Game ai là triệu phú 2019

  -  
- Ai là triệu phú là 1 game mô rộp Gameshow Ai là đại gia do VTV3 thực hiện.- trong game gồm giọng nói người dẫn chương trình MC Lại Văn Sâm rất quen thuộc.- MC Lại Văn Sâm đọc câu hỏi và đáp án.- liên kết Facebook với bạn bè của mình thuộc với phiên bản đồ rộng lớn lớn- Hệ thông câu hỏi đa dạng, phong phú, được thu xếp ngẫu nhiên cùng được phân các loại từ dễ mang đến khó.- chức năng gởi điểm lên hệ thống và hoàn toàn có thể xem lại Điểm tối đa của những người đã chơi.- tất cả 3 quyền hỗ trợ là: 50/50, hỏi ý kiến người theo dõi và đổi thắc mắc .
*
carx street
*
bus simulator 2023
*
ipogo
*
squad busters
*
project playtime
*
nulls brawl
*
madfut 23
*
dragon ball legends
*
alpha ace
*
nikke the goddess of victory
*
clash royale
*
stumble guys
*
clash of clans
*
pokemon unite
*
roblox
*
sigma
*
tft
*
fortnite
*
fgo
*
mini militia
*

FIFA sản phẩm điện thoại Hàn QuốcNEXON Company · Thể thao