DEFERRED INCOME LÀ GÌ

  -  

Doanh thu chưa thực hiện (tiếng Anh: Deferred Revenue) là các khoản thanh toán tạm ứng mà công ty nhận được cho các sản phẩm hoặc dịch vụ sẽ được phân phối, thực hiện trong tương lai. Vậy, doanh thu chưa thực hiện là gì? Hãy theo dõi bài viết dưới đây của ACC.

Bạn đang xem: Deferred income là gì

*


1. Doanh thu chưa thực hiện là gì?

Doanh thu chưa thực hiện trong tiếng Anh là Deferred Revenue.

Doanh thu chưa thực hiện là các khoản thanh toán tạm ứng mà công ty nhận được cho các sản phẩm hoặc dịch vụ sẽ được phân phối, thực hiện trong tương lai. Công ty nhận được khoản trả trước ghi lại số tiền vào khoản doanh thu chưa thực hiện trên bảng cân đối kế toán.

Doanh thu chưa thực hiện là một khoản nợ vì nó phản ánh doanh thu chưa kiếm được và là các sản phẩm hoặc dịch vụ còn nợ khách hàng. Vì sản phẩm hoặc dịch vụ được phân phối theo thời gian, nó được ghi nhận tương ứng là doanh thu trên báo cáo thu nhập.

2. Hiểu về doanh thu chưa thực hiện

Doanh thu chưa thực hiện được ghi nhận là một khoản nợ trên bảng cân đối kế toán của một công ty khi nhận được khoản thanh toán tạm ứng. Bởi nó đi với nghĩa vụ đối với khách hàng dưới dạng các sản phẩm hoặc dịch vụ còn nợ. Khoản thanh toán đó vẫn được coi là một khoản nợ đối với công ty vì vẫn có khả năng hàng hóa hoặc dịch vụ có thể không được giao, hoặc người mua có thể hủy đơn đặt hàng.

Trong cả hai trường hợp, công ty sẽ cần phải trả nợ cho khách hàng, trừ khi các điều khoản thanh toán khác được qui định rõ ràng trong hợp đồng đã kí.

Hợp đồng có thể qui định các điều khoản khác nhau, theo đó, có thể không ghi nhận doanh thu cho đến khi tất cả các dịch vụ hoặc sản phẩm đã được giao. Nói cách khác, các khoản thanh toán được thu từ khách hàng sẽ vẫn nằm trong doanh thu chưa thực hiện cho đến khi khách hàng nhận được đầy đủ những gì đến hạn theo hợp đồng.

Thông thường, khi một công ty cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm, doanh thu chưa thực hiện dần được ghi nhận trên báo cáo thu nhập đến mức doanh thu kiếm được thực tế. Việc phân bổ doanh chưa thực hiện là doanh thu kiếm được thực tế quá nhanh hoặc đơn giản là bỏ qua tất cả tài khoản doanh thu chưa thực hiện được coi là hành động kế toán bơm thổi và phóng đại doanh thu bán hàng.

Doanh thu chưa thực hiện thường được báo cáo là một khoản nợ hiện tại trên bảng cân đối kế toán của công ty, vì các điều khoản trả trước thường trong 12 tháng hoặc ít hơn. Tuy nhiên, nếu khách hàng thực hiện trả trước cho các sản phẩm/dịch vụ dự kiến sẽ được giao trong vài năm, phần thanh toán liên quan đến dịch vụ hoặc sản phẩm/dịch vụ này phải được phân loại là doanh thu chưa thực hiện trong phần nợ dài hạn trên bảng cân đối kế toán.

Xem thêm: Trò Chơi Dân Gian: Chi Chi Chành Chành, Trò Chơi: Chi Chi Chành Chành

3. Câu hỏi thường gặp

Ví dụ là doanh thu chưa thực hiện là gì?

Doanh thu chưa thực hiện phổ biến với các sản phẩm hoặc dịch vụ dựa trên đăng kí yêu cầu trả trước. Ví dụ về doanh thu chưa thực hiện là các khoản thanh toán tạm ứng, trả trước khi đăng kí tạp chí, trả trước hàng năm cho việc sử dụng phần mềm hay bảo hiểm trả trước.

Công ty sẽ gửi tạp chí cho khách hàng mỗi tháng và ghi nhận doanh thu. Hàng tháng, kế toán ghi lại một khoản ghi nợ vào tài khoản doanh thu chưa thực hiện và một khoản ghi có vào tài khoản doanh thu bán hàng với giá 100$. Đến cuối năm tài chính, toàn bộ số dư doanh thu chưa thực hiện là 1.200$ đã dần được phân bổ sang doanh thu thực tế trên báo cáo thu nhập với mức 100$ mỗi tháng.

Doanh thu chưa thực hiện phản ánh điều gì?

Doanh thu ᴄhưa thựᴄ hiện: Phản ánh ѕố hiện ᴄó ᴠà tình hình tăng, giảm doanh thu ᴄhưa thựᴄ hiện ᴄủa doanh nghiệp trong kỳ kế toán. Doanh thu ᴄhưa thựᴄ hiện gồm doanh thu nhận trướᴄ ᴄho một hoặᴄ nhiều kỳ kế toán… Không hạᴄh toán ᴠào tài khoản nàу ᴄáᴄ khoản:

+ Tiền nhận trướᴄ ᴄủa người mua mà doanh nghiệp ᴄhưa ᴄung ᴄấp ѕản phẩm, hàng hoá, dịᴄh ᴠụ;

+ Doanh thu ᴄhưa thu đượᴄ tiền ᴄủa hoạt động ᴄho thuê tài ѕản, ᴄung ᴄấp dịᴄh ᴠụ nhiều kỳ.

Khi doanh nghiệp đã bàn giao tài ѕản (ᴠí dụ: nhà ᴄho thuê), nguồn ᴠốn (ᴠí dụ: ᴄho ᴠaу ᴠốn) ᴄủa mình ᴄho kháᴄh hàng, đối táᴄ ᴠà đồng thời nhận trướᴄ tiền (như tiền thuê, tiền lãi) ᴄho ᴠiệᴄ ѕử dụng tài ѕản, nguồn ᴠốn nàу trong nhiều kỳ thì đâу phải ghi nhận ᴠào doanh thu ᴄhưa thựᴄ hiện.

Ví dụ: Công tу A ᴄho ᴄông tу B thuê tài ѕản. Bên A đã giao tài ѕản ᴄho bên B ᴠà đã nhận trướᴄ tiền thuê trong 2 năm ᴄủa bên B thì kế toán bên A ghi nhận ᴠào tài khoản 3387 – “Doanh thu ᴄhưa thựᴄ hiện”.

Phân biệt doanh thu chưa thực hiện và người mua trả tiền trước như thế nào?

Người mua trả tiền trước phản ánh số tiền doanh nghiệp nhận trước cho số hàng hóa dịch vụ sẽ bán, cung cấp trong tương lai. Khi doanh nghiệp nhận số tiền này thì hàng hóa dịch vụ chưa chuyển giao quyền sở hữu cho người mua, dịch vụ cung cấp chưa hoàn thành chuyển giao nên chưa được ghi nhận doanh thu.

Vì vậy bản chất khoản khách hàng ứng trước là một khoản phải trả. Trong tương lai nếu đơn vị không bán hàng theo như thỏa thuận thì phải hoàn trả lại số tiền đã nhận trước của khách hàng. Và theo hợp đồng, doanh nghiệp phải giao hàng hóa và thực hiện dịch vụ trong tương lai.

Xem thêm: Cách Fake Gps Pokemon Go Ios Chưa Jailbreak, Fake Gps Pokemon Go Ios Chưa Jailbreak

Doanh thu biên (Marginal revenue) là gì? – Luật ACC

Trên đây là nội dung tư vấn của ACC liên quan đến vấn đề Doanh thu chưa thực hiện là gì?. Nếu có bất kỳ thắc mặc gì liên quan đến nội dung bài viết hoặc cần được hỗ trợ, tư vấn về các vấn đề pháp lý khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua: