ESSENTIALLY LÀ GÌ

  -  
And that was the first introduction of essentially a military concept of strategy inlớn the business world.

Bạn đang xem: Essentially là gì


Đó là lần thứ nhất một định nghĩa kế hoạch về cơ bản là tất cả tính quân sự chiến lược đã được đưa vào quả đât sale.
Because of that Restoration, knowledge and essential ordinances for salvation and exaltation are again available to all people.12 Ultimately, that exaltation allows each of us lớn dwell with our families in the presence of God và Jesus Christ forever!
Nhờ vào Sự Phục Hồi kia, sự đọc biết, các giáo lễ thiết yếu cho việc cứu giúp rỗi và sự tôn cao một đợt nữa bao gồm sẵn đến toàn bộ phần lớn fan.12 Cuối thuộc, sự tôn cao kia chất nhận được mỗi cá nhân chúng ta sinh sống vĩnh viễn cùng với gia đình của bản thân khu vực hiện hữu của Thượng Đế với Chúa Giê Su Ky Tô!
The second article considers how keeping a simple eye, pursuing spiritual goals, & maintaining a Family Worship evening are essential to lớn the entire family’s spiritual well-being.
Bài thiết bị nhì cẩn thận có tác dụng nạm như thế nào vấn đề giữ đôi mắt đơn thuần, theo xua những phương châm linh nghiệm với gia hạn Buổi thờ phượng của mái ấm gia đình là điều trọng yếu để gia đình vững dạn dĩ về thiêng liêng.
This is essential khổng lồ overcome our speechlessness & the separation provoked by rival political forces.
Điều quan trọng là phải vượt qua sự lặng ngắt hèn yếu và sự chia rẽ tạo nên vì chưng những thế lực chủ yếu trị.
Phenylalanine is one of the essential amino acids & is required for normal growth and maintenance of life.
Phenylalanine là 1 trong trong số những axit amin thiết yếu với được tận hưởng cho việc trở nên tân tiến thông thường với bảo trì cuộc sống.
Perhaps this is an idea for you which will lead to family discussions, family home evening lessons, preparation, và even invitations for essential ordinances in your family.12
Có lẽ đây là một chủ ý cho các anh bà mẹ, nhưng vẫn dẫn mang lại các cuộc đàm luận trong mái ấm gia đình, các bài học kinh nghiệm về cuộc họp về tối mái ấm gia đình, sự chuẩn bị, với trong cả phần nhiều lời mời để làm những giáo lễ cần thiết trong gia đình mình nữa.12
Tôi sẽ chỉ dẫn ý kiến rằng nghệ thuật cùng sáng chế là mọi công cụ khôn xiết quan trọng cho việc đồng cảm.
" What we vì chưng is expvà our balance sheet and on one side we have the cash we "re creating and on the other side , we have the gilts essentially that we "re purchasing , " explains Paul Fisher .
Ông Paul Fisher giải thích : " Những gì họ làm là mở rộng bảng cân đối kế tân oán cùng một mặt bọn họ tất cả tiền mặt bọn họ đang tạo nên với vị trí kia , chúng ta bao gồm hội chứng khân oán viền xoàn mà lại thực chất là bọn họ đang cài . " .
This was seen in his variety of apparel: he appeared in the costumes of the Bedouin, the traditional clothes of the Iraqi peasant (which he essentially wore during his childhood), và even appeared in Kurdish clothing, but he also appeared in Western suits fitted by his favorite tailor, projecting the image of an urbane và modern leader.
Này đã làm được bắt gặp trong nhiều nay: ông ta xuất hiện thêm trong xiêm y của Bedouin, truyền thống áo quần của dân cày Iraq (mà ông ta về cơ bản mặc vào thời thơ ấu), với thậm chí còn áo quần Kurdish, tuy nhiên cũng lộ diện sinh sống xiêm y phương thơm Tây may vày thợ may ưa chuộng của ông ta, biểu lộ hình hình họa của một lãnh đạo thanh nhã cùng tiến bộ.
So essential are these truths that Heavenly Father gave both Lehi và Nephi visions vividly representing the word of God as a rod of iron.
Các lẽ thật này khôn cùng quan trọng đến nỗi Cha Thiên Thượng đã đến Lê Hi lẫn Nê Phi thấy rõ ràng đa số khải tượng cơ mà lời của Thượng Đế được bảo hộ như là 1 trong những thanh sắt.
It is essential that all State agencies , departments and local authorities liaise & make a joint effort & encourage the public khổng lồ monitor the epidemics và step up measures lớn giảm giá with this deadly disease .
cần tất cả sự kết hợp đồng điệu giữa tất cả các ban ngành nhà nước , các cơ sở với chính quyền địa pmùi hương để khuyến nghị tín đồ dân giám sát và đo lường bệnh dịch với tăng tốc những biện pháp để ứng phó với căn dịch bị tiêu diệt tín đồ này .

Xem thêm: Tìm Thấy 0 Công Việc Với Từ Khoá "Nhân Viên Khách Sạn 5 Sao"


Having a separate trương mục for each end-advertiser is essential to maintaining the integrity of the Google Ads Quality Score.
Việc có tài năng khoản cá biệt cho mỗi bên lăng xê cuối là vấn đề quan trọng nhằm duy trì tính trọn vẹn của Điểm unique trên Google Ads.
A walk through the tower reveals how residents have sầu figured out how khổng lồ create walls, how khổng lồ make an air flow, how to create transparency, circulation throughout the tower, essentially creating a trang chính that"s completely adapted khổng lồ the conditions of the site.
Một chuyến đi cỗ xulặng cống phẩm cho biết có tác dụng vắt làm sao phần đông cư dân tại đây sẽ nghĩ về ra phương pháp sinh sản đông đảo tường ngăn, giải pháp làm cho thông gió, làm tường kính trong veo, lưu giữ thông xuyên suốt thành tựu, cơ bản là tạo ra một ngôi nhà hoàn toàn ưa thích nghi cùng với hầu như ĐK của địa chỉ.
The prophet Moroni tells us that charity is an essential characteristic of those who will live with Heavenly Father in the celestial kingdom.
Tiên tri Mô Rô Ni mang đến họ hiểu được lòng bác ái là một trong những tính năng thiết yếu của những tín đồ đang sống với Cha Thiên Thượng trong thượng thiên giới.
You can imagine building up some library, whether real or virtual, of fingerprints of essentially every vi khuẩn.
quý khách hàng rất có thể tưởng tượng câu hỏi sản xuất vài thư viện, thật hoặc ảo, về "vân tay" của hầu hết các loại vi khuẩn.
They are bad for users because they can lead to multiple similar pages in user search results, where each result ends up taking the user to essentially the same destination.
Chúng ăn hại cho những người cần sử dụng vị chúng hoàn toàn có thể dẫn tới những trang tương tự nhau vào hiệu quả tìm kiếm tìm cho người sử dụng, trong đó về cơ bản mỗi tác dụng gửi người tiêu dùng đến đích mang lại giống nhau.
The popular historian Alison Weir believes the events in the letter to lớn be essentially true, using the letter to argue that Isabella was innocent of murdering Edward.
Nhà nghiên cứu và phân tích lịch sử đại trà Alison Weir tin rằng sự khiếu nại trong bức thư về cơ bản là có thực, khi thực hiện lá thỏng nhằm lập luận rằng Isabella không phạm tội giết thịt Edward.
He stepped down from BRIAM in 1965 và the organisation, deprived of the man who was essentially its raison d"être, folded up around him.
Ông trường đoản cú chức khỏi BRIAM vào khoảng thời gian 1965 cùng tổ chức, có đều kẻ bị không bổ nhiệm về cơ bản là hầu như tkhô nóng niên lý tưởng (raison d"être), sẽ tập trung theo ông.
These examples well illustrate the point that Jesus taught, namely that “bold persistence” is proper, even essential, in seeking Jehovah. —Luke 11:5-13.

Xem thêm: Danh Sách Top Game Mobile Hay Nhất Năm 2021 (Pc & Mobile), Top Game Mobile Hay Nhất Năm 2021


Những trường thích hợp này cho thấy thêm rõ điểm nhưng Chúa Giê-su dạy, ấy là “làm rộn <“khía cạnh dày mày dạn”, Nguyễn Thế Thuấn>” là tương thích, thậm chí còn thiết yếu, Lúc tìm tìm Đức Giê-hô-va.—Lu-ca 11:5-13.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M