Get a hold of là gì

  -  
Nghĩa rộng:

Kiếm được loại nào đấy, mang được cái nào đó, thường là 1 biện pháp trở ngại, rất có thể là do mẫu kia không có nhiều (lớn acquire or obtain something)

Tiếng Việt có cách dùng tương tự:

Kiếm được, mò được, moi được, móc được…

Ví dụ: