cửa hàng google

Bạn hoàn toàn có thể tuỳ chỉnh Chrome bên trên PC bằng phương pháp thêm thắt những tiện nghi kể từ Cửa mặt hàng Chrome trực tuyến.

Cài bịa đặt tiện ích

Lưu ý quan lại trọng: Quý Khách ko thể thêm thắt tiện nghi Khi duyệt trang web ở Chế phỏng ẩn danh hoặc với tư cơ hội khách hàng.

Bạn đang xem: cửa hàng google

 1. Mở Cửa mặt hàng Chrome trực tuyến.
 2. Tìm và lựa chọn tiện nghi tuy nhiên mình thích thiết lập.
 3. Nhấp nhập Thêm nhập Chrome.
 4. Một số tiện nghi tiếp tục cho chính mình biết liệu tiện nghi cơ đem cần thiết một trong những quyền hoặc tài liệu rõ ràng hay là không. Để phê duyệt, hãy nhấp nhập Thêm tiện ích.
  • Lưu ý quan lại trọng: Hãy lưu giữ chỉ phê duyệt những tiện nghi tuy nhiên các bạn tin tưởng tưởng.

Để dùng tiện nghi, hãy nhấp nhập hình tượng ở phía bên phải thanh vị trí.

Nếu các bạn đang được dùng PC của cơ sở hoặc ngôi trường học tập, tổ chức triển khai của bạn cũng có thể ngăn một trong những tiện nghi.

Cài bịa đặt bên trên năng lượng điện thoại

 1. Trên điện thoại cảm ứng, hãy há phần mềm Chrome Chrome. Nếu các bạn ko singin, hãy singin nhập Chrome.
 2. Tìm tiện nghi mình thích.
 3. Nhấn nhập Thêm nhập mùng hình.
 4. Xác nhận bằng phương pháp nhấn nhập Thêm nhập mùng hình.

Vào lượt cho tới Khi há Chrome bên trên PC, các bạn sẽ thấy thông tin về sự việc tiện nghi và đã được thiết lập. Nếu tiện nghi cơ cần thiết một trong những quyền thì các bạn sẽ thấy đòi hỏi cấp cho quyền. Để phê duyệt, hãy nhấp nhập Bật tiện ích.

Cài bịa đặt tất nhiên một phần mềm bên trên Windows hoặc Mac

Đôi khi, khi chúng ta thiết lập một phần mềm bên trên Windows hoặc Mac, phần mềm này cũng thiết lập một tiện nghi Chrome. Vào lượt cho tới khi chúng ta há Chrome:

 • Để cấp cho quyền và dùng tiện nghi cơ, hãy nhấp nhập Bật.
 • Để xoá tiện nghi cơ, hãy nhấp nhập Xoá.

Cài bịa đặt vì thế chức năng Duyệt trang web đáng tin cậy đem tăng mạnh bảo vệ

Để tăng cường độ bảo đảm an toàn Khi thiết lập một tiện nghi mới mẻ qua loa Cửa mặt hàng Chrome trực tuyến, bạn cũng có thể sử dụng chức năng Duyệt trang web đáng tin cậy đem tăng mạnh bảo đảm an toàn. Nếu nhảy chức năng Duyệt trang web đáng tin cậy đem tăng mạnh bảo đảm an toàn nhập Chrome, các bạn sẽ được chú ý Khi thiết lập một tiện nghi ko uy tín. Tiện ích sẽ là uy tín Khi được tạo nên vì thế một ngôi nhà cải tiến và phát triển tuân hành Chính sách công tác giành cho ngôi nhà cải tiến và phát triển của Cửa mặt hàng Chrome trực tuyến.

Xem thêm: c99

Thường thì những ngôi nhà cải tiến và phát triển mới mẻ nên tổn thất vài ba mon mới mẻ đạt được tình trạng uy tín. Cuối nằm trong, Shop chúng tôi nỗ lực nhằm toàn bộ ngôi nhà cải tiến và phát triển đem tiện nghi tuân hành đạt được tình trạng này Khi đáp ứng nhu cầu quyết sách công tác giành cho ngôi nhà cải tiến và phát triển của Shop chúng tôi.

Cài bịa đặt tiện nghi xứng đáng tin tưởng cậy

Khi các bạn nỗ lực thiết lập một tiện nghi, một vỏ hộp thoại tiếp tục xuất hiện tại.

 • Nếu chức năng Duyệt trang web đáng tin cậy đem tăng mạnh bảo đảm an toàn ko tin tưởng tưởng một tiện nghi, các bạn sẽ thấy thông tin “Tiện ích này sẽ không được xem năng Duyệt trang web đáng tin cậy đem tăng mạnh bảo đảm an toàn tin tưởng cậy”.
  • Nếu các bạn vẫn ham muốn nối tiếp thiết lập tiện nghi cơ, hãy nhấp nhập Tiếp tục cài đặt đặt.
  • Để bỏ thiết lập, hãy nhấp nhập Đóng.
 • Nếu chức năng Duyệt trang web đáng tin cậy đem tăng mạnh bảo đảm an toàn tin tưởng tưởng tiện nghi cơ, hãy nhấp nhập Thêm tiện ích nhằm dứt quy trình thiết lập.

Quản lý tiện ích

 1. Mở Chrome bên trên PC.
 2. Ở bên trên nằm trong phía bên phải, nên lựa chọn hình tượng Tuỳ lựa chọn không giống Thêm sau đó Tiện ích sau đó Quản lý tiện ích.
 3. Thay thay đổi theo đuổi ý bạn:
  • Bật/tắt: Bật hoặc tắt tiện nghi.
  • Cho quy tắc cơ chế ẩn danh: Trên tiện nghi cơ, hãy nhấp nhập Chi tiết. Bật tuỳ lựa chọn Cho quy tắc ở cơ chế ẩn danh.
  • Sửa tiện nghi bị hỏng: Tìm tiện nghi bị hư đốn rồi nhấp nhập Sửa. Xác nhận bằng phương pháp lựa chọn Sửa tiện ích.
  • Cho quy tắc truy vấn trang web: Trên tiện nghi, hãy nhấp nhập Chi tiết. Mé cạnh tuỳ lựa chọn “Cho quy tắc tiện nghi này phát âm và thay cho thay đổi toàn bộ tài liệu bên trên những trang web các bạn truy cập”, hãy thay cho thay đổi quyền truy vấn trang web của tiện nghi trở nên Khi nhấp chuột, Trên những trang web cụ thể hoặc Trên toàn bộ những trang web.

Xoá ứng dụng ô nhiễm và độc hại tiềm ẩn

Cho quy tắc tiện nghi phát âm và thay cho thay đổi tài liệu trang web

Một số tiện nghi cần phải có quyền phát âm và thay cho thay đổi tài liệu trang web. Quý Khách hoàn toàn có thể thay cho thay đổi quyền của tiện nghi bất kể khi này.

 1. Mở Chrome bên trên PC.
 2. Ở bên trên cùng mặt mũi phải, hãy chọn hình tượng Tiện ích .
 3. Nhấp nhập hình tượng Tuỳ lựa chọn không giống Sắp xếp sau đó trỏ cho tới mục "Tiện ích này hoàn toàn có thể phát âm và thay cho thay đổi tài liệu trang web".
 4. Quyết tấp tểnh quyền tiếp tục cấp cho mang đến tiện ích:
  • Khi các bạn nhấp nhập tiện ích: Chế phỏng thiết lập này chỉ được cho phép tiện nghi cơ truy vấn nhập trang web lúc này nhập thẻ hoặc hành lang cửa số đang được há khi chúng ta lựa chọn tiện nghi cơ. Nếu đóng góp thẻ hoặc hành lang cửa số này, thì các bạn sẽ nên lựa chọn tiện nghi cơ nếu còn muốn nhảy lại.
  • Trên [trang trang web hiện tại tại]: Cho quy tắc tiện nghi tự động hóa phát âm và thay cho thay đổi tài liệu bên trên trang web lúc này.
  • Trên toàn bộ những trang web: Cho quy tắc tiện nghi tự động hóa phát âm và thay cho thay đổi tài liệu bên trên toàn bộ những trang web.

Thêm hoặc xoá quyền truy vấn vào trong 1 trang web cụ thể

 1. Mở Chrome bên trên PC.
 2. Ở bên trên nằm trong phía bên phải, nên lựa chọn hình tượng Tuỳ lựa chọn không giống Thêm sau đó Tiện ích sau đó Quản lý tiện ích.
 3. Trên tiện nghi, nên lựa chọn Chi tiết.
 4. Trong mục “Quyền”, hãy thêm thắt hoặc xoá một trang web:

Gỡ thiết lập tiện ích

Ở phía bên phải thanh vị trí, hãy tìm hiểu hình tượng của tiện nghi. Nhấp loài chuột nên nhập hình tượng rồi lựa chọn Xoá ngoài Chrome.

Nếu các bạn ko thấy hình tượng của tiện nghi, hãy thực hiện như sau:

 1. Mở Chrome bên trên PC.
 2. Ở bên trên nằm trong phía bên phải, nên lựa chọn hình tượng Tuỳ lựa chọn không giống Thêm sau đó Tiện ích sau đó Quản lý tiện ích.
 3. Trên tiện nghi mình thích xoá, nên lựa chọn Xoá.
 4. Để xác nhận, nên lựa chọn Xoá.

Sử dụng tiện nghi bên trên từng loại máy tính

Xem thêm: cách kiểm tra mật khẩu wifi

Sắp xếp tiện nghi bên trên thanh công cụ

Ở phía bên phải thanh vị trí, hãy tìm hiểu hình tượng của tiện nghi.

 1. Mở Chrome bên trên PC.
 2. Kéo hình tượng của tiện nghi cho tới địa điểm mới mẻ.

Ẩn tiện ích

 • Cách ẩn từng tiện ích:
  1. Nhấp loài chuột nên nhập hình tượng.
  2. Chọn Bỏ ghim.
 • Để tìm hiểu những tiện nghi các bạn vẫn ẩn, nên lựa chọn hình tượng Tiện ích .

Hiển thị tiện ích

Để đem tiện nghi vẫn ẩn quay về thanh công cụ:

 1. Chọn hình tượng Tiện ích .
 2. Tìm tiện nghi vẫn ẩn.
 3. Chọn hình tượng Ghim Ghim.
  • Lưu ý quan lại trọng: Một số tiện tích không tồn tại tuỳ lựa chọn này​.

Tác giả

Bình luận