Consciousness là gì

  -  

Ý thức cùng lương tâm không giống nhau như núm nào? Hai tư tưởng này thỉnh thoảng hay bị nhầm lẫn trong ngôn ngữ hằng ngày (đặc biệt trong giờ Anh – ND), tuy thế hai từ này thực sự gồm nghĩa rất khác nhau trong bối cảnh tâm lý học. Hãy cùng tò mò kỹ hơn có mang và bí quyết phân biệt hai định nghĩa này.

Bạn đang xem: Consciousness là gì

How does the conscious differ from the conscience? These two terms are sometimes confused in common everyday usage, but they actually mean very different things within the field of psychology. Let’s take a closer look at what each term means & how you can distinguish between the two concepts.

*

Lương trung khu và Ý thức. Conscience vs. Conscious

Lương trung khu là một phần trong tính cách giúp đỡ bạn xác định điều đúng sai. Nó là cái khiến cho bạn cảm xúc tội lỗi khi chúng ta làm điều nào đấy sai trái và khiến cho bạn cảm thấy tốt khi làm cho điều nào đấy tử tế.

Your conscience is the part of your personality that helps you determine between right và wrong. It is what makes you feel guilty when you bởi something bad và good when you bởi something kind.

Trong lý thuyết của Freud, lương tâm là một trong những phần của khôn xiết Ngã, tiềm ẩn những tin tức về dòng bị xem như là xấu hay xấu đi bởi bố mẹ và buôn bản hội – tất cả những giá trị bàn sinh hoạt và tiếp thụ trong suốt quy trình lớn lên. Lương tâm xuất hiện theo thời gian khi chúng ta tiếp thu những tin tức về cái bị xem là đúng không nên bởi fan chăm sóc, chúng ta bè, và nền văn hóa nơi các bạn sống.

In Freudian theory, the conscience is part of the superego that contains information about what is viewed as bad or negative by your parents & by societyall the values you learned và absorbed during your upbringing. The conscience emerges over time as you absorb information about what is considered right & wrong by your caregivers, your peers, and the culture in which you live.

Ý thức, phương diện khác, là nhận thức của người tiêu dùng về bản thân và thế giới quanh bạn. Trong hầu hết các thuật ngữ nhiều thì nghĩa của từ bỏ này là thức giấc thức và nhận ra/nhận thức. Trong tư tưởng học, ý thức bao gồm tất cả hồ hết thứ phía bên trong phạm vi thừa nhận thức của bạn bao hàm cảm nhận, cảm giác, cảm xúc, suy nghĩ, cam kết ức và rất nhiều mộng tưởng.

Your conscious, on the other hand, is your awareness of yourself & the world around you. In the most general terms, it means being awake and aware. In psychology, the conscious mind includes everything inside of your awareness including things lượt thích perceptions, sensations, feelings, thoughts, memories, and fantasies.

Mặc dù lương trung ương và ý thức là nhị phạm trù rất không giống nhau nhưng ý thức và và thức giấc thức trong thực tế lại có contact với nhau.

Xem thêm: Các Khái Niệm Về Angular 4 Là Gì ? Phân Biệt Angular Và Angular Js?

While conscience & conscious are two very different things, conscious and consciousness are in fact related to lớn one another.

Tỉnh thức là đầy đủ trải nghiệm bạn đã có được lúc thức giấc táo, gần như nhận thức của chính chúng ta về suy nghĩ, cảm xúc, ký kết ức và cảm xúc nội tâm. Thức giấc thức thường xuyên được ví như một cái suối, liên tục đổi khác theo dòng để ý đến và đa số trải nghiệm tăng lên giảm xuống trong trái đất quanh bạn.

Your consciousness refers to lớn your conscious experiences, your individual awareness of your own internal thoughts, feelings, memories, and sensations. Consciousness is often thought of as a stream, constantly shifting according lớn the ebb & flow of your thoughts và experiences of the world around you.

Ý thức và tỉnh thức có thể rất khó khăn để cắt nghĩa. Theo như nhà tư tưởng học với nhà triết học tập William James đã từng lý giải, “Chúng ta biết ý nghĩa của nó lâu đến mức không một ai nhờ ta định nghĩa nó cả.” mặc dù nhiên, một số chuyên viên cho rằng nhiều người đang “nhận thức” được cái gì đó nếu như chúng ta có thể dùng ngữ điệu để diễn tả chúng.

The conscious và consciousness can be difficult to pin down. As the psychologist và philosopher William James once explained, “Its meaning we know so long as no one asks us lớn define it.” However, some experts suggest that you are considered conscious of something if you are able lớn put it into words.

Định nghĩa với Quan sát. Definitions & Observations

Có một trong những thứ cần lưu ý giúp chúng ta phân biệt được nhì thuật ngữ này. Theo thuyết phân trọng tâm của Freud về tính cách, chổ chính giữa trí thường xuyên được ví như 1 tảng băng trôi. Phần băng rất có thể được nhận thấy từ mặt nước trở lên đại diện thay mặt cho ý thức. Nó là loại ta nhấn thức được và hoàn toàn có thể mô tả và nói một bí quyết rõ ràng. Nhiều phần nhất của tảng băng thực sự lại chìm dưới mặt nước, là dòng mà Freud ví như trung tâm trí vô thức, hay toàn bộ những suy nghĩ, ký ức, và tạo động lực thúc đẩy nằm ngoại trừ vùng kiểm soát điều hành của ý thức.

There are a few things to chú ý that might help you keep these two terms separate in your mind. According lớn Freud’s psychoanalytic theory of personality, the mind is often likened to lớn an iceberg. The part of the iceberg that can be seen above the surface of the water represents conscious awareness. It is what we are aware of và can describe and articulate clearly. The largest part of the iceberg actually lies below the surface of the water, which Freud compared lớn the unconscious mind, or all the thoughts, memories, and urges that are outside of our conscious awareness.

*

Các chuyên viên khác cũng để ý rằng tỉnh thức không những là một quy trình tinh thần độc nhất độc lập. Nhóm người sáng tác Bernstein, Penner cùng Roy giải thích, “Tỉnh thức nói thông thường được quan niệm là dấn thức mọi suy nghĩ, hành động, cảm xúc, cảm giác, cảm thấy và những quá trình khác diễn ra trong trọng điểm trí. Định nghĩa này nhận định rằng tỉnh thức là một trong những khía cạnh vào nhiều quy trình diễn tiến niềm tin khác thay vì chỉ là một quá trình độc nhất. Ví dụ, phần đông ký ức có thể có ý thức, tuy thế tỉnh thức ko chỉ bao hàm ký ức. đều cảm dấn của bạn có thể có ý thức nhưng tỉnh thức không những là cảm nhận.”

Other experts also lưu ý that consciousness is not just a singular mental process. “Consciousness is generally defined as awareness of your thoughts, actions, feelings, sensations, perceptions, & other mental processes,” explain authors Bernstein, Penner, & Roy. “This definition suggests that consciousness is an aspect of many mental processes rather than being a mental process on its own. For example, memories can be conscious, but consciousness is not just memory. Perceptions can be conscious, but consciousness is not just perception.”

Mặt khác, lương trọng tâm là cái giữ chúng ta không hành xử theo những thôi thúc và ước muốn cơ bản nhất. Lương tâm của chúng ta là nền tảng gốc rễ đạo đức giúp dẫn lối cho hồ hết hành vi thuận thôn hội và giải đáp giúp hạn hành xử theo một cách được đông đảo xã hội chấp nhận và thậm chí là đầy tính vị tha.

Xem thêm: Văn Hóa Ứng Xử Là Gì - Hành Vi Ứng Xử Văn Hóa Trong Giới Trẻ

The conscience, on the other hand, is what keeps you from acting upon your most basic urges & desires. Your conscience is the moral basis that helps guide prosocial behavior & leads you lớn behave in socially acceptable and even altruistic ways.