping Lol (Liên Minh Huyền Thoại) Chơi Không Lag, Chia Sẻ Thủ Thuật Giảm Lag Lol Trên Máy Cấu Hình

Khoá học trên OLM (olm.vn)