gia hạn tạm trú online

LĨNH VỰC TTHC

Chọn nghành giấy tờ thủ tục hành chính

Bạn đang xem: gia hạn tạm trú online

Gia hạn tạm thời trú

Mức phỏng cung ứng công ty công trực tuyến

Thương Mại Dịch Vụ công trực tuyến một trong những phần

Trình tự động thực hiện

 • - Cách 1: Cá nhân, tổ chức triển khai sẵn sàng làm hồ sơ theo gót quy ấn định của pháp lý.
  - Cách 2: Cá nhân, tổ chức triển khai nộp làm hồ sơ bên trên Công an cung cấp xã.
  - Cách 3: Khi tiêu thụ làm hồ sơ gia hạn tạm thời trú, cơ sở ĐK trú ngụ đánh giá tính pháp luật và nội dung hồ nước sơ:
  + Trường ăn ý làm hồ sơ đang được không hề thiếu, hợp thức thì tiêu thụ làm hồ sơ và cung cấp Phiếu tiêu thụ làm hồ sơ và hứa trả thành quả (mẫu CT04 phát hành tất nhiên Thông tư số 56/2021/TT-BCA) cho tất cả những người đăng ký;
  + Trường ăn ý làm hồ sơ đầy đủ ĐK tuy nhiên ko đầy đủ làm hồ sơ thì chỉ dẫn bổ sung cập nhật, hoàn mỹ và cung cấp Phiếu chỉ dẫn bổ sung cập nhật, hoàn mỹ làm hồ sơ (mẫu CT05 phát hành tất nhiên Thông tư số 56/2021/TT-BCA) cho tất cả những người đăng ký;
  + Trường ăn ý làm hồ sơ ko đầy đủ ĐK thì kể từ chối và cung cấp Phiếu kể từ chối tiêu thụ, giải quyết và xử lý làm hồ sơ (mẫu CT06 phát hành tất nhiên Thông tư số 56/2021/TT-BCA) cho tất cả những người ĐK.
  - Cách 4: Cá nhân, tổ chức triển khai nộp lệ phí ĐK trú ngụ theo gót quy ấn định.
  - Cách 5: Căn cứ theo gót ngày hứa bên trên Phiếu tiêu thụ làm hồ sơ và hứa trả thành quả nhằm nhận thông tin thành quả giải quyết và xử lý giấy tờ thủ tục ĐK trú ngụ (nếu có).

Thời hạn giải quyết

  Trực tiếp
 • 03 Ngày thực hiện việc - Nộp làm hồ sơ thẳng bên trên Công an cung cấp xã.
  Thời gian giảo tiêu thụ hồ nước sơ: Giờ hành chủ yếu những ngày thao tác làm việc kể từ thứ hai cho tới loại 6 và sáng sủa loại 7 mặt hàng tuần (trừ những ngày ngủ lễ, đầu năm mới theo gót quy ấn định của pháp luật).
 • Trực tuyến
 • 03 Ngày thực hiện việc - Nộp làm hồ sơ trực tuyến qua chuyện những cổng cung ứng công ty công trực tuyến như: Trực tuyến bên trên Cổng công ty công qua chuyện Cổng công ty công vương quốc, hoặc qua chuyện Cổng công ty công Sở Công an, Cổng công ty công quản lý và vận hành cư trú;
  Thời gian giảo tiêu thụ hồ nước sơ: Giờ hành chủ yếu những ngày thao tác làm việc kể từ thứ hai cho tới loại 6 và sáng sủa loại 7 mặt hàng tuần (trừ những ngày ngủ lễ, đầu năm mới theo gót quy ấn định của pháp luật).

Thành phần hồ nước sơ

* Hồ sơ gia hạn tạm thời trú gồm:

Tên giấy tờ tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Tờ khai thay cho thay đổi vấn đề trú ngụ (Mẫu CT01 phát hành tất nhiên Thông tư số 56/2021/TT-BCA); so với người gia hạn tạm thời trú là kẻ ko trở nên niên thì nhập tờ khai cần ghi rõ ràng chủ ý đồng ý của thân phụ, u hoặc người giám hộ, trừ tình huống đang được với chủ ý đồng ý tự văn bản; CT01 Tờ khai thay cho thay đổi vấn đề trú ngụ.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Giấy tờ, tư liệu chứng tỏ vị trí ở hợp lí.   Bản chính: 1
Bản sao: 0

* Gia hạn tạm thời trú bên trên điểm đơn vị chức năng đóng góp quân nhập Công an dân chúng, làm hồ sơ gồm:

Tên giấy tờ tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Tờ khai thay cho thay đổi vấn đề trú ngụ (Mẫu CT01 phát hành tất nhiên Thông tư số 56/2021/TT-BCA);   Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Giấy ra mắt của Thủ trưởng đơn vị chức năng quản lý và vận hành thẳng ghi rõ ràng nội dung nhằm thực hiện giấy tờ thủ tục gia hạn tạm thời trú và đơn vị chức năng với vị trí ở được cán cỗ chiến sỹ (ký thương hiệu, đóng góp dấu).   Bản chính: 1
Bản sao: 0

* Gia hạn tạm thời trú theo gót list, làm hồ sơ gồm:

Tên giấy tờ tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Tờ khai thay cho thay đổi vấn đề trú ngụ (của từng người) (Mẫu CT01 phát hành tất nhiên Thông tư số 56/2021/TT-BCA); CT01 Tờ khai thay cho thay đổi vấn đề trú ngụ.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Văn bạn dạng kiến nghị gia hạn tạm thời trú nhập bại ghi rõ ràng vấn đề về vị trí ở hợp lí kèm cặp list người gia hạn tạm thời trú. Danh sách bao hàm những vấn đề cơ bạn dạng của từng người: bọn họ, chữ đệm và tên; ngày, mon, năm sinh; giới tính; số ấn định danh cá thể và thời hạn tạm thời trú.   Bản chính: 1
Bản sao: 0

Yêu cầu - điều kiện

Xem thêm: rất khó không yêu

Trong thời hạn 15 ngày trước thời điểm ngày kết thúc đẩy thời hạn tạm thời trú đang được ĐK, công dân cần thực hiện giấy tờ thủ tục gia hạn tạm thời trú.

Căn cứ pháp lý

 • Luật 68/2020/QH14 Số: 68/2020/QH14

 • Thông tư 55/2021/TT-BCA Số: 55/2021/TT-BCA

 • Thông tư 56/2021/TT-BCA Số: 56/2021/TT-BCA

 • Thông tư 57/2021/TT-BCA Số: 57/2021/TT-BCA

  Xem thêm: the giới hoàn mỹ truyện tranh

Biểu mẫu

File mẫu:

 • Tờ khai thay cho thay đổi vấn đề trú ngụ (Mẫu CT01 phát hành tất nhiên Thông tư số 56/2021/TT-BCA) Tải về

Kết trái ngược thực hiện

 • Cập nhật vấn đề nhập Trung tâm tài liệu vương quốc về dân cư
 • Cập nhật vấn đề nhập Trung tâm tài liệu về cư trú
 • Thông báo về thành quả giải quyết và xử lý, bỏ vứt ĐK cư trú
 • Phiếu kể từ chối tiêu thụ, giải quyết và xử lý hồ nước sơ