Diagnostic Là Gì

  -  

chuẩn đoán phạt hiện, chẩn đoán, chẩn đoán học là các bạn dạng dịch hàng đầu của "diagnostic" thành giờ yamada.edu.vnệt. Câu dịch mẫu: Each one of these genes has potential diagnostic test. ↔ mỗi một gen trong số chúng bao gồm tiềm năng cho vấn đề kiểm tra chẩn đoán.


Each one of these genes has potential diagnostic test.

Mỗi một gen trong các chúng bao gồm tiềm năng cho vấn đề kiểm tra chẩn đoán.


Your fourth diagnostic criterion for lupus is psychosis.

Triệu chứng tiêu chuẩn thứ tư của căn bệnh Lupus là xôn xao tâm thần.


*

*

The problem is that many cancer diagnostic tools are invasive, costly, often inaccurate & they can take an agonizing amount of time to lớn get the results back.

Bạn đang xem: Diagnostic là gì


Vấn đề là nhiều lý lẽ chẩn đoán ung thư buộc phải xâm nhập cơ thể, mắc tiền, hay không chính xác. Và chúng có thể mất nhiều thời gian để nhận được kết quả.
If you don"t follow these requirements, we"ll disapprove your product and let you know on the Diagnostics page of your Merchant Center account.
Nếu bạn không tuân thủ những yêu ước này, shop chúng tôi sẽ phủ nhận sản phẩm của công ty và thông báo cho mình trong trang Chẩn đoán của thông tin tài khoản Merchant Center.
Measuring levels of bile acids in patients urine, or studying DCHR7 actiyamada.edu.vnty in tissue culture are also common postnatal diagnostic techniques.
Đo nồng độ axit mật trong nước tiểu bệnh nhân, hoặc nghiên cứu hoạt động DCHR7 vào nuôi ghép mô cũng là phần lớn kỹ thuật chẩn đoán sau khi sinh sản phổ biến.
Specimens from skin & subcutaneous tissue from nonulcerated lesions are likewise often diagnostic.
Then it goes to lớn a diagnostic center, và within one minute of your heart attack, your signal appears on the screen of a computer và the computer analyzes what your problem is.
Sau kia nó tới trung trung tâm chẩn đoán, và trong tầm một phút sau khi chúng ta bị nhồi máu, tín hiệu của các bạn sẽ xuất hiện tại trên màn hình hiển thị của 1 máy yamada.edu.vn tính và nó vẫn phân tích vấn đề của chúng ta là gì.
In order to evaluate your Analytics implementation, Diagnostics crawls your website pages as GoogleBot, and does so in a way that minimizes any inflation of traffic data.
Để nhận xét triển khai Analytics của bạn, Chẩn đoán tích lũy thông tin trang web của doanh nghiệp dưới dạng GoogleBot và triển khai theo biện pháp giảm thiểu mọi tăng thêm giả tạo nên về dữ liệu lưu lượng truy hỏi cập.
You"ll see alerts for any issues or disapprovals in the Diagnostics page of your Merchant Center account.
Bạn sẽ thấy chú ý cho bất kỳ vấn đề như thế nào hoặc nếu bất kỳ tài khoản hoặc sản phẩm nào của chúng ta bị không đồng ý trong trang Chẩn đoán của tài khoản Merchant Center.

Xem thêm: Top 9 Game Học Bảng Chữ Cái Tiếng Nhật Qua Trò Chơi, Game Học Bảng Chữ Cái Tiếng Nhật


Cloud Translation API - Seryamada.edu.vnce to lớn dynamically translate between thousands of available language pairs Cloud yamada.edu.vnsion API - Image analysis seryamada.edu.vnce based on machine learning Cloud clip Intelligence - yamada.edu.vndeo clip analysis seryamada.edu.vnce based on machine learning Stackdriver - Monitoring, logging, and diagnostics for applications on Google Cloud Platform và AWS.
Cloud Translation API - dịch vụ dịch rượu cồn giữa hàng vạn cặp ngữ điệu khả dụng Cloud yamada.edu.vnsion API - thương mại & dịch vụ phân tích hình ảnh dựa trên học đồ vật Cloud yamada.edu.vndeo clip Intelligence - dịch vụ thương mại phân tích đoạn clip dựa trên học đồ vật Stackdriver - Theo dõi, ghi nhật ký kết và chẩn đoán cho các ứng dụng trên trang nhất google Cloud Platform cùng AWS.
Trên màn hình thiết lập Google chính, hãy nhận vào biểu tượng Thêm sử dụng và chẩn đoán.
For the past three years, I"ve been developing technologies that could ultimately aid clinicians with rapid, early-stage cancer diagnostics.
Trong 3 năm qua, tôi đã và đang trở nên tân tiến các kĩ thuật hoàn toàn có thể hỗ trợ bác sĩ với sự chẩn đoán ung thư sớm với thường xuyên.
Be sure to check the Diagnostics page after you’ve uploaded for your feed for a full danh sách of all errors và warnings for your data.
Bạn hãy nhớ kiểm tra trang Chẩn đoán sau thời điểm đã download nguồn cấp dữ liệu lên để biết danh sách đầy đủ gồm toàn bộ các lỗi và cảnh báo về tài liệu của mình.
The Watch Tower Society does not make recommendations or decisions for indiyamada.edu.vnduals on medical and diagnostic practices.
If there are new Diagnostics notifications available, you"ll see a number over the notification bell.
In yamada.edu.vntro diagnostics refers khổng lồ a wide range of medical và veterinary laboratory tests that are used to diagnose diseases và monitor the clinical status of patients using samples of blood, cells, or other tissues obtained from a patient.
Trong những chẩn đoán in yamada.edu.vntro là một trong loạt những xét nghiệm trong phòng xem sét y tế cùng thú y được thực hiện để chẩn đoán bệnh và theo dõi chứng trạng lâm sàng của căn bệnh nhân bằng cách sử dụng chủng loại máu, tế bào hoặc các mô không giống được đem từ căn bệnh nhân.

Xem thêm: Build Mê Hoặc Dtcl Mùa 4, Cách Chơi Đội Hình Mê Hoặc Dtcl Mùa 4 Mạnh Nhất


I performed several diagnostic procedures on Mr Tooms in order to determine any organic physiological dysfunction.
Would my Bible-trained conscience be troubled if during a diagnostic or therapeutic procedure some of my own blood was withdrawn, modified, and directed back into (or onto) my body?
Lương vai trung phong được kinh Thánh bảo ban của tôi có bị giầy vò không giả dụ như trong phương pháp chẩn đoán hoặc trị liệu một trong những lượng ngày tiết được rút ra, sửa đổi và truyền trở về cơ thể?
Danh sách truy vấn vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M