Elastic là gì

  -  
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt ý trung nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

elastic
*

elastic /i"læstik/ tính từ co giãn ((nghĩa đen) và (nghĩa bóng)), bầy hồi; mượt dẻo nhún nhảy (bước đi...) bồng bột, bốc đồngelastic conscience lương trung ương để tự tha thứ danh từ dây chun, dây cao su
dãn đượcđàn hồiHookean elastic solid: thứ rắn bọn hồi Hookeapparent elastic limit: giới hạn lũ hồi biểu kiếnapparent elastic limit: giới hạn lũ hồi quy ướcapparent elastic range: miền bọn hồi biểu kiếnapparent elastic range: miền bầy hồi quy ướcbeam (on elastic foundation): dầm bên trên nền bầy hồibeam on elastic base: dầm trên nền bọn hồibeam on elastic foundation: rầm trên nền bầy hồibeam on elastic foundation: dầm trên nền đàn hồibeam on elastic support: dầm trên gối lũ hồibeam on elastic supports: dầm bên trên gối (tựa) bọn hồibent on elastic foundation: phẫu thuật trên nền đàn hồibent on elastic foundation: trụ trên nền đàn hồicase foundation with elastic pad: móng hộp gồm đệm đàn hồicoefficient of elastic uniform restraint: hệ số nén đàn hồi đềucommercial elastic limit: giới hạn lũ hồi kỹ thuậtcontinuous elastic foundation: nền đàn hồi liên tụcconventional elastic limit: giới hạn đàn hồi quy ướcdepth of elastic embedment: độ sâu của ngàm đàn hồielastic aftereffect: hậu quả bầy hồielastic aftereffect: tác dụng bầy hồielastic anisotropy: tính dị hướng lũ hồielastic arch: vòm đàn hồielastic bandage: bảng bầy hồielastic bar: thanh lũ hồielastic barrier: màng lũ hồielastic base: nền lũ hồielastic beam: dầm bọn hồielastic bearing: gối tựa bọn hồielastic behaviour: trạng thái bầy hồielastic bending: sự uốn bầy hồielastic bending: uốn ngang bầy hồielastic bitumen: bitum lũ hồielastic body: đồ gia dụng thể đàn hồielastic buckling: uốn dọc bầy hồielastic cartilage: sụn lũ hồielastic centre: tâm bầy hồielastic clip: clip bầy hồielastic clutch: khớp trục bầy hồielastic coefficient: hệ số lũ hồielastic collision: va chạm đàn hồielastic come-back: sự bầy hồielastic compression: sự nén đàn hồielastic connection: sự nối đàn hồielastic connection: côn trùng nối đàn hồielastic constant: môđun bầy hồielastic constant: hằng số bầy hồielastic constants: các hằng số bọn hồielastic constraint: sự ép lũ hồielastic coupling: khớp bầy hồielastic curve: đường đàn hồielastic curve: mặt đường cong đàn hồielastic deflection: độ võng đàn hồielastic deformation: sự đổi mới dạng bọn hồielastic deformation: vươn lên là dạng đàn hồielastic deformation modulus: môđun biến đổi dạng bầy hồielastic design: thiết kế lũ hồielastic design spectrum: phổ thiết kế bọn hồielastic dilatation: sự giãn nở đàn hồielastic distortion: độ võng lũ hồielastic dynamic responses: ứng xử đụng học bọn hồielastic dystrophy: loạn chăm sóc mô lũ hồielastic elongation: sự giãn dài bọn hồielastic energy: năng lượng bọn hồielastic energy of body: năng lượng lũ hồi của đồ dùng thểelastic equilibrium: sự cân bằng lũ hồielastic equilibrium: cân nặng bằng đàn hồielastic expansion: sự giãn nở lũ hồielastic extension: giãn nở bầy hồielastic failure: sự phá hỏng đàn hồielastic fatigue: độ mỏi bọn hồielastic fiber: sợi lũ hồielastic floor: sàn đàn hồielastic force: lực đàn hồielastic forces: lực đàn hồielastic foundation: móng đàn hồielastic foundation: nền lũ hồielastic foundation base: nền lũ hồielastic foundation model: quy mô nền lũ hồielastic gum: gôm bầy hồielastic half-plane: nửa mặt phẳng bọn hồielastic half-space: nửa ko gian bọn hồielastic hysteresis: trễ bọn hồielastic hysteresis: tính trễ đàn hồielastic hysteresis: tính bầy hồi trễelastic impact: sự va đập đàn hồielastic impact: sự va chạm đàn hồielastic joint: côn trùng nối bọn hồielastic limit: giới hạn đàn hồielastic line: đường lũ hồielastic line method: cách thức đường lũ hồielastic loss: mất mát bầy hồielastic material: vật dụng liệu bọn hồielastic medium: môi trường bầy hồielastic membrane: màng đàn hồielastic modulus: suất bọn hồielastic modulus: môđun bọn hồielastic modulus: môđun lũ hồi (loại một)elastic movement: chuyển động đàn hồielastic nonuniform compression factor: thông số nén bầy hồi không đềuelastic packing: sự nén chặt bầy hồielastic packing ring: xéc măng bởi séc bầy hồielastic plate: phiên bản đàn hồielastic potential: thế bọn hồielastic pulse: mạch lũ hồielastic quartz: thạch anh bầy hồielastic range: khoảng đàn hồielastic range: đới đàn hồielastic range: vùng bọn hồielastic range: miền lũ hồielastic ratio: hệ số bọn hồielastic reaction: phản bội lực bầy hồielastic reaction: phản nghịch ứng bầy hồielastic recovery: sự hồi phục lũ hồielastic recovery: sự tái sinh đàn hồielastic refusal: độ chối bầy hồielastic region: miền bầy hồielastic region: vùng trở thành dạng bầy hồielastic region: đới đàn hồielastic relaxation: sự nới bầy hồielastic resin: nhựa bọn hồielastic resistance: sức cản lũ hồielastic restoring force: lực khôi phục lũ hồielastic restraint: ngàm bọn hồielastic restraint: sự ngàm bọn hồielastic scattering: sự tán xạ đàn hồielastic scattering: tán xạ đàn hồielastic settlement: độ lún lũ hồielastic shear: sự trượt lũ hồielastic shear coefficient: thông số trượt bầy hồielastic shortening: teo ngắn đàn hồielastic shortening: sự co ngắt bọn hồielastic slab: bản đàn hồielastic solid: vật rắn bọn hồielastic stability: sự ổn định định bầy hồielastic stability: độ ổn định định lũ hồielastic stability: tính ổn định đàn hồielastic stage: giai đoạn bọn hồielastic state: trạng thái lũ hồielastic strain: thay đổi dạng bầy hồielastic strain: sự biến dạng bọn hồielastic strain energy: năng lượng biến dạng bầy hồielastic strain potential energy: vắt năng biến hóa dạng bọn hồielastic strain range: miền trở nên dạng bọn hồielastic strength: độ bền bọn hồielastic strength: giới hạn bầy hồielastic stress: ứng suất bọn hồielastic ức chế limit: số lượng giới hạn ứng suất bọn hồielastic structures: kết cấu bầy hồielastic subgrade reaction: phản lực nền bọn hồielastic support: giá gối bọn hồielastic support: gối bầy hồi biến dạngelastic support: gối tựa đàn hồielastic surface: mặt bầy hồielastic system: hệ đàn hồielastic theory: lý thuyết bọn hồielastic tissue: mô bọn hồielastic vibration: sự dao động lũ hồielastic vibration: dao động bầy hồielastic wave: sóng lũ hồielastic waves: sóng bầy hồielastic weights method: phương pháp tải trọng bọn hồielastic wheel: bánh xe đàn hồielastic yield: phát triển thành dạng đàn hồiflooring on elastic: sàn trên nền đàn hồiimperfectly elastic: đàn hồi không trả toàninfinite elastic plane: mặt phẳng vô hạn bọn hồiinstantaneous elastic modulus: môdun bọn hồi tức thờilong-term elastic modulus: môđun đàn hồi duy trìloss due to lớn elastic shortening: mất mát vì chưng co ngắn bầy hồimethod of elastic analysis: phương thức nghiệm lũ hồimethod of elastic center: phương pháp tâm bầy hồimethod of elastic loads: phương thức tải trọng lũ hồimethod of elastic weight: phương pháp tải trọng bầy hồimethod of elastic weights: phương thức tải trọng đàn hồimethod of partial elastic deformations: phương pháp biến dạng đàn hồi cục bộmulti-mode elastic method: phương pháp đàn hồi dạng phứcnatural elastic limit: giới hạn bọn hồi thựcpartially elastic: đàn hồi không hay đốiperfect elastic: lũ hồi hoàn toànperfectly elastic: đàn hồi trả hảoperfectly elastic: đàn hồi trả toànperfectly elastic: lũ hồi tốt đốiperfectly elastic bar: thanh bầy hồi lý tưởngplate on elastic foundation: bản trên nền bầy hồiprimitive elastic limit: giới hạn bầy hồi ban đầuprimitive elastic limit: giới hạn bọn hồi thuở đầu (mẫu chưa cứng nguội)short-term elastic modulus: môđun đàn hồi ngắn hạnsingle-mode elastic method: phương pháp bầy hồi dạng đơnslab on elastic bed: tấm trên nền đàn hồislab on elastic foundation: phiên bản trên nền bầy hồistresses beyond the elastic limit: ứng suất ngoài giới hạn bọn hồistresses in the elastic range: ứng suất vào miền bầy hồistresses within the elastic limit: ứng suất trong giới hạn bầy hồitheory of partial elastic deformation: triết lý biến dạng bọn hồi viên bộtheory of total elastic deformations: lý thuyết bọn hồi cục bộtorsionally elastic: bầy hồi xoắnupper elastic limit: giới hạn bầy hồi trênuseful elastic limit: giới hạn bọn hồi có íchmềm dẻoLĩnh vực: xây dựngkéo đượcLĩnh vực: toán & tinmặt lũ hồicommercial elastic limitgiới hạn chảy o chất đàn hồi Chất biến dạng tức thời rồi quay về hình dạng cũ khi hết ứng lực. o teo dãn, đàn hồi, mềm dẻo § elastic collision : sự va chạm đàn hồi Sự va chạm trong đó động năng toàn phần của các hạt trước và sau khoản thời gian va chạm đều bằng nhau § elastic deformation : biến dạng đàn hồi Sự biến dạng tạm thời của một chất lỏng khi không còn ứng lực nữa thì hình dạng trở lại như ban đầu § elastic limit : giới hạn đàn hồi ứng suất cực đại tác dụng lên một vật thể nhưng không biến dạng vĩnh viễn khi lực đã nhả § elastic scattering : tán xạ đàn hồi Kiểu tán xạ vào đó nơtron va vào hạt nhân của một nguyên tử với chuyển một phần động năng lịch sự nguyên tử § elastic wave : sóng đàn hồi Sóng lan truyền qua môi trường ko biến dạng vĩnh viễn, ví dụ sóng địa chấn