FIXED PRICE LÀ GÌ

  -  

Nâng cao vốn tự vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use từ yamada.edu.vn.Học những từ bạn phải giao tiếp một cách tự tin.
Bạn đang xem: Fixed price là gì

In this Mã Sản Phẩm, if the price of oil were to lớn rise above sầu the fixed price phối by the U.S. government, the government would pay the difference.
*

*

Trang nhật ký kết cá nhân

Delusions of grandeur: talking about people with a high opinion of themselves


*

*Xem thêm: Săn Boss Sát Thủ Võ Lâm 1 Từ 2X Đến 9X, Vltk 1 Mobile Vng

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các phầm mềm tìm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập yamada.edu.vn English yamada.edu.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở ghi nhớ với Riêng tư Corpus Các điều khoản áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Ý Nghĩa Của Reinvent The Wheel Là Gì ? Reinvent The Wheel Là Gì

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語