Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tiếng anh là gì

  -  

*
Hệ thống tài khoản kế toán là một nhóm những tài khoản của kế toán tài chính tổng phù hợp được sử dụng để hạch toán những giao dịch từ các phần hành kế toán. Nó cũng rất có thể được thực hiện để lập các báo cáo như Bảng bằng phẳng kế toán, report kết quả kinh doanh hay bảng bằng vận tài khoản…

Hệ thống tài khoản của các tổ chức khác nhau là không giống nhau, các bạn khó hoàn toàn có thể tìm thấy hai khối hệ thống tài khoản kiểu như nhau sinh sống hai doanh nghiệp khác nhau. Dưới đấy là danh sách hệ thống tài khoản bởi tiếng Anh và gồm chú đam mê tiếng Việt

STTTKTÊN TIẾNG ANHTÊN TIẾNG VIỆT
TÀI SẢN NGẮN HẠN – (CURRENT ASSETS)
1111Cash on handTiền mặt
21111Vietnam dongTiền Việt Nam
31112Foreign currencyNgoại tệ
41113Gold, metal, precious stoneVàng bạc, kim khí quý, đá quý
5112Cash in bank / Details for each ngân hàng accountTiền gửi ngân hàng / chi tiết theo từng ngân hàng
61121Vietnam dongTiền Việt Nam
71122Foreign currencyNgoại tệ
81123Gold, metal, precious stoneVàng bạc, kim khí quý, đá quý
9113Cash in transitTiền vẫn chuyển
101131Vietnam dongTiền Việt Nam
111132Foreign currencyNgoại tệ
12121Short term securities investmentĐầu tư thị trường chứng khoán ngắn hạn
131211StockCổ phiếu
141212Bond, treasury bill, exchange billTrái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu
15128Other short term investmentĐầu tư ngắn hạn khác
161281Time depositsTiền gửi bao gồm kỳ hạn
171288Other short term investmentĐầu tư thời gian ngắn khác
18129Provision short term investmentDự phòng ưu đãi giảm giá đầu tư ngắn hạn
19131Receivables from customers / Details as each customerPhải thu của người sử dụng / cụ thể theo đối tượng
20133VAT deductedThuế GTGT được khấu trừ
211331VAT deducted of goods, servicesThuế GTGT được KT của mặt hàng hoá, dịch vụ
221332VAT deducted of fixed assetsThuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ
23136Internal ReceivablesPhải thu nội bộ
241361Working capital from sub-unitsVốn sale ở các đơn vị trực thuộc
251368Other internal receivables.Phải thu nội cỗ khác
26138Other receivablesPhải thu khác
271381Shortage of assets awaiting resolutionTài sản thiếu hóng xử lý
281385Privatisation receivablesPhải thu về cổ phần hoá
291388Other receivablesPhải thu khác
30139Provision for bad receivablesDự phòng bắt buộc thu khó đòi (Chi tiết theo đối tượng)
31141Advances (detailed by receivers)Tạm ứng
32142Short-term prepaid expensesChi mức giá trả trước ngắn hạn
33144Mortage, collateral và short term depositsCầm cố, cam kết cược, ký kết quỹ ngắn hạn
34151Purchased goods in transitHàng cài đang đi trên phố (Chi huyết theo yêu mong quản lý)
35152Raw materialsNguyên liệu, vật dụng liệu
36153Instrument và toolsCông cụ, dụng cụ
37154Cost for work in processChi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
38155Finished productsThành phẩm
39156GoodsHàng hóa
401561Purchase rateGiá mua sắm và chọn lựa hóa
411562Cost for purchaseChi phí tổn thu mua sắm và chọn lựa hóa
421567Real estateHàng hoá bất tỉnh sản
43157Entrusted goods for saleHàng giữ hộ đi bán
44158Goods in tax-suspension warehouse / Applied for the companies which have Tax-suspension warehouseHàng hoá kho bảo thuế / Đơn vị XNK được lập kho bảo thuế
45159Provision for devaluation of stocksDự phòng tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá hàng tồn kho
46161Administrative expensesChi sự nghiệp
471611Administrative expenses for previous yearChi sự nghiệp năm trước
481612Administrative expenses for currentChi sự nghiệp năm nay
loadposition moduleinarticle
TÀI SẢN DÀI HẠN (LONG-TERM ASSETS)
211Tangible fixed assetsTài sản cố định và thắt chặt hữu hình
2111Building & architectonic modelNhà cửa, đồ dùng kiến trúc
2112Equipment & machineMáy móc, thiết bị
2113Transportation và transmit instrumentPhương tiện thể vận tải, truyền dẫn
2114Instruments & tools for managementThiết bị, giải pháp quản lý
2115Long term trees, working & killed animalsCây lâu năm, súc vật thao tác và mang lại sản phẩm
2118Other fixed assetsTài sản thắt chặt và cố định khác
212Fixed assets of finance leasingTài sản cố định thuê tài chính
213Intangible fixed assetsTài sản cố định và thắt chặt vô hình
2131Land using rightQuyền sử dụng đất
2132Establishment & productive rightQuyền phạt hành
2133Patents & creationsBản quyền, bằng sáng chế
2134TrademarkNhãn hiệu mặt hàng hoá
2135SoftwarePhần mềm máy vi tính
2136License và concession licenseGiấy phép và giấy tờ nhượng quyền
2138Other intangible fixed assetsTSCĐ vô hình dung khác
214Depreciation of fixed assetsHao mòn gia sản cố định
2141Tangible fixed assets depreciationHao mòn TSCĐ hữu hình
2142Financial leasing fixed assets depreciationHao mòn TSCĐ thuê tài chính
2143Intangible fixed assets depreciationHao mòn TSCĐ vô hình
2147Investment real estate depreciationHao mòn bất động sản nhà đất đầu tư
217Investment real estateBất đụng sản đầu tư
221Investment in equity of subsidiariesĐầu tư vào doanh nghiệp con
222Joint venture capital contributionVốn góp liên doanh
223Investment in joint-ventureĐầu tư vào doanh nghiệp liên kết
228Other long term investmentsĐầu tư dài hạn khác
2281StocksCổ phiếu
2282BondsTrái phiếu
2288Other long-term investmentĐầu tứ dài hạn khác
229Provision for long term investment devaluationDự phòng giảm ngay đầu bốn dài hạn
241Capital construction in processXây dựng cơ bạn dạng dở dang
2411Fixed assets purchasesMua chọn TSCĐ
2412Capital constructionXây dựng cơ bản
2413Major repair of fixed assetsSửa chữa lớn gia tài cố định
242Long-term prepaid expensesChi tầm giá trả trước lâu năm hạn
243Deffered income tax assetsTài sản thuế các khoản thu nhập hoãn lại
244Long term collateral và depositKý quỹ, ký cược lâu năm hạn
NỢ PHẢI TRẢ – LIABILITIES (Chi máu theo đối tượng)
311Short-term loanVay ngắn hạn
315Long term loans due to lớn dateNợ lâu năm hạn đến hạn đề xuất trả
333Taxes & payable lớn state budgetThuế và những khoản đề xuất nộp đơn vị nước
3331Value Added Tax (VAT)Thuế giá trị tăng thêm phải nộp
33311VAT outputThuế GTGT đầu ra
33312VAT for imported goodsThuế GTGT hàng nhập khẩu
3332Special consumption taxThuế tiêu thụ quánh biệt
3333Import & export dutiesThuế xuất, nhập khẩu
3334Profit taxThuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp
3335Personal income taxThuế các khoản thu nhập cá nhân
3336Natural resource taxThuế tài nguyên
3337Land & housing tax, land rental chargesThuế đơn vị đất, tiền thuê đất
3338Other taxesCác nhiều loại thuế khác
3339Fee & charge & other payablesPhí, lệ tầm giá và các khoản đề nghị nộp khác
334Payable to lớn employeesPhải trả người lao động
3341Payable to employeesPhải trả người công nhân viên
3348Payable khổng lồ other employeesPhải trả bạn lao cồn khác
335AccrualsChi phí đề nghị trả
336Intercompany payablePhải trả nội bộ
337Construction contract progress payment due to lớn customersThanh toán theo tiến trình kế hoạch phù hợp đồng xây dựng dn xây gắn thêm có giao dịch theo TĐKH
338Other payablePhải trả, yêu cầu nộp khác
3381Surplus assets awaiting for resolutionTài sản thừa đợi giải quyết
3382Trade Union feesKinh giá thành công đoàn
3383Social insuranceBảo hiểm xóm hội
3384Health insuranceBảo hiểm y tế
3385Privatization payablePhải trả về cổ phần hoá
3386Short-term deposits receivedNhận cam kết quỹ, ký cược ngắn hạn
3387Unrealized turnoverDoanh thu không thực hiện
3388Other payablePhải trả, yêu cầu nộp khác
341Long-term borrowingVay nhiều năm hạn
342Long-term liabilitesNợ nhiều năm hạn
343Issued bondTrái phiếu vạc hành
3431Bond face valueMệnh giá chỉ trái phiếu
3432Bond discountChiết khấu trái phiếu
3433Additional bondPhụ trội trái phiếu
344Long-term deposits receivedNhận ký kết quỹ, ký cược dài hạn
347Deferred income taxThuế các khoản thu nhập hoãn lại bắt buộc trả
351Provisions fund for severance allowancesQuỹ dự trữ trợ cấp mất bài toán làm
352Provisions for payablesDự phòng buộc phải trả
VỐN CHỦ SỞ HỮU – RESOURCES
411Working capitalNguồn vốn gớm doanh
4111Paid-in capitalVốn đầu tư của chủ sở hữu
4112Share premium doanh nghiệp cổ phầnThặng dư vốn cổ phần
4118Other capitalVốn khác
412Differences upon asset revaluationChênh lệch nhận xét lại tài sản
413Foreign exchange differencesChênh lệch tỷ giá hối đoái
4131Foreign exchange differences revaluation at the kết thúc fiscal yearChênh lệch tỷ giá ăn năn đoái reviews lại cuối năm tài chính
4132Foreign exchange differences in period capital construction investmentChênh lệch tỷ giá ăn năn đoái trong giai đoạn đầu tư chi tiêu XDCB
414Investment và development fundsQuỹ đầu tư chi tiêu phát triển
415Financial reserve fundsQuỹ dự phòng tài chính
418Other fundsCác quỹ khác thuộc vốn công ty sở hữu
419Stock fundsCổ phiếu quỹ
421Undistributed earnings doanh nghiệp cổ phầnLợi nhuận không phân phối
4211Previous year undistributed earningsLợi nhuận chưa cung cấp năm trước
4212This year undistributed earningsLợi nhuận chưa triển lẵm năm nay
431Bonus và welfare fundsQuỹ khen thưởng, phúc lợi
4311Bonus fundQuỹ khen thưởng
4312Welfare fundQuỹ phúc lợi
4313Welfare fund used to lớn acquire fixed assetsQuỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ
441Construction investment fund áp dụng cho DNNNNguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
461Budget resources Dùng cho những C.ty, TC.tyNguồn kinh phí đầu tư sự nghiệp
4611Precious year budget resources bao gồm nguồn tởm phíNguồn kinh phí sự nghiệp năm trước
4612This year budget resourcesNguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp năm nay
466Budget resources used to acquire fixed assetsNguồn khiếp phí đã hình thành TSCĐ
DOANH THU – REVENUE
511Sales chi tiết theo yêu cầu quản lýDoanh thu bán hàng và hỗ trợ dịch vụ
5111Goods saleDoanh thu bán hàng hóa
5112Finished sản phẩm saleDoanh thu bán những thành phẩm
5113Services sale vận dụng khi có bán hàng nội bộDoanh thu cung ứng dịch vụ
5114Subsidization saleDoanh thu trợ cấp, trợ giá
5117Investment real estate saleDoanh thu marketing bất hễ sản đầu tư
512Internal gross salesDoanh thu bán hàng nội bộ
5121Goods saleDoanh thu bán hàng hoá
5122Finished sản phẩm saleDoanh thu bán những thành phẩm
5123Services saleDoanh thu hỗ trợ dịch vụ
515Financial activities incomeDoanh thu hoạt động tài chính
521Sale discountChiết khấu thương mại
531Sale returnsHàng bán bị trả lại
532Devaluation of saleGiảm giá bán hàng
611PurchaseMua hàng
6111Raw material purchasesMua nguyên liệu, vật liệu
6112Goods purchasesMua mặt hàng hóa
621Direct raw materials costChi tổn phí nguyên liệu, vật tư trực tiếp
622Direct labor costChi phí tổn nhân công trực tiếp
623Executing machine using costChi phí áp dụng máy kiến thiết (áp dụng cho đơn vị xây lắp / Applied for construction companies
6231Labor costChi giá thành nhân công
6232Material costChi giá thành vật liệu
6233Production tool costChi phí công cụ sản xuất
6234Executing machine depreciationChi giá thành khấu hao lắp thêm thi công
6237Outside purchasing services costChi phí thương mại dịch vụ mua ngoài
6238Other cost phương pháp kiểm kê định kỳChi phí bằng tiền khác
CHI PHÍ SẢN XUẤT sale – COST FOR PRODUCTION và BUSINESS
627General operation costChi phí phân phối chung
6271Employees costChi phí nhân viên cấp dưới phân xưởng
6272Material costChi tổn phí vật liệu
6273Production tool costChi phí qui định sản xuất
6274Fixed asset depreciationChi mức giá khấu hao TSCĐ
6277Outside purchasing services costChi phí dịch vụ thương mại mua ngoài
6278Other costChi phí bởi tiền khác
631Production costGiá thành sản xuất
632Cost of goods soldGiá vốn sản phẩm bán
635Financial activities expensesChi chi phí tài chính
641Selling expensesChi phí cung cấp hàng
6411Employees costChi giá tiền nhân viên
6412Material, packing costChi giá tiền vật liệu, bao bì
6413Tool costChi chi phí dụng cụ, vật dùng
6414Fixed asset depreciationChi giá tiền khấu hao TSCĐ
6415Warranty costChi giá tiền bảo hành
6417Outside purchasing services costChi phí dịch vụ mua ngoài
6418Other costChi phí bởi tiền khác
642General và administration expensesChi phí thống trị doanh nghiệp
6421Employees costChi phí nhân viên quản lý
6422Tools cost cụ thể theo chuyển động / Details as activitiesChi phí vật liệu quản lý
6423Stationery costChi phí đồ dùng văn phòng
6424Fixed asset depreciationChi phí tổn khấu hao TSCĐ
6425Taxes, fees, charges / Details as activitiesThuế, mức giá và lệ chi phí / chi tiết theo hoạt động
6426Provision costChi tầm giá dự phòng
6427Outside purchasing services costChi phí thương mại dịch vụ mua ngoài
6428Other costChi phí bằng tiền khác
THU NHẬP KHÁC – OTHER INCOME
711Other incomeThu nhập khác
CHI PHÍ KHÁC – OTHER EXPENSES
811Other expensesChi tầm giá khác
821Business Income tax chargeChi tổn phí thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp
8211Current business income tax charge / Details for management requirementChi chi phí thuế TNDN hiện hành / chi tiết theo yêu mong quản lý
8212Deffered business income tax chargeChi tầm giá thuế TNDN hoãn lại
XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ sale – EVALUATION OF BUSINESS RESULTS
911Evaluation of business resultsXác định hiệu quả kinh doanh
TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG – OFF BALANCE SHEET ITEMS
1Operating lease assetsTài sản thuê ngoài
2Goods held under trust or for processingVật tư, hàng hóa nhận duy trì hộ, nhấn gia công
3Goods received on consignment for sale, depositHàng hoá nhận cung cấp hộ, nhận ký kết gửi, ký kết cược
4Bad debt written offNợ cực nhọc đòi sẽ xử lý
7Foreign currenciesNgoại tệ những loại
8Enterprise, projec expenditure estimateDự toán chi sự nghiệp, dự án