fill rate la gi

Fill RateTỷ lệ lấp đầy. Đây là nghĩa giờ đồng hồ Việt của thuật ngữ Fill Rate - một thuật ngữ nằm trong group Technology Terms - Công nghệ vấn đề.

Bạn đang xem: fill rate la gi

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Tỷ lệ lấp đẫy tương quan cho tới con số px nhưng mà một thẻ screen rất có thể thực hiện mang lại hoặc ghi nhập bộ nhớ lưu trữ từng giây. Nó được đo vì chưng megapixel hoặc GigaPixels từng giây, nhưng mà là nhận được bằng phương pháp nhân tần số đồng hồ đeo tay của hình đồ họa (GPU) chế đổi mới vì chưng của số sinh hoạt raster (ROPs). GPU với lãi điền cao với kỹ năng hiển thị đoạn Clip ở độ sắc nét cao hơn nữa và vận tốc khuông hình đối với GPU với lãi điền thấp rộng lớn. Không với chi phí chuẩn chỉnh mang lại việc đo lường và report tỷ trọng lấp đẫy, chính vì thế công ty lớn đã mang đi ra những cơ hội riêng biệt của mình về tính chất toán nó. Một số nhân tần số đồng hồ đeo tay vì chưng con số đơn vị chức năng kết cấu, trong những lúc những người dân không giống nhân tần số vì chưng của số px pipeline. Dù cách thức này, việc đo lường đưa đến một độ quý hiếm lý thuyết rất có thể với hoặc ko rất có thể thay mặt rất đầy đủ hiệu suất thực tiễn.

Xem thêm: Thuật ngữ technology A-Z

Giải mến ý nghĩa

Tỷ lệ lấp đẫy là một trong những GPU giá chỉ hiệu suất ứng với kỹ năng của tôi nhằm thực hiện mang lại px và tạo ra đoạn Clip rất chất lượng. Tỷ lệ lấp đẫy thực tiễn tùy thuộc vào thật nhiều nguyên tố, bao hàm cả Hartware khối hệ thống không giống, và thậm chí là trình tinh chỉnh. Tỷ lệ lấp đẫy đang được dùng như 1 chỉ số hiệu suất nhập vượt lên trên khứ, tuy nhiên khi thay cho thay đổi technology GPU, vì thế, những chỉ số tiến hành. Sự phức tạp của một cảnh rất có thể được gia tăng px overdrawing, nhưng mà tiếp tục xẩy ra khi một đối tượng người sử dụng được vẽ bên trên không giống, bao hàm nó lên. Sự phức tạp này là một trong những sự tiêu tốn lãng phí vì như thế một trong mỗi đối tượng người sử dụng bị thua cuộc ngoài tầm nhìn. Khi cảnh phức tạp rộng lớn đối với tỷ trọng lấp đẫy rất có thể xử lý, tỷ trọng khuông hình tiếp tục hạ xuống, thực hiện mang lại hình hình ảnh nhằm phát biểu thi công.

What is the Fill Rate? - Definition

Fill rate refers lớn the number of pixels that a đoạn Clip thẻ can render or write lớn memory every second. It is measured in megapixels or gigapixels per second, which is obtained by multiplying the clock frequency of the graphics processing unit (GPU) by the number of raster operations (ROPs). GPUs with higher fill rates are able lớn display đoạn Clip at higher resolutions and frame rates compared lớn GPUs with lower fill rates. There is no standard for calculating and reporting the fill rate, so sánh companies have come up with their own ways of calculating it. Some multiply the clock frequency by the number of texture units, while others multiply the frequency by the number of px pipelines. Whatever the method, the calculation produces a theoretical value that may or may not fully represent real-world performance.

Xem thêm: anime nữ cute

Understanding the Fill Rate

The fill rate is a GPU performance rating that corresponds lớn its ability lớn render pixels and produce high-quality đoạn Clip. The actual fill rate depends on a lot of factors, including other system hardware, and even drivers. The fill rate has been used as a performance indicator in the past, but as GPU technology shifts, so sánh tự the performance indicators. The complexity of a scene can be increased by overdrawing pixels, which happens when one object is drawn over another, covering it up. This complexity is a waste because one of the objects is obscured from view. When the scene is more complex phàn nàn the fill rate can handle, the frame rate will drop, causing the visuals lớn stutter.

Thuật ngữ liên quan

  • Pixel Pipelines
  • Megapixel (MP)
  • Frame Rate
  • Bilinear Filtering
  • Black Level
  • Exchangeable Image File Format (EXIF)
  • Multimedia Messaging Service (MMS)
  • Desktop Video Conferencing (DTVC)
  • Accelerated Graphics Port (AGP)
  • Degenerate Strategy

Source: Fill Rate là gì? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Xem thêm: tôi sẽ sống như một nhân vật phản diện

Điều phía bài bác viết