Download appstore việt nam

  -  

Bài viết sau đây sẽ phía dẫn các bạn cách tạo thông tin tài khoản ID Apple và sở hữu ứng dụng cho chiếc iPhone với iPad của mình.

Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: nhận icon Cài đặt

Bước 2: lựa chọn iCloud

Bước 3: Chọn: tạo ID táo bị cắn mới 

Bước 4: định ngày tháng năm sinh rồi dấn Tiếp theo

Bước 5: Nhập họ Tên rồi nhấn Tiếp theo

Bước 6: nhận Sử dụng địa chỉ cửa hàng email lúc này của bạn và nhấn Tiếp theo

Lưu ý: hoàn toàn có thể tự tạo ra thêm Gmail thông qua hướng dẫn trên đây.

Bước 7: Nhập Email của công ty rồi nhận Tiếp theo

Bước 8: Nhập Mật khẩu của người tiêu dùng rồi nhấn Tiếp theo

Bước 9: Chọn thắc mắc bảo mật đầu tiên và thừa nhận Tiếp theo

Bước 10: Chọn câu hỏi bảo mật thứ hai

Bước 11: Trả lời thắc mắc bảo mật thứ bố và nhấn Tiếp theo

Bước 12: chọn Đồng ý với cơ chế bảo mật

Bước 13: lựa chọn Đồng ý

Bước 14: Đã tạo được Apple ID dẫu vậy chưa tuyệt đối Email

*

Bước 15: Vào thư điện tử của bạn

*

Bước 16: Chọn Thư của Apple

*

Bước 17: Chọn Xác minh bây giờ

*

Bước 18: Nhập thư điện tử và Mật khẩu các bạn vừa tạo ra rồi nhấn Xác minh địa chỉ

*

Bước 19: Chọn lưu giữ Mật Khẩu

*

Bước 20: Xong apple ID

*

Bước 21: Nhấn sở hữu Đặt

*

Bước 22: Chọn iTunes và App Store

*

Bước 23: Nhập e-mail và password rồi nhấn Đăng Nhập

*

Bước 24: Chọn việt nam rồi dìm Tiếp theo

*

Chọn Đồng ý

*

Chọn Đồng ý

*

Bước 25: Giờ chúng ta vào AppStore, chọn 1 Ứng dụng, hệ thống yêu cầu chúng ta nhập Mật Khẩu