đan võ thần tôn

2022-09-20

Tác giả: Lạc Thành Đông
Thể loại: Huyền Huyễn, Cập nhật mới mẻ, Tiên Hiệp
Loại: Truyện convert,VIP
Trạng thái: Hoàn thành
Số tập:
54
Lượt nghe: 48120

Bạn đang xem: đan võ thần tôn

– Thương Khung đại lục, võ fake tu đạo cung, Đạo cung nuôi mệnh hồn.
Thiếu niên Diệp Tinh Hà, kỳ tài ngút trời, thức tỉnh cửu phẩm mệnh hồn: Long Văn Tử Kim Đỉnh!
Thành trẻ con tuổi tác nhất Luyện Đan sư.

Lại bị Kỳ huynh ghen tuông ghét bỏ, đoạt hắn mệnh hồn, trở thành truất phế nhân!
Lại ngoài ý mong muốn thức tỉnh đạo loại chín Thần cấp cho mệnh hồn!
Từ cơ nghịch tặc thiên quật khởi, trở nên tựu một đời đan võ chí tôn!

Đang nghe:

Nghe tiếp:    

1:

Tap 001 - 03:03:43

2:

Tap 002 - 03:02:44

3:

Tap 003 - 03:00:58

4:

Tap 004 - 03:04:42

5:

Tap 005 - 03:02:28

6:

Tap 006 - 02:52:51

7:

Tap 007 - 02:45:06

8:

Tap 008 - 02:30:03

9:

Tap 009 - 02:48:32

10:

Tap 010 - 02:30:36

11:

Tap 011 - 02:34:12

12:

Tap 012 - 02:34:54

13:

Tap 013 - 02:33:42

14:

Tap 014 - 02:40:17

15:

Tap 015 - 02:29:26

16:

Tap 016 - 02:45:38

17:

Tap 017 - 02:49:29

18:

Tap 018 - 02:26:33

19:

Tap 019 - 02:23:03

20:

Tap 020 - 02:46:51

21:

Tap 021 - 02:35:23

22:

Tap 022 - 02:34:42

23:

Tap 023 - 02:27:56

24:

Tap 024 - 02:28:26

25:

Tap 025 - 02:41:05

26:

Tap 026 - 03:03:47

27:

Tap 027 - 03:01:02

28:

Tap 028 - 03:03:50

29:

Tap 029 - 03:03:09

30:

Tap 030 - 02:55:16

31:

Tap 031 - 02:56:25

32:

Tap 032 - 03:08:59

33:

Tap 033 - 03:02:08

34:

Tap 034 - 02:58:12

35:

Tap 035 - 03:15:10

36:

Tap 036 - 02:56:26

37:

Tap 037 - 03:00:31

38:

Tap 038 - 02:48:43

39:

Tap 039 - 05:46:05

40:

Tap 040 - 05:37:56

41:

Tap 041 - 05:22:09

42:

Tap 042 - 04:23:50

43:

Tap 043 - 04:41:06

44:

Tap 044 - 05:20:12

45:

Tap 045 - 05:00:50

46:

Tap 046 - 05:08:56

47:

Tap 047 - 05:34:15

48:

Tap 048 - 05:39:47

49:

Tap 049 - 05:25:44

50:

Tap 050 - 04:53:23

51:

Tap 051 - 04:31:17

52:

Tap 052 - 05:05:13

53:

Tap 053 - 04:38:37

Xem thêm: đọc tiểu thuyết

54:

Tap 054 - 04:19:26

1:

Tap 001

2:

Tap 002

3:

Tap 003

4:

Tap 004

5:

Tap 005

6:

Tap 006

7:

Tap 007

8:

Tap 008

9:

Tap 009

10:

Tap 010

11:

Tap 011

12:

Tap 012

13:

Tap 013

14:

Tap 014

15:

Tap 015

16:

Tap 016

17:

Tap 017

18:

Tap 018

19:

Tap 019

20:

Tap 020

21:

Tap 021

22:

Tap 022

23:

Tap 023

24:

Tap 024

25:

Tap 025

26:

Tap 026

27:

Tap 027

28:

Tap 028

29:

Tap 029

30:

Tap 030

31:

Tap 031

32:

Tap 032

33:

Tap 033

34:

Tap 034

35:

Tap 035

36:

Tap 036

37:

Tap 037

38:

Tap 038

39:

Tap 039

40:

Tap 040

41:

Tap 041

42:

Tap 042

43:

Tap 043

44:

Tap 044

45:

Tap 045

46:

Tap 046

47:

Tap 047

48:

Tap 048

49:

Tap 049

50:

Tap 050

51:

Tap 051

52:

Tap 052

53:

Tap 053

Xem thêm: bà xã của thủ lĩnh sát thủ

54:

Tap 054

Tác giả

Bình luận