cửa hàng ch play

Bạn hoàn toàn có thể tự động hóa update theo lần lượt từng phần mềm Android và phần mềm Cửa mặt hàng Play hoặc cập nhất toàn bộ đồng thời. Khi update những phần mềm lên phiên bạn dạng tiên tiến nhất, các bạn sẽ được dùng những công dụng tiên tiến nhất giống như tận thưởng tính bảo mật thông tin và chừng ổn định tấp tểnh cao hơn nữa.

Lưu ý quan tiền trọng:

Bạn đang xem: cửa hàng ch play

 • Nếu Google xác lập rằng một bạn dạng update phần mềm hoàn toàn có thể xử lý một lỗ hổng bảo mật thông tin nguy hiểm thì công ty chúng tôi hoàn toàn có thể update một trong những nội dung chắc chắn nhập phần mềm. Những nội dung cơ hoàn toàn có thể được cập nhất bất kể cơ chế update nhập phần mềm hoặc bên trên tranh bị của công ty thế nào. Để hiểu biết thêm vấn đề, hãy tham khảo Điều khoản cty của Google Play.
 • Nếu chúng ta dùng Google Play bên trên Chromebook, hãy thám thính hiểu vấn đề về hoạt động và sinh hoạt update phần mềm bên trên trên đây.

Xem thêm: dien thoai sony

Xem thêm: tải zoom cho máy tính

Cách update phần mềm Android

 1. Mở phần mềm Cửa mặt hàng Google Play Google Play.
 2. Ở bên trên nằm trong ở bên phải, hãy nhấn nhập hình tượng làm hồ sơ.
 3. Nhấn nhập Quản lý phần mềm và thiết bị. Ứng dụng sở hữu bạn dạng update sẽ tiến hành gắn nhãn "Đã sở hữu bạn dạng cập nhật".
 4. Nhấn nhập Cập nhật.

Cách update Cửa mặt hàng Google Play

Cách tự động hóa update toàn bộ phần mềm Android

Lưu ý: Nếu một thông tin tài khoản bên trên tranh bị của công ty sở hữu lỗi singin thì phần mềm hoàn toàn có thể ko tự động hóa update.

Cách tự động hóa update từng phần mềm Android

 1. Mở phần mềm Cửa mặt hàng Google Play Google Play.
 2. Ở bên trên nằm trong ở bên phải, hãy nhấn nhập hình tượng làm hồ sơ.
 3. Nhấn vào Quản lý phần mềm và thiết bị.
 4. Nhấn nhập Quản lý, tiếp sau đó thám thính phần mềm mình thích update tự động hóa.
 5. Để cởi trang "Chi tiết" của phần mềm, hãy nhấn nhập phần mềm.
 6. Trên trang "Chi tiết", hãy nhấn nhập hình tượng Thêm Xem thêm.
 7. Bật cơ chế Bật tự động hóa cập nhật.

Khi sở hữu bạn dạng update, phần mềm tiếp tục tự động hóa update. Để tắt công dụng update tự động hóa, hãy tắt cơ chế Bật tự động hóa cập nhật.

Lưu ý:

 • Khi được update, một trong những phần mềm hoàn toàn có thể tiếp tục đòi hỏi quyền mới nhất. cũng có thể các bạn sẽ có được thông tin chất vấn coi chúng ta sở hữu đồng ý quyền mới nhất hay là không.
 • Để update phần mềm, hoàn toàn có thể bạn phải phát động lại tranh bị.
 • Để thám thính tìm tòi một phần mềm ví dụ, hãy nhấn nhập Quản lý phần mềm và thiết bịsau đó Quản lý.
 • Nếu phần mềm sở hữu bạn dạng update thì nút "Cập nhật" tiếp tục xuất hiện nay bên trên trang "Chi tiết" của phần mềm.

Tác giả

Bình luận