đặt bút thành hôn


ĐẶT BÚT THÀNH HÔN

(EM ĐỒNG Ý GỌI ANH LÀ CHỒNG)

đặt bút thành hôn

Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh

Convert: Ngocquynh520

Editor: Fuly

Ebook: Nyo Nhox

MỤC LỤC.

(45 chương + 1 phiên ngoại)

Xuất bản 

Văn án

Bạn đang xem: đặt bút thành hôn

01

02         03

04         05          06

07          08          09          10

11          12          13

14          15

16

Xem thêm: truyện ông chú của tôi

Xem thêm: quy tắc ngầm

17

18          19

20          21          22

23          24          25          26

27          28          29

30          31

32

33

34          35

36          37          38

39          40          41          42

43          44          45

Phiên ngoại

Ebook: PRC      EPUB

Hoàn.

PS: Truyện chuẩn bị được xuất bạn dạng với tên: “Em đồng ý gọi anh là chồng” (link tìm hiểu thêm ở trên), đem sự khác lạ về thương hiệu hero nhập bạn dạng edit của tớ và nhập sách xuất bạn dạng. Mình  thích thương hiệu là Tịch Mạc Thiên và Hạ Tử Khâm rộng lớn, tuy nhiên giờ thì chẳng đem thời hạn nhằm sửa lại Câm trở thành Khâm nữa, quý khách cảm thông cho bản thân mình nhé.