draught la gi

/dra:ft/

Thông dụng

Danh từ

Sự kéo
beast of draught
súc vật kéo
Sự kéo lưới (bắt cá); mẻ lưới
Sự húp một hơi; khá, hớp, ngụm
to drink a draught
uống một hơi
in long draughts
uống từng khá dài
(từ lóng) cơn (đau...), chầu (vui...)
Sự lấy (rượu...) ở thùng ra; lượng (rượu...) lấy ở thùng ra
beer on draught
bia thùng
Liều dung dịch nước
black draught
liều dung dịch tẩy
(hàng hải) lượng nước rẽ, lượng xả nước; tầm nước (của thuyền tàu...)
Gió lùa
to stand in the draught
đứng ở trong phần bão lùa
Sự thông bão (ở lò, lò sưởi)
( số nhiều) như checkers
(quân sự) phân team biệt phái, phân team tăng nhanh ( (thường) draft)
Bản phác hoạ hoạ, phiên bản phác hoạ thảo, phiên bản dự thảo ( (thường) draft)
Hối phiếu (thực tế chỉ người sử dụng draft)
to feel the draught
gặp vận bỉ, gặp gỡ vận rủi, rơi vào cảnh cảnh túng quẫn

Ngoại động kể từ, (từ khan hiếm,nghĩa hiếm) ( (cũng) .draft)

Phác thảo, phác hoạ hoạ; dự thảo (đạo luật...)
(quân sự) mang ra, rút rời khỏi (một phân team... nhằm thực hiện công tác làm việc biệt phái...)

hình thái từ

  • V-ing: draughting
  • V-ed: draughted

Chuyên ngành

Toán & tin

(lý thuyết trò nghịch tặc ) trò nghịch tặc cờ đam

Giao thông & vận tải

mớn nước (tàu)

Xây dựng

tầm nước

Điện lạnh

luồng bão hút
luồng bão lùa

Kỹ thuật công cộng

bản sơ họa
bản thiết kế
bản vẽ
hút
kéo
dòng
down draught
dòng xuống
dòng khí
lực kéo
luồng
air draught
luồng gió
draught diverter
bộ phân luồng gió
draught stop (draughtstop)
cửa ngăn luồng gió
natural draught
luồng bão tự động nhiên
luồng gió
draught diverter
bộ phân luồng gió
draught stop (draughtstop)
cửa ngăn luồng gió
natural draught
luồng bão tự động nhiên
sự căng
sự mút hút gió
sự kéo
sự thông gió
forced draught
sự thông bão chống bức
forced draught
sự thông bão hút
induced draught
sự thông bão nhân tạo
natural draught
sự thông bão tự động nhiên
sức kéo

Kinh tế

sức kéo
mớn nước(khoảng cơ hội kể từ mặt mũi nước tới điểm sâu sắc nhất của lòng tàu)

Địa chất

Xem thêm: chat gbt

mức độ thu hút gió (trong ống khói), luồng bão, sự kéo

Bạn đang xem: draught la gi