ĐÁ TRUYỀN THUYẾT THẦN BINH VLCM

  -  
Thuộc tính của Huân Chương Ma Ảo khi khảm Đá CôngThủBạoNéTầng Võ Công
Huân Chương Ma Ảo20.00010.0001001002
Huân Chương Ma Ảo Khảm Đá X240.00020.0002002004
Huân Chương Ma Ảo Khảm Đá X360.00030.0003003006
Huân Chương Ma Ảo Khảm Đá X480.00040.0004004008
Huân Chương Ma Ảo Khảm Đá X580.00050.00050050010
Huân Chương Ma Ảo Khảm Đá X6120.00060.00060060012

*

Người chơi có thể tặng “Hoa Hồng 8-3” cho nhân vật nữHoa Hồng 8-3: bán tại cửa hàng giá 2 vàngHoa Hồng 8-3: đánh quái có tỉ lệ rơi 0.5%Người tặng hoa hồng sẽ nhận được phần thưởng là Hộp Kinh Nghiệm Loại 5, tương ứng số Hoa đã tặng.

*
*


*


Phá Thiên Nhẫn (10 sao), Huyết Long Đao (10 sao) sẽ có thêm 1 dòng chọn “Truyền Thuyết” để có thể tiến hành nâng cấp truyền thuyết thông qua giao diện hoạt động "Thần Binh Truyền Thuyết"

Vũ khí nâng cấp: Chỉ Phá Thiên Nhẫn (10 sao) và Huyết Long Đao (10 sao) mới có thể nâng cấpNguyên liệu nâng cấp: Vật phẩm mới “Đá Truyền Thuyết Thần Binh”Nguồn gốc: Boss Thống Lĩnh và Nguyên Soái Chiến TrườngCách thu thập: Boss Thống Lĩnh và Nguyên Soái Chiến Trường sẽ rơi 01 “Đá Truyền Thuyết Thần Binh” (không khóa)Công thức đổi:200 Đá Truyền Thuyết Thần Binh -> Đá Truyền Thuyết Phá Thiên Nhẫn*1 (khóa)200 Đá Truyền Thuyết Thần Binh -> Đá Truyền Thuyết Hỏa Long Đao*1 (khóa)Cách nâng cấp: Dùng Đá Truyền Thuyết Phá Thiên Nhẫn và Đá Truyền Thuyết Hỏa Long Đao để nâng cấp (giống Long Ngâm, Hổ Dực, Thần Khuyển).

*

*