đâm lao phải theo lao

Cách phân phát âm[sửa]

IPA theo dõi giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗəm˧˧ laːw˧˧ tʰɛw˧˧ laːw˧˧ɗəm˧˥ laːw˧˥ tʰɛw˧˥ laːw˧˥ɗəm˧˧ laːw˧˧ tʰɛw˧˧ laːw˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗəm˧˥ laːw˧˥ tʰɛw˧˥ laːw˧˥ɗəm˧˥˧ laːw˧˥˧ tʰɛw˧˥˧ laːw˧˥˧

Tục ngữ[sửa]

đâm lao theo dõi lao

  1. Làm cho tới nằm trong, đồng ý kết quả xấu xí.

Mục kể từ này được ghi chép sử dụng mẫu, và hoàn toàn có thể còn nguyên sơ. Quý khách hàng hoàn toàn có thể viết bửa sung.
(Xin coi phần trợ gom nhằm hiểu thêm về kiểu cách sửa thay đổi mục kể từ.)

Bạn đang xem: đâm lao phải theo lao

Xem thêm: thiên quan tứ phúc chap 1

Lấy kể từ “https://yamada.edu.vn/w/index.php?title=đâm_lao_theo_lao&oldid=2003372”