elastic là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách trị âm[sửa]

  • IPA: /ɪ.ˈlæs.tɪk/
Hoa Kỳ[ɪ.ˈlæs.tɪk]

Tính từ[sửa]

elastic /ɪ.ˈlæs.tɪk/

  1. Co giãn ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng)), đàn hồi; mềm mỏng.
  2. Nhún nhảy (bước cút... ).
  3. Bồng bột, bốc đồng.

Thành ngữ[sửa]

  • elastic conscience: Lương tâm nhằm tự động buông bỏ.

Danh từ[sửa]

elastic /ɪ.ˈlæs.tɪk/

Bạn đang xem: elastic là gì

Xem thêm: độc sủng thành hôn

  1. Dây chun, chão cao su đặc.

Tham khảo[sửa]

  • "elastic", Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt free (chi tiết)

Lấy kể từ “https://yamada.edu.vn/w/index.php?title=elastic&oldid=1832156”