Esteem là gì

  -  

kính mến, quý trọng, trọng là các phiên bản dịch số 1 của "esteem" thành tiếng yamada.edu.vnệt. Câu dịch mẫu: Our esteemed professor will explain it. ↔ gs kính mến trên đây sẽ giải thích nó.


*

*

On the other hand, one might have enormous confidence with regard lớn rock climbing, yet mix such a high standard, & base enough of self-worth on rock-climbing skill, that self-esteem is low.

Bạn đang xem: Esteem là gì


Mặt khác, tín đồ ta có thể có sự từ tin hết sức lớn đối với yamada.edu.vnệc leo núi, nhưng đặt ra một tiêu chuẩn cao, và cơ sở đủ quý hiếm về kỹ năng leo núi, lòng từ bỏ trọng đó thấp.
Chúng ta xem cảnh xa này như cuộc sống đời thường vĩnh cửu—ân tứ lớn nhất của Thượng Đế ban cho loài fan (xin coi GLGƯ 14:7).
This eye-opening experience eventually led to major stage performances in her country including the esteemed Reggae Sumfest as well as a union with Tony Rebel’s Flames Crew in 1998.
Trải nghiệm đầu tiên này đã mang lại cho cô những trình diễn lớn ở đất nước của cô, bao hàm cả Reggae Sumfest, cũng như sự kết phù hợp với Flames Crew của Tony Rebel vào năm 1998.
And so with our overhelp, our overprotection and overdirection and hand-holding, we deprive our kids of the chance to lớn build self-efficacy, which is a really fundamental tenet of the human psyche, far more important than that self-esteem they get every time we applaud.
Và với yamada.edu.vnệc bao cấp cho của bạn, bao cấp về sự an toàn, về định hướng và sự nỗ lực tay chỉ yamada.edu.vnệc chúng ta đã mang đi của trẻ thời cơ tự tạo cho mình kỹ năng xoay xở, đó thiết yếu nguyên tắc cơ bạn dạng của tâm lý con người, nó còn quan lại trọng rộng sự tự cảm thấy về bao gồm mình mọi khi được khen.
Self-efficacy as part of core self-evaluations Timothy A. Judge et al. (2002) has argued that the concepts of locus of control, neuroticism, generalized self-efficacy (which differs from Bandura"s theory of self-efficacy) & self-esteem are so strongly correlated and exhibit such a high degree of theoretical overlap that they are actually aspects of the same higher order construct, which he calls chip core self-evaluations.
Tự tin về năng lực phiên bản thân là 1 phần của yamada.edu.vnệc tự tiến công giá thực chất Timothy A. Judge et al. (2002) đang lập luận rằng những khái niệm về địa điểm kiểm soát, thần ghê học, tính sáng sủa về năng lực bản thân tổng quát (khác với định hướng tự tin về năng lực phiên bản thân của Bandura) với lòng từ trọng là tương quan nghiêm ngặt và bộc lộ mức độ chồng chéo cánh lý thuyết cao như vậy thực sự là các khía cạnh của thuộc một kết cấu bậc cao hơn, nhưng ông điện thoại tư vấn là tự đánh giá phiên bản chất.
7 But he said unto them: Behold, it is not expedient that we should have a king; for thus saith the Lord: Ye shall anot esteem one flesh above another, or one man shall not think himself above another; therefore I say unto you it is not expedient that ye should have a king.
7 tuy thế ông đang nói với chúng ta rằng: Này, yamada.edu.vnệc bọn họ nên có một vị vua điều không ưa thích hợp, do Chúa tất cả phán rằng: những ngươi ko được axem trọng fan này hơn người kia, và chớ trường đoản cú cho bản thân cao quý rộng kẻ khác; vậy nên, tôi nói cho đồng bào tuyệt rằng, câu hỏi đồng bào nên bao gồm vua điều không thích hợp.
The English playwright and poet William Shakespeare is widely regarded as the greatest dramatist of all time, and his contemporaries Christopher Marlowe & Ben Jonson have also been held in continuous high esteem.
Nhà yamada.edu.vnết kịch cùng nhà thơ bạn Anh William Shakespeare được nhận định thịnh hành là nhà biên kịch đẩy đà nhất phần lớn thời đại, và những người cùng thời với ông là Christopher Marlowe cùng Ben Jonson cũng tiếp tục được quý trọng cao độ.
30 The princes of the Phi·lisʹtines would go out khổng lồ battle, but as often as they went out, Dayamada.edu.vnd was more successful* than all the servants of Saul;+ & his name was highly esteemed.

Xem thêm: Kết Quả Lck Mùa Hè 2021 Hôm Nay, Bảng Xếp Hạng Lck Mùa Hè 2021 Hôm Nay


30 các quan tướng tá của Phi-li-tia ra trận, nhưng mỗi khi chúng ra trận thì Đa-vít luôn luôn thành công* hơn phần đa bề tôi không giống của Sau-lơ;+ khét tiếng của đàn ông rất lừng lẫy.
It has been extolled for its literary style and has been held in high esteem by many well-educated indiyamada.edu.vnduals.
The tuy nhiên was composed lớn show Macklemore"s esteem for thrift shops and sayamada.edu.vnng money, rather than flaunting expensive items lượt thích many rappers.
Bài hát được sáng sủa tác trình bày sự tôn trọng của Macklemore đối với các siêu thị đồ cũ với yamada.edu.vnệc tiết kiệm chi phí tiền bạc, làm phản đối sự phô trương hời hợt của tương đối nhiều rapper.
If the locus is internal (dispositional), feelings of self-esteem & self-efficacy will be enhanced by success & diminished by failure.
Nếu locus là nội cỗ (dispositional), cảm hứng của lòng tự trọng cùng tự tin vào năng lực phiên bản thân sẽ được tăng cường bởi sự thành công xuất sắc và giảm bớt do thất bại.
Chốt chặn sau cuối để hiện tại hóa mục tiêu của các bạn - là kéo vào hàng ngũ cao quý của tổ chức triển khai chúng tôi.
Even with His love for all mankind, Jesus reproyamada.edu.vnngly referred khổng lồ some around Him as hypocrites,4 fools,5 và workers of iniquity.6 He approyamada.edu.vnngly called others children of the kingdom7 và the light of the world.8 He disapproyamada.edu.vnngly referred to some as blinded9 & unfruitful.10 He commended others as pure in heart11 & hungering after righteousness.12 He lamented that some were faithless13 & of the world,14 but others He esteemed as chosen,15 disciples,16 friends.17 và so we each ask, “What thinks Christ of me?”
Mặc cho dù Ngài yêu thương thương tất cả nhân loại, nhưng Chúa Giê Su khiển trách một vài người ở xung quanh Ngài là giả hình,4 dại,5 và làm cho gian ác.6 Ngài thích hợp gọi phần đa kẻ khác là con cái nước thiên đàng7 với sự sáng sủa của nắm gian.8 Ngài không phù hợp gọi một số trong những người là mù9 với không kết quả.10 Ngài khen những người dân khác là gồm lòng vào sạch11 với đói khát sự công bình.12 Ngài than rằng có một số trong những người ko tin13 và thuộc về thay gian,14 dẫu vậy Ngài quý trọng những người khác là những người dân được chọn,15 những môn đồ,16 chúng ta hữu.17 Vậy nên, từng người bọn họ hỏi: “Đấng Ky đánh nghĩ thế nào về tôi?”
“Reproyamada.edu.vnng betimes with sharpness, when moved upon by the Holy Ghost; và then showing forth afterwards an increase of love toward him whom thou hast reproved, lest he esteem thee lớn be his enemy;
“Phải đúng lúc khiển trách một biện pháp nghiêm khắc, khi được Đức Thánh Linh tác động; rồi sau đó, bắt buộc tỏ một tình yêu thích gấp bội so với người nhưng ngươi đang khiển trách, kẻo bạn ấy đã xem ngươi là kẻ thù;
Likewise, the way we appear at meetings shows our esteem for “the Judge of all the earth,” Jehovah God, & for the place where we worship him. —Genesis 18:25.
Tương tự thế, nước ngoài diện của chúng tôi tại các buổi họp cho thấy bản thân tôn kính “Vua muôn đời”, Giê-hô-va Đức Chúa Trời, và khu vực thờ phượng ngài.—1 Ti-mô-thê 1:17.
And thirdly, that it is at the urging of my esteemed patroness, Lady Catherine, that I select a wife
Và trang bị ba, là vì sự thúc giục của bạn bảo trợ đáng kính của tôi, quý cô Catherine, rằng tôi đề xuất tìm một người vợ
23 When Saul’s servants told Dayamada.edu.vnd these things, Dayamada.edu.vnd said: “Is it a triyamada.edu.vnal matter to you to size a marriage alliance with the king when I am a man poor & lightly esteemed?”
23 khi nghe tới các bề tôi của Sau-lơ nói lại phần đông lời ấy, Đa-vít đáp: “Các ông nghĩ về làm nhỏ rể vua là bài toán tầm thường xuyên sao? Tôi chỉ là 1 trong kẻ nghèo hèn, bao gồm chút không nhiều danh giá”.
Play media Gilthead seabream is an esteemed food fish, but catches of wild fish have been relatively modest, between 6,100 & 9,600 tonnes in 2000–2009, primarily from the Mediterranean.
Loài cá tráp là 1 trong loại lương thực quý, nhưng mà sản lượng đánh bắt cá tự nhiên tương đối khiêm tốn, khoảng chừng 6.100 - 9.600 tấn trong quá trình 2000-2009, hầu hết là trường đoản cú Địa Trung Hải.
And why vị people always have lack of self- esteem, getting depression, because they start finding fault with themselves as well.

Xem thêm: Cách Chơi Camille Mùa 11 : Bảng Ngọc Bổ Trợ Và Cách Lên Đồ Cho Camille


Và tại sao mọi người luôn luôn có thiếu lòng từ trọng, bị trầm cảm, bởi vì họ bước đầu tìm lỗi với thiết yếu mình là tốt.
Danh sách tróc nã vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M