FUNCTIONS LÀ GÌ

  -  
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Functions là gì

*
*
*

function
*

Function (Econ) Hàm số.+ Một công thức toán học ví dụ hoá mọt contact thân những cực hiếm của một tập hòa hợp những vươn lên là hòa bình xác minh giá trị các biến đổi nhờ vào.
function hàm, hàm số; tác dụng // tác dụng, vận hành
f. of bounded variation hàm gồm biến chuyển phân bị chặn f. of a complex(real) variable hàm phát triển thành số phức thực f. of concentration (thống kê) hàm tập trung f. of dispersion (toán thù tởm tế) hàm phân tán f. of exponential type hàm hình dạng mũ f. of finite genus (giải tích) hàm gồm như là hữu hạn f. of f. hàm của hàm, hàm hợp f. of infinite type hàm kiểu vô hạn, hàm hình dáng rất đại f. of limited variation hàm bao gồm trở thành phân bị chặn f. of maximun type hàm vẻ bên ngoài cực lớn, hàm thứ hạng vô hạn f. of minimum type (giải tích) hàm hình trạng rất tiểu f. of position lượng chất trí f. of random variable (xác suất) hàm cuả biến chuyển ngẫu nhiên f. of singularities (giải tích) hàm các điểm kỳ lạ, yếu tắc kỳ dị f. of tư vấn hàm tựa absolutely additive sầu phối f. hàm hoàn hảo và tuyệt vời nhất cùng tính absolute monotonic f. hàm solo điệu tốt đối acylic f. hàm ko tuần hoàn, hàm phi xilic adjustment f. (thống kê) đặc thù của tập hợp thống kê algebraic(al) f. hàm đại số alternate f. (đại số) hàm cầm phiên analytic(al) f. hàm giải tích antihyperbolic f. s. hàm hipebolic ngược antitrigonometric f. hàm vị giác ngược arc-hyperbolic f.s hàm hipebolic ngược area f. hàm xác minh diện tích (trong không gian Mincopxki) arithmetric f. hàm số học associated integral f. hàm nguyên ổn liên đới asympotic distribution f. hàm phân păn năn tiệm cận atomic mix f. hàm tập thích hợp nguyên ổn tử automorphic f. hàm trường đoản cú đẳng cấu beta f. hàm bêta bicomplex f. hàm tuy vậy phức bicontinuous f. hàm tuy nhiên liên tục biharmonic f. hàm tuy vậy điều hoà bijective sầu f. hàm tuy vậy ánh bilinear f. hàm tuy nhiên tuyến tính Boolean f. hàm Bun bounded f. hàm bị chặn bounded set f. hàm tập bị chặn carries f. hàm mang characteristic f. hàm đặc trưng circular cylinder f. hàm trụ tròn circular cylindrial wave sầu f. hàm sóng trụ tròn circulary symmetric f. hàm đối xứng tròn class f. hàm lớp closure f. hàm đóng close-to-convex f. hàm ngay gần lồi combinable f. hàm hòa hợp được comparable f. hàm đối chiếu được complementary f. hàm bù (nghiệm đực biệt của một phương thơm trình vi phân đường tính ko thuần nhất) complementary error f. hàm không đúng bù complete analytic f. hàm giải tích đầy đủ completely additive phối f. (giải tích) hàm tập hòa hợp cộng tính trả toàn completely defined f. (lô ghích học) hàm khẳng định mọi nơi complex f. hàm số phức complex velothành phố f. hàm tốc độ phức composite f. (giải tích) hàm hợp computable f. (súc tích học) hàm tính được concave sầu f. hàm lõm confluent hypergeometric f. (giải tích) hàm rất bội suy biến conical f. hàm cônic conjugate f.s hàm liên hợp conjugate harmonic f.s (giải tích) hàm điều hoà liên hợp content f. hàm dung tích contiguous hypergeometric f.s hàm rất bội tiệm cận continuous f. hàm liên tục control f. hàm kiểm tra control-allowable f. hàm điều khiển cho phép convex f. hàm lồi coordinate f. hàm toạ độ cost f. hàm giá bán (trị) countable additive set f. hàm tập thích hợp cùng tính đếm được covariance f. hàm hiệp pmùi hương sai criterion f. hàm tiêu chuẩn cumulant generating f. (xác suất) hàm sinch tích luỹ cumulative frequency f. hàm tần số tích luỹ cyclotomic f. hàm phân tách vòng tròn cylindrical f.s hàm trụ hàm Betsen decision f. (thống kê) hàm quyết định decreasing f. hàm giảm demand f. (thống kê) hàm nhu cầu mật độ trùng lặp từ khóa f. hàm tỷ lệ, mật độ phân phối derived f. hàm dẫn suất determining f. (giải tích) hàm xác định developable f. hàm khai triển được differentiable f. hàm đem vi phân được digamma f. hàm đigama discontinuous f. (giải tích) hàm loại gián đoạn discriminant f.(thống kê) hàm phân biệt disspation f. hàm tiêu tán distance f. hàm khoảng cách distribution f. hàm phân phối dominant f. hàm số trội doubly periodic f. hàm tuy vậy tuần hoàn drriving f. hàm đầy elementary f. hàm sơ cấp elementary symmetric f. hàm đối xứng gồm bản elementary transcendental f. hàm rất việt sơ cấp elliptic(al) f. hàm eliptic elliptic(ai) cylinder f. hàm trụ eliptic elliptic modular f. hàm môđunla eliptic energy f. hàm năng lượng entrire f. (giải tích) hàm nguyên entrire f. of zero type hàm ngulặng loại rất tiểu entrire rational f. hàm hữu tỷ nguyên envolope f. hàm bao equimeasurable f. hàm đồng đẳng đo được eror f. hàm sai số, hàm độ không nên, tích phân phần trăm không đúng số (y=erfx, y=erfcx, y=erfix) even f. hàm chẵn expenditure f. hàm bỏ ra phí explicit f. hàm hiện expomential f. hàm mũ factorable f. hàm nhân tử hoá được factorial f. hàm giai thừa finite f. hàm hữu hạn flow f. (giải tích) hàm dòng force f. cố kỉnh vị, hàm lực forcing f. hàm chống bức không tính tiền f. hàm từ do frequency f. hàm tần số frequency distribution f. hàm tỷ lệ, mật độ phân phối gamma f. hàm gama general recursive f. hàm đệ quy toàn phần generating f. hàm sinh Hamiltonian f. (vật dụng lí) hàm Haminton harmonic f. hàm điều hoà holomorphic f. hàm chỉnh hình, hàm giải tích homogeneous f. hàm thuần nhất homographic f. hàm đối kháng ứng hyperbolic f. (giải tích) hàm hypebolic hyperbolic inverse f. hàm hypebolic ngược hyperconical f. hàm khôn cùng nón hyperelliptic f. hàm rất eliptic hypergeometric f. hàm siêu bội hyperharmonic f. hàm siêu điều hoà implicit f. hàm ẩn impulse f. hàm xung incomplete beta f. (giải tích) hàm bêta khuyết incomplete gamma f. (giải tích) hàm gama khuyết incomplete defined f. (xúc tích và ngắn gọn học) hàm khẳng định ko hoàn toàn increasing f. hàm tăng independent f.s (giải tích) hàm độc lập indicator f. hàm tiêu chí của hàm nguyên initial f. (xúc tích học) nguim hàm injective f. hàm đơn ánh integrable f. (giải tích) hàm khả tích integral f. of mean tyoe (giải tích) hàm nguyên loại chuẩn chỉnh tắc integral algebraic f. hàm đại số nguyên integral transcendental f. hàm khôn cùng việt nguyên interior f. (giải tích) hàm trong interval f. (giải tích) hàm khoảng tầm cách inverse f. (giải tích) hàm ngược inverse circular f. hàm vòng ngược, hàm vị giác ngược inverse hyperbolic f. hàm hypebolic ngược inverse trigonometric f. lượng chất giác ngược, hàm vòng ngược irrational f.

Xem thêm: 100 Bộ Hình Xăm Quan Công (Quan Vũ) Đẹp Nhất Và Ý Nghĩa Nhất Và Ý Nghĩa Nhất


Xem thêm: Game Thời Trang Hay Nhất 2017, Trò Chơi Thiết Kế Thời Trang Cho Bạn Gái


hàm vô tỷ
iterated f. hàm lặp iterative impedance f. hàm tổng trngơi nghỉ lặp jum f. (tinh chỉnh và điều khiển học) hàm bước nhảy kernel f. (giải tích) hàm hạch known f. hàm vẫn biết lacunary f. hàm tổng Lagrangian f. (vật dụng lí) hàm Lagrăng, vắt cồn lực lifting f. hàm nâng limited f. hàm bị chặn linear f. hàm con đường tính linear integral f. hàm nguyên ổn con đường tính locally constant f. hàm hằng địa phương logarithmic f. hàm lôga logarithmic trigonometric f. hàm lôga lượng giác logarithmically convex f. hàm có lôga lồi logical f. (xúc tích và ngắn gọn học) hàm lôgic logistic f. (toán thù kinh tế) hàm lôgittic loss f. hàm tổn thất many-valued f. (giải tích) hàm nhiều trị mapping f. (giải tích) hàm ánh xạ measure f. (giải tích) độ đo measurable f. hàm đo được meromorphic f. (giải tích) hàm phân hình metaharmonic f. hàm mêta điều hoà minimal f., minimun f. hàm cực tiểu modular f. hàm môđunla moment generating f. hàm sinh những mômen monodrome f. hàm đối chọi đạo monogenic analytic f. (giải tích) hàm giải tích solo diễn monogenic f. of complex variable (giải tích) hàm vươn lên là phức đơn diễn monotone f. (giải tích) hàm đối kháng điệu multiform f. hàm đa trị multilinear f. hàm nhiều tuyến đường tính multiple f. hàm bội multiple valued f. hàm đa trị multiplicative f. hàm nhân tính multivalent f. hàm đa diệp multivalued f. hàm nhiều trị natural trigonometrical f. các chất giác từ nhiên negatively infinite f. hàm âm Khủng vô hạn non-analytic f. hàm không giải tích non-differentiable f. hàm ko khả vi nn-negative additive f. hàm cộng tính không âm non-periodic f. hàm không tuần hoàn non-unikhung f. hàm không đối kháng trị normal f. hàm chuẩn chỉnh tắc normalized orthogonal f.s hàm trực giao chuẩn hoá null f. hàm không numerical f. hàm bởi số objective sầu f. (triết lý trò chơi) hàm mục tiêu odd f. hàm lẻ one-valued f. (giải tích) hàm đơn trị operator f. hàm tân oán tử order f. hàm lắp thêm tự orthogonal f.s. hàm trực giao oscillating f. hàm dao động parabolic(al) cylinder f. hàm trụ parabolic partial f. hàm cỗ phận partial recursive f. hàm đệ quy bộ phận partition f. hàm phân hoạch pattern f. hàm sơ vật (dùng để tính các bản bất biến) periodie f. hàm tuần hoàn p-harmonic f. hàm p- điều hoà phase f. hàm pha phi f. hàm phi (của Ơle) piecewise continuous f. hàm thường xuyên từng mảnh piecewise regular f. hàm bao gồm quy từng mảnh plurisubharmonic f. hàm đa điều hoà dưới point f. (giải tích) hàm điểm polygonal f. hàm đa giác polyharmonic f. hàm đa điều hoà possibility f. hàm khả năng positive f. hàm dương positive sầu definite energy f. hàm tích điện xác minh dương positive sầu real f. hàm thực dương positively infinite f. hàm dương Khủng vô hạn potential f. cố vị, hàm lực, nhiều điều hoà power f. (thống kê) hàm lực lượng primitive sầu f. hàm ngulặng thuỷ propagation f. hàm truyền propositional f. hàm mệnh đề pseudoanalytic f. hàm giả giải tích pseudo-periodic f. hàm đưa tuần hoàn purely discontinuous set f. hàm tập phù hợp thuần gián đoạn quasi-nanlytic f. hàm tựa eliptic quasi-periodic f. hàm tựa tuần hoàn quaternion f. hàm quatenion radical f. hàm căn random f. (xác suất) hàm ngẫu nhiên randomized decision f. hàm đưa ra quyết định đang thốt nhiên hoá rational f. hàm hữu tỷ rational fractional f. hàm phân hữu tỷ rational integral f. hàm ngulặng hữu tỷ reactance f. hàm điện kháng real-valued f.(giải tích) hàm đem quý giá thực reciprocal f. hàm thuận nghịch recursive f. hàm đệ quy reduced characteristic f. hàm đặc thù rút ít gọn regular f. hàm đều regular f. of a complex variable hàm phát triển thành phức đều relate f.s các hàm phú thuộc remainder f. hàm các số dư ring f. hàm vành risk f.(thống kê) hàm mạo hiểm saddle f. hàm lặng ngựa schlicht f. hàm (giải tích) đối kháng diệp self-impedance f. hàm từ trở semi-continuous f. hàm nửa liên tục sequential risk f.(thống kê) hàm nguy hiểm liên tiếp set f. (giải tích) hàm tập hợp signal f. hàm vết, hàm xicnum simple (analytic) f. hàm (giải tích) đối chọi diệp single-valued f. hàm đối chọi trị singly periodic f. hàm tuần trả đơn singular f. hàm kỳ dị sinusoidal f. hàm sin slope f. hàm dốc smooth f. (thống kê) hàm trơn, hàm được bình dị source f. hàm mối cung cấp, hàm Grin spectral f. hàm phổ spherical wave f. hàm sóng cầu spheroidal wave sầu f. hàm sóng bỏng cầu square-integrable f. hàm gồm bình phương thơm khả tích step f. (giải tích) hàm bậc thang; (tinh chỉnh và điều khiển học) Xác Suất gửi tiếp stored energy f. hàm biến tấu năng lượng stream f. hàm dòng bao tay f. hàm ứng suất stroke f. (súc tích học) hàm Sefơ subharmonic f. hàm khôn cùng điều hoà supply f. (thống kê) hàm cung cấp symmetric(al) f. (giải tích) hàm đối xứng temperate f. hàm tăng chậm temperature f. (giải tích) hàm sức nóng độ thử nghiệm f. (thống kê) hàm (tiêu) chuẩn tetrahedral f. hàm tứ diện totally additive phối f. hàm tập hòa hợp trọn vẹn cùng tính transcendental f. hàm hết sức việt transfer f. hàm truyền trial f. (giải tích) hàm các đại lý (ở trong không gian cơ sở) trigonometric(al) f.s hàm vị giác triply periodic f. hàm tam tuần hoàn truth f. (xúc tích học) hàm đúng typically-real f. (giải tích) hàm thực điển hình unbounded f. (giải tích) hàm không biến thành chặn uniform f. hàm 1-1 trị uniformly best desision f. (thống kê) hàm ra quyết định tốt phần đa nhất unit step f. hàm cầu thang 1-1 vị univalent f. (giải tích) hàm đơn diệp universal f. (xúc tích và ngắn gọn học) hàm utility f. hàm lợi ích varied flow f. hàm loại biến vector f. (giải tích) hàm vectơ vector wave f. hàm sóng vectơ wave sầu f. hàm sóng weight f. (thống kê) hàm trọng lượng zeta f. (giải tích) hàm zeta zonal hyperspherical f. hàm siêu cầu đớichức năngadministrative function: công dụng hành chánhcommercial function: chức năng thương mạicontrol function: công dụng kiểm soátdistribution function: chức năng phân phốiexecutive function: chức năng hành chánhfunction bond: trái phiếu chức năngfunction key: phím chức năngfunction of a product: chức năng của một sản phẩmfunction of exchange: công dụng trao đổi (của chi phí tệ)implicit function: tác dụng nội tạiinvestment function: công dụng đầu tưlimited function wholesaler: đơn vị bán sỉ tất cả tính năng hạn chếmain function of a product: công dụng thiết yếu của sản phẩmkinh doanh function: công dụng của tiếp thịselling function: tính năng tiêu thụsupply function: tính năng cung ứngtab function: chức năng lập bảnghàmAndo-Modigliani consumption function: hàm chi tiêu và sử dụng Ando-ModiglianiCES production function: lượng chất thêm vào CES (bao gồm thông số co dãn đàn hồi thay thế không đổi)Cobb-Douglas expenditure function: hàm tiêu chí Cobb-DouglasCobb-Douglas production function: hàm cung ứng Cobb-DouglasCobb-Douglas utility function: hàm ích lợi Cobb-DouglasDouglas" production function: hàm số phân phối DouglasFriedman"s money demand function: hàm cầu tiền FriedmanHicksion demvà function: hàm cầu HicksionKaldor saving function: hàm tiết kiệm chi phí KaldorLucas aggregate supply function: Hàm cung gộp Lucasadditively separable utility function: hàm tiện ích tách được cùng tínhadjustment function: hàm số điều chỉnhaggregate production function: hàm tổng sản xuấtaggregate production function: hàm tổng sản lượngalgebraic (al) function: hàm đại sốalgebraical function: hàm đại sốassociation function: hàm số liên đớiaverage cost function: hàm chi phí trung bìnhaverage function: hàm trung bìnhbounded function: hàm bị ngăn (giới nội)characteristic function: hàm sệt trưngcircular function: hàm số tròncommunity consumption function: hàm số chi tiêu và sử dụng thôn hộicomparison function: hàm số so sánhcompensated demvà function: hàm cầu thường bùcompound function: hàm số phức tạpconditional factor dem& function: hàm cầu bao gồm ĐK cho nhân tố sản xuấtconditional probability mật độ trùng lặp từ khóa function: hàm mật độ Xác Suất bao gồm điều kiệnconsumer"s dem& function: hàm cầu cho tất cả những người tiêu dùngconsumption function: hàm tiêu dùngconsumption function: hàm số tiêu thụconsumption utility function: hàm số hiệu dụng tiêu dùngcontinuous function: hàm liên tụccontinuous function: hàm số liên tụccontinuous probability function: hàm phần trăm liên tụccorrection function: hàm số tương quancost function: hàm số phí tổn định. criterion function: hàm (số) phân biệtcumulative distribution function: hàm phân pân hận xác suấtcumulative probability function: hàm tỷ lệ tích lũydemvà for money function: hàm cầu chi phí tệdemvà function: hàm số nhu cầudemvà function: hàm cầumật độ trùng lặp từ khóa function: hàm số tỷ lệ (trong thống kê)dependent function: hàm số tương quandirect utility function: hàm hiệu dụng trực tiếpdiscrete function: hàm số không liên tụcdivergent function: hàm số khuếch táneven function: hàm số chẵnexpenditure function: hàm bỏ ra tiêuexplicit function: hàm hiệnexponential function: hàm mũexport flow function: hàm số lưu giữ lượng xuất khẩuexport function: hàm xuất khẩufixed coefficients production function: hàm tiếp tế cùng với thông số cố địnhglobal maximum of a function: cực đại tổng thể của hàm sốglobal minimum of a function: cực đái toàn bộ của hàm sốhabit- creating demvà function: hàm cầu tập cửa hàng (tiêu dùng)habit- creating dem& function: hàm cầu chế tạo ra tập cửa hàng (tiêu dùng)habit-creating dem& function: hàm cầu sinh sản bởi tập quán (tiêu dùng)hicksian dem& function: Hàm cầu Hickshomogeneous production function: hàm cung ứng thuần nhấtimplicit function: hàm số ẩnimport function: hàm nhập khẩuindirect objective function: hàm phương châm gián tiếpindirect utility function: hàm hữu dụng con gián tiếpindirect utility function: hàm tiện ích loại gián tiếpinput đầu vào dem& function: hàm cầu nguyên tố đầu vàoinvestment dem& function: hàm cầu đầu tưinvestment function: hàm số đầu tưlinear production function: hàm sản xuất tuyến đường tínhlong run cost function: hàm chi phí dài hạnmarket demvà function: hàm cầu thị trườngmonotonic function: hàm 1-1 điệu, không biến chuyển hóaproduction function: hàm sản xuấtproduction function: hàm số sản xuấtprofit function: hàm số lợi nhuậnquadratic utility function: hàm số hiệu dụng bậc hairange of a function: miền quý giá của hàm sốreaction function: hàm bội phản ứngrevenue function: hàm thu nhậpsales response function: hàm số phản nghịch ứng tiêu thụsaving function: hàm máu kiệmsaving function: hàm số tiết kiệmshort run cost function: hàm ngân sách nlắp hạnsocial welfare function: hàm an sinh thôn hộisocial-welfare function: hàm số phúc lợi an sinh thôn hộisubhomogeneous production function: hàm phân phối thuần tốt nhất dướisuperhomogeneous production function: hàm tiếp tế thuần túy giỏi đốisupply function: hàm số cung ứngsupply function: hàm cungsurface of a function level: khía cạnh nấc của hàm sốtax function: hàm số thuếuncompensated demand function: hàm cầu không được thường bùutility function: hàm số hiệu dụngutility function: hàm lợi íchzeros of a function: ko điểm của hàm sốzeros of a quadratic function: điểm không của hàm bậc haihàm sốDouglas" production function: hàm số chế tạo Douglasadjustment function: hàm số điều chỉnhassociation function: hàm số liên đớicircular function: hàm số tròncommunity consumption function: hàm số tiêu dùng thôn hộicomparison function: hàm số so sánhcompound function: hàm số phức tạpconsumption function: hàm số tiêu thụconsumption utility function: hàm số hiệu dụng tiêu dùngcontinuous function: hàm số liên tụccorrection function: hàm số tương quancost function: hàm số phí tổndemand function: hàm số nhu cầudensity function: hàm số mật độ (vào thống kê)dependent function: hàm số tương quandiscrete function: hàm số ko liên tụcdivergent function: hàm số khuếch táneven function: hàm số chẵnexport flow function: hàm số lưu giữ lượng xuất khẩuglobal maximum of a function: cực to toàn bộ của hàm sốglobal minimum of a function: rất tè toàn cục của hàm sốimplicit function: hàm số ẩninvestment function: hàm số đầu tưproduction function: hàm số sản xuấtprofit function: hàm số lợi nhuậnquadratic utility function: hàm số hiệu dụng bậc hairange of a function: miền giá trị của hàm sốsales response function: hàm số bội phản ứng tiêu thụsaving function: hàm số ngày tiết kiệmsocial-welfare function: hàm số phúc lợi an sinh thôn hộisupply function: hàm số cung ứngsurface of a function level: mặt nút của hàm sốtax function: hàm số thuếutility function: hàm số hiệu dụngzeros of a function: ko điểm của hàm sốnhiệm vụtrách nhiệm o chức năng; hàm, hàm số § chemical function : chức năng hóa học § partition function : hàm phân bố § transfer function : hàm truyền § velothành phố function : hàm số vận tốc § velođô thị depth function : hàm số tốc độ - độ sâu § wave function : hàm sóng