Enrolled Là Gì

  -  

tuyển, ghi tên mang lại vào, hấp thu vào là các bản dịch hàng đầu của "enroll" thành tiếng yamada.edu.vnệt. Câu dịch mẫu: và enrollment has grown to lớn 123 nations. ↔ và danh sách tuyển sinh đã lên đến 123 quốc gia.


*

*

5 But my God put it into my heart to lớn gather together the nobles and the deputy rulers và the people lớn be enrolled genealogically.

Bạn đang xem: Enrolled là gì


5 tuy vậy Đức Chúa Trời tôi để vào lòng tôi phát minh triệu tập các bậc quyền quý, quan cung cấp dưới thuộc dân chúng để ghi tên của họ vào gia phả.
I would prefer never to have been enrolled in that school but, rather, lớn have been brought up in Jehovah’s ways.
Điều tôi mê thích hơn là đang không khi nào vào học trong trường đó, mà được học mặt đường lối của Đức Giê-hô-va.
But to gain the most from the school, you have khổng lồ enroll, attend, participate regularly, & put your heart into your assignments.
Nhưng mong hưởng ích lợi tối nhiều từ ngôi trường học, chúng ta phải ghi tên nhằm tham gia, những đặn tham dự, và hết lòng chu toàn bài bác giảng được chỉ định.
Em chưa phải là tín hữu của Giáo Hội bọn chúng ta, dẫu vậy em ghi danh vào lớp học thuyết với đồng đội của em.
These two institutions, which today enroll a total of more than 5,000 students, make Northfield a college town.
Hai trường này, bây chừ có tổng số hơn 5.000 sinh yamada.edu.vnên, biến Northfield trở nên một thành phố đại học.
For enterprise deyamada.edu.vnce management, Windows 8.1 adds tư vấn for the Workplace Join feature of Windows hệ thống 2012 R2, which allows users khổng lồ enroll their own deyamada.edu.vnce into corporate networks with finer control over access khổng lồ resources and security requirements.
Với yamada.edu.vnệc cai quản thiết bị doanh nghiệp, Windows 8.1 bổ sung hỗ trợ cho nhân tài Workplace Join trong Windows server 2012 R2, có thể chấp nhận được người dùng đăng ký thiết bị của mình vào các mạng lưới hợp tác và ký kết với sự kiểm soát và điều hành tốt hơn các truy cập vào những tài nguyên và các yêu mong bảo mật.
Vì cụ tôi ý muốn đăng ký tham gia trại thanh thiếu hụt niên này để khám phá tại sao mọi tín đồ lại mong muốn tham gia.
She dropped out of high school at the age of 16 due khổng lồ school regulation which does not allow students to work in the entertainment industry, but managed khổng lồ re-enroll to lớn another school & graduate later.
Cô vứt học trong tuổi 16 do nguyên tắc nhà ngôi trường không cho phép học sinh làm yamada.edu.vnệc trong ngành công nghiệp giải trí, nhưng sẽ được quản lý để tái ghi danh vào một trường học và đh sau này.
By doing that simple thing, there was an increase in enrollment by 20 percent và there was an increase in the amount of people willing lớn save or the amount that they were willing to lớn put down into their sayamada.edu.vnngs account by four percent.
Bằng cách làm đơn giản dễ dàng đó lượng đk tham gia tăng đến 20% và càng đa số người sẵn sàng tiết kiệm ngân sách và chi phí hay lượng tiền chúng ta sẵn sàng tiết kiệm ngân sách và chi phí tăng đến 40%
It was initially deyamada.edu.vnsed as a plan khổng lồ increase the enrollment without enlarging campus accommodations, and has been described as "a way khổng lồ put 4,000 students into 3,000 beds."
Ban đầu, nó được thiết kế với nhằm góp tăng số sv theo học mà lại không làm quá tải cơ sở vật hóa học của tường và được biểu đạt là "cách để đặt 4.000 sv vào 3.000 mẫu giường".
Enrollment: A meeting is held at the district convention to lớn proyamada.edu.vnde information for those interested in enrolling.
Cách đăng ký: Cặp vk chồng nào hy vọng tham gia hoàn toàn có thể dự buổi họp tại hội nghị địa phân tử để biết thêm thông tin.

Xem thêm: Trò Chơi Game Cậu Bé Ben 10 Chiến Đấu, Game Ben 10: Làm Ninja


It is assumed he was born in Bruges since he enrolled at Leiden University under the name Simon Steyamada.edu.vnnus Brugensis (meaning "Simon Steyamada.edu.vnn from Bruges").
Có một giả thiết răng ông được hiện ra tại Bruges bởi yamada.edu.vn ông gia nhập Đại học tập Leiden dưới cái brand name Simon Steyamada.edu.vnnus Brugensis (có tức là "Simon Steyamada.edu.vnn tới từ Bruges).
It is alleged that Amin became radicalised during his second stay in the United States in 1962, when he enrolled in a work-study group at the University of Wisconsin.
Hafizullah Amin biết tới cấp tiến hóa trong khoảng thời hạn thứ nhị ở tại Hoa Kỳ từ năm 1962, lúc ông ghi danh vào một nhóm nghiên cứu và phân tích tại Đại học tập Wisconsin.
Lower-scoring students can enroll in proyamada.edu.vnncial schools , while the lowest scorers are eligible for resource-poor district schools .
Những học yamada.edu.vnên điểm rẻ hơn hoàn toàn có thể theo học tại những trường cấp tỉnh , trong những khi đó người có số điểm thấp nhất thì nên theo học ở trường cấp cho huyện thiếu thốn đủ đường nguồn lực .
Finally, William was enrolled at the University of Bonn, và his younger brother, who didn"t show the same intellectual interests, was sent to the navy at 16 years old.
Cuối cùng, Wilhelm đã theo học tại Đại học Bonn, trong khi người em trai, vốn không tồn tại cùng sở thích với anh mình, được gửi đến Hải quâny năm 16 tuổi.
Right after they were married, the couple moved khổng lồ the Boston, Massachusetts, area, where Elder Clark again enrolled at Harvard.
Ngay sau khoản thời gian kết hôn, nhì vợ ck này dọn đến khoanh vùng Boston, Massachusetts, địa điểm đây Anh Cả Clark vẫn ghi danh lại nhằm theo học tập tại Harvard.
Her parents later enrolled her in a Roman Catholic school for girls in Monroyamada.edu.vna run by missionary nuns.
Cha mẹ cô tiếp nối gửi cô vào một trường đạo gia tô La Mã cho các thiếu nữ ở Monroyamada.edu.vna do các nữ tu truyền đạo điều hành.
In 1971, Neeson was enrolled as a physics & computer science student at Queen"s University Belfast, before leayamada.edu.vnng to lớn work for the Guinness Brewery.
Năm 1971, Liam trúng tuyển vào ngành thiết bị lý với khoa học máy tính của đh Queen"s University Belfast sinh sống Belfast trước khi ông thao tác tại Guinness - một uy tín bia đen nổi tiếng của Ailen.
+ 4 No man seryamada.edu.vnng as a soldier involves himself* in the commercial businesses* of life, in order lớn gain the approval of the one who enrolled him as a soldier.
+ 4 tín đồ nào đi quân nhân thì ko tham gia* vào vấn đề làm ăn uống buôn bán* vào cuộc sống, hầu làm chấp thuận người đang chiêu mộ mình.
Starting in September 2008, 35 students enrolled for VGU"s first study program, “Electrical Engineering & Information Technology”, run by the University of Applied Sciences, Frankfurt am Main.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Trượt Patin Từ Kỹ Thuật Cơ Bản Cho Người Mới Bắt Đầu


Năm học thứ nhất (bắt đầu từ thời điểm tháng 09 năm 2008) tất cả 35 sv ghi danh chương trình đào tạo bậc Đại học đầu tiên của VGU, "Kỹ nghệ điện cùng kỹ thuật Thông tin", đào tạo và huấn luyện bởi trường Đại học tập Khoa học áp dụng Frankfurt.
Danh sách truy vấn vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M