Fold Là Gì

  -  

gấp, nếp gấp, nếp là các bản dịch bậc nhất của "fold" thành giờ yamada.edu.vnệt. Câu dịch mẫu: Fold the paper in four. ↔ cấp giấy làm cho tư.


Those folds fold into a base. You shape the base.

Những nếp gấp này làm cho thành phần thô. Các bạn xếp phần thô.


The folds and grooves of your baby 's brain continue lớn develop and expand .

Các nếp gấp với rãnh não của bé bỏng tiếp tục cải cách và phát triển và rộng hơn .


gậpxếpkhoanhbẻômgập cánhãmngấnquâyxắnvénlằnbao phủbãi ràobọc kỹcác con chiêngấp nếp lạigấp uốngập lạihốc núikhe núikhúc cuộnnếp oằnNếp uốnnếp uốnxếp lại
*

*

*

*

When the children got trang chủ from school, Loy worked with the brothers on the Society’s farm, và Thelma & Sally worked in the laundry folding handkerchiefs.

Bạn đang xem: Fold là gì


Khi mấy đứa con shop chúng tôi về mang lại nhà thì Loy đi làm yamada.edu.vnệc với các anh làm yamada.edu.vnệc nông trại của Tổ chức, và Thelma cùng rất Sally gấp các khăn tay ngơi nghỉ phòng giặt quần áo.
Already those showing themselves to be in the fold of the other sheep at celebrations of the Lord’s Evening Meal number into the millions, with countless others still on their way into the fold.
Vào các ngày lễ Kỷ-niệm buổi tiệc thánh của Chúa số người minh chứng thuộc thành-phần những người đang sinh hoạt trong chuồng những chiên khác đã lên đến mức hàng triệu rồi, với hãy còn không hề ít người không giống nữa đang dần tìm mặt đường tiến vô chuồng.
So when you shake the chain, it then folds up into any configuration that you"ve programmed in -- so in this case, a spiral, or in this case, two cubes next to each other.
Khi bạn lắc loại chuỗi, nó đã xoắn lại thành bất kỳ hình dạng như thế nào mà các bạn đã xây dựng như vào trường hòa hợp này là hình xoắn ốc, xuất xắc trong trường phù hợp này là hai khối vỏ hộp kề nhau.
He stepped down from BRIAM in 1965 and the organisation, deprived of the man who was essentially its raison d"être, folded up around him.
Ông tự chức khỏi BRIAM vào khoảng thời gian 1965 với tổ chức, tất cả những kẻ bị miễn nhiệm về cơ bạn dạng là những bạn trẻ lý tưởng (raison d"être), đã tụ tập theo ông.
After speaking about sheep such as his apostles whom he would điện thoại tư vấn to life in heaven, Jesus added in Joh 10 verse 16: “I have other sheep, which are not of this fold; those also I must bring.”
Sau khi nói đến những chiên, ví dụ điển hình như những sứ đồ, cơ mà ngài sẽ call để sinh sống trên trời, Giê-su nói thêm nơi Giăng đoạn 10 câu 16: “Ta còn có chiên khác chẳng nằm trong về chuồng nầy; ta cũng bắt buộc dẫn nó về nữa”.
Email has given us a ten-fold increase in our work và a one-hundred-fold decrease in our ability to lớn pay attention.
Thư điện tử khiến công yamada.edu.vnệc của chúng ta tăng gấp 10 lần và sút khả năng chăm chú của họ 100 lần.
In the 20th century, global wheat đầu ra expanded by about 5-fold, but until about 1955 most of this reflected increases in wheat crop area, with lesser (about 20%) increases in crop yields per unit area.
Trong cố kỷ XX, sản lượng lúa mì trái đất đã không ngừng mở rộng khoảng 5 lần so với trước đó, nhưng cho đến khoảng năm 1995 đa số con số này phản ảnh sự tăng thêm về diện tích s trồng trọt, với sự tăng thêm ít rộng (khoảng 20%) về sản lượng/một đơn vị diện tích.
As watchful Christians realizing the urgency of the times, we vì not just fold our arms và wait for deliverance.
Với tư phương pháp là tín đồ gia dụng đấng Christ cảnh giác, phát âm được tầm đặc biệt quan trọng của thời thế, họ không thể chỉ khoanh tay cùng ung dung hóng được giải cứu.

Xem thêm: Bảng Ngọc Jarvan Iv Mùa 12 Và Cách Lên Đồ Mạnh Nhất, Cách Chơi Jarvan Iv Tốc Chiến


Because gambling was illegal, the gambling tables were built so that they could be folded inside the walls và the floor.
Bởi vì chưng ở đây, đánh bạc đãi là bất thích hợp pháp, đề xuất những bàn tấn công bạc có phong cách thiết kế sao cho rất có thể gập được vào tường cùng trên sàn nhà.
We can take comfort in “the eternal sealings of faithful parents” which will draw children “back to the fold” (Orson F.
Chúng ta rất có thể tìm sự yên ủi trong “những mối đính thêm bó mãi sau của các bậc bố mẹ trung tín” là điều sẽ sở hữu con cái quay lại cùng bọn chiên của Thượng Đế” (Orson F.
The report "s tác giả Rachel Huxley said the risks adjusted for each sex were not available - but she roughly estimated them khổng lồ be around a 1.8 fold increase if men start smoking và around a 2.3 fold increase for women .
Tác giả của bản báo cáo , Rachel Huxley , nói rằng vẫn chưa xác định rõ ràng tỷ lệ nguy hại mắc dịch ở mỗi giới là từng nào - cơ mà bà mong tính nếu bọn ông bước đầu hút dung dịch lá thì nguy hại này tăng gấp 1,8 lần và nếu ở phụ nữ thì số lượng này là 2,3 lần .
Soon after joining The Sing-Off, Bareilles announced she was in the process of recording a new EP with co-star Ben Folds producing it.
Sau khi thâm nhập trong công tác The Sing-Off, Bareilles đã thông báo rằng cô đã trong quá trình thu âm một đĩa mở rộng mới thuộc với yamada.edu.vnệc sản xuất do Ben Folds đảm nhiệm.
Well, once you"ve established the baseline for cultivating Streptomyces so that it consistently produces enough pigment, you can turn to lớn twisting, folding, clamping, dipping, spraying, submerging -- all of these begin to inform the aesthetics of coelicolor"s actiyamada.edu.vnty.
Khi bạn cấu hình thiết lập một vạch chuẩn chỉnh cho nuôi ghép Streptomyces để nó tạo nên đủ chất màu ưa thích hơp, bạn cũng có thể xoắn, gấp, kẹp, nhúng, xịt, dìm chìm-- tất cả những điều này bắt đầu thông tin mỹ học tập về hoạt động của coelicolor.
How does John 10:16 lead to the expectation of yet another fold coming lớn be, and why should that concern us?
Làm nắm nào Giăng 10:16 dẫn mang lại hy-vọng về một chuồng khác nữa, và tại sao họ nên chú ý đến vấn-đề nầy?
And then instructions set, from the brain khổng lồ every other part of the body toàn thân -- look at the complexity of the folding.
Và bản hướng dẫn đó, từ bỏ tế bào đến phần đông phần khác của cơ thể -- hãy ngắm nhìn sự phức tạp của những nếp gấp não.
The Alpine orogeny caused extensive folding và faulting of Mesozoic và early Tertiary sediments from the Tethys geosyncline.

Xem thêm: Em Gái Đen Nhẻm Của Mai Phương Thúy "Lột Xác" Ngoạn Mục Sau Khi Lấy Chồng Đại Gia


Núi Alpine đã gây ra sự sụp đổ với đứt gãy lớn của những trầm tích Mesozoi cùng Tertiary sớm từ bỏ Tethys geosyncline.
Danh sách truy tìm vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M