công thức excel cơ bản

Excel là 1 khuôn mặt vô nằm trong không xa lạ với SV hoặc nhân viên cấp dưới văn chống. Đây là dụng cụ sát cánh đồng hành gom người tiêu dùng triển khai cơ hội quy tắc tính, trình diễn số liệu,… bên trên bảng tính một cơ hội nhanh gọn và đơn giản dễ dàng. Tổng phù hợp các hàm cơ bạn dạng nhập Excel qua chuyện nội dung bài viết này tiếp tục giúp đỡ bạn hiểu rộng lớn về dụng cụ này.

1. Các hàm cơ bạn dạng nhập Excel về tính chất toán

Tổng phù hợp những hàm cơ bạn dạng nhập Excel về tính chất toán.

Bạn đang xem: công thức excel cơ bản

1.1. Hàm SUM

Hàm SUM dùng làm tính tổng toàn bộ những số sở hữu nhập sản phẩm dù nhưng mà người tiêu dùng lựa chọn (muốn tính).

Công thức tính của hàm SUM:

=SUM(Number1, Number2,…)

Ví dụ: =SUM(20,40,60) tức là với những số đó lại cùng nhau và đã cho ra thành quả là 120.

các hàm cơ bạn dạng nhập excel
Ví dụ hàm SUM hình 1

Ví dụ: =SUM(A1:A3) tức thị tính tổng những sản phẩm số kể từ dù A1 cho tới dù A3 tiếp tục đã cho ra thành quả là 120.

các hàm cơ bạn dạng nhập excel
Ví dụ hàm SUM hình 2

1.2. Hàm MIN/MAX

Hàm MIN/MAX dùng làm tính độ quý hiếm nhỏ/ rộng lớn nhất nhập một phạm vi tài liệu hoặc cả bảng tính.

Công thức tính của hàm MIN/MAX

=MIN(Number1, Number2,…)

=MAX(Number1, Number2)

Ví dụ: =MIN(A2:C5) tiếp tục đã cho ra thành quả là 25 – độ quý hiếm nhỏ nhất ở vùng tài liệu nhưng mà chúng ta lựa chọn.

các hàm cơ bạn dạng nhập excel
Ví dụ hàm MIN

Ví dụ: =MAX(A2:C5) tiếp tục đã cho ra thành quả là 89 – độ quý hiếm lớn số 1 ở vùng tài liệu nhưng mà chúng ta lựa chọn.

các hàm cơ bạn dạng nhập excel
Ví dụ hàm MAX

1.3. Hàm COUNT/COUNTA

Để đếm những dù sở hữu chứa chấp số trong phạm vi tài liệu, tao người sử dụng hàm COUNT.

Công thức tính của hàm COUNT:

=COUNT(Value1,…)

Ví dụ: =COUNT(A2:C5) tiếp tục đã cho ra thành quả là 9 – tổng con số dù sở hữu chứa chấp số.

các hàm cơ bạn dạng nhập excel
Ví dụ hàm COUNT

Để kiểm đếm những dù ko trống nhập phạm vi tài liệu chắc chắn, tao người sử dụng hàm COUNTA.

Công thức tính của hàm COUNTA:

=COUNTA(Value1,…)

Ví dụ: =COUNTA(A2:C5) tiếp tục đã cho ra thành quả là 8 – con số dù sở hữu chứa chấp số hoặc kí tự động.

các hàm cơ bạn dạng nhập excel
Ví dụ hàm COUNTA

1.4. Hàm AVERAGE

Để tính trung bình nằm trong của một sản phẩm số sở hữu nhập trang tính, tao người sử dụng hàm AVERAGE.

Công thức tính của hàm AVERAGE:

=AVERAGE(Number1, Number2,…)

Ví dụ: Để tính nấc lộc khoảng của 6 mon, tao người sử dụng công thức sau: =AVERAGE(C3:C8)

các hàm cơ bạn dạng nhập excel
Ví dụ hàm AVERAGE

2. Các hàm cơ bạn dạng nhập Excel về ĐK Logic

Cùng tìm hiểu thêm những hàm cơ bạn dạng nhập Excel về ĐK Logic

2.1. Hàm COUNTIF

Để đếm dù nhập một vùng dữ liệu được lựa chọn vừa lòng ĐK, tao người sử dụng hàm COUNTIF.

Công thức tính của hàm COUNTIF:

=COUNTIF(Range, Criteria)

Ví dụ, khi chúng ta nhập công thức: =COUNTIF(C2:C11,”>150”), Search Engine Results Page được xem là 8 đích với ĐK con số sản phẩm tồn là 150 trở lên trên.

các hàm cơ bạn dạng nhập excel
Ví dụ hàm COUNTIF

2.2. Hàm IF

Hàm IF được dùng làm kiểm tra tài liệu sở hữu thỏa điều kiện của người tiêu dùng đề ra hay là không và đã cho ra Search Engine Results Page theo đòi biểu thức logic đích hoặc sai.

Công thức tính của hàm IF:

=IF(Logical_test, Value_if_true, Value_if_false)

Lưu ý: Nếu người tiêu dùng vứt trống không 2 ĐK Value_if_true, Value_if_false, độ quý hiếm là 0 nếu như vừa lòng ĐK và tiếp tục trả độ quý hiếm là FALSE còn nếu như không thỏa.

Bạn hoàn toàn có thể theo đòi dõi kỹ rộng lớn qua chuyện ví dụ ở hình bên dưới này, chú ý ĐK tiếp tục là: Điểm số kể từ 7 trở lên trên là Đạt, ngược lại là Không Đạt nếu như điểm số bên dưới 7.

các hàm cơ bạn dạng nhập excel
Ví dụ hàm IF

2.3. Hàm SUMIF

Hàm SUMIF dùng làm tính tổng những độ quý hiếm thỏa ĐK xác lập.

Công thức tính của hàm SUMIF:

=SUMIF(range,criteria,[sum_range])

Ví dụ: Để tính tổng số color cam ở trong cột A sở hữu con số là từng nào ở cột B, tao người sử dụng công thức: =SUMIF(A1:A8,”cam”,B1:B8).

các hàm cơ bạn dạng nhập excel
Ví dụ hàm SUMIF

3. Các hàm cơ bạn dạng nhập Excel dùng mang đến văn bản

Tiếp theo đòi, hãy nằm trong bản thân tò mò những hàm cơ bạn dạng nhập Excel dùng mang đến văn bạn dạng tức thì sau đây.

3.1. Hàm LEFT/RIGHT/MID

Để cắt ký tự động phía trái chuỗi văn bản nhưng mà bản thân lựa chọn, tao dùng hàm LEFT.

Công thức tính của hàm LEFT:

=LEFT(text,[num_chars])

Xem thêm: tranh đề tài gia đình

các hàm cơ bạn dạng nhập excel
Ví dụ hàm LEFT

Để tách ký tự động ở bên phải chuỗi văn bản nhưng mà bản thân lựa chọn, tao dùng hàm RIGHT.

Công thức tính của hàm RIGHT:

=RIGHT(text,[num_chars])

các hàm cơ bạn dạng nhập excel
Ví dụ hàm RIGHT

Đối với hàm MID tiếp tục trả về thành quả là số lượng ký tự động ví dụ nhập chuỗi văn bạn dạng xuất phân phát từ vựng trí vì thế chúng ta hướng đẫn bên cạnh đó dựa vào con số ký tự động nhưng mà bạn thích.

Công thức tính của hàm MID:

=MID(text,[num_chars])

các hàm cơ bạn dạng nhập excel
Ví dụ hàm MID

3.2. Hàm CONCAT

Để nối nhì hoặc nhiều văn bạn dạng thành chuỗi văn bạn dạng, tao dùng hàm CONCAT.

Công thức tính của hàm CONCAT:

=IF(Logical_test;Value_if_true;Value_if_false)

Lưu ý: Nếu người tiêu dùng vứt trống không 2 ĐK Value_if_true, Value_if_false, độ quý hiếm là 0 nếu như vừa lòng ĐK và tiếp tục trả độ quý hiếm là FALSE còn nếu như không thỏa.

Ví dụ: =CONCAT(“Di”,” “,”Động”,” “,”Việt”,” “,”xin”,” “,”chào”,” “,”Quý”,” “, “khách.”) sẽ trả về kết quả: “Di Động Việt van lơn kính chào Quý khách”.

4. Các hàm cơ bạn dạng nhập Excel về ngày tháng

Cùng tò mò những hàm cơ bạn dạng nhập Excel về tháng ngày tức thì sau đây.

4.1. Hàm NOW

Hàm NOW được dùng làm hiển thị ngày và giờ thời điểm hiện tại trên khối hệ thống thời điểm hiện tại hoặc nếu như bạn thích đo lường và tính toán độ quý hiếm dựa vào ngày/giờ thời điểm hiện tại và update lại mỗi lúc phanh trang tính.

Công thức tính của hàm NOW:

=NOW()

Chẳng hạn, nếu như nhập =NOW() thì máy tiếp tục trả về thành quả thì giờ thời điểm hiện tại sở hữu bên trên khối hệ thống của khách hàng. Còn nếu như nhập theo đòi cú pháp =NOW()+8 thì Search Engine Results Page được xem là ngày và giờ của 8 ngày nhập sau này.

4.2. Hàm DATE

Hàm DATE thể hiện thành quả số cho một ngày ví dụ.

Công thức tính của hàm DATE:

=DATE(Year,Month,Day)

Trong cơ, Year là Năm, Month là Tháng, Day là Ngày.

Ví dụ: =DATE(2023,7,7) trả về thành quả ngày 7 mon 7 năm 2023.

5. Các hàm cơ bạn dạng nhập Excel về tra cứu giúp dữ liệu

Cuối nằm trong, hãy nằm trong bản thân mò mẫm hiểu về những hàm Excel cơ bạn dạng về tra cứu giúp tài liệu.

5.1. Hàm VLOOKUP

Hàm VLOOKUP được dùng Khi cần thiết dò mò mẫm data trong một bảng, theo đòi sản phẩm dọc và trả về data ứng theo đòi sản phẩm ngang.

Công thức tính của hàm VLOOKUP:

=VLOOKUP(Lookup_value, Table_array, Col_index_ num, Range_lookup)

Ví dụ: Để xác lập nấc chi trả phụ cung cấp mang đến nhân viên cấp dưới, chúng ta cũng có thể tìm hiểu thêm ở ví dụ bên dưới này.

các hàm cơ bạn dạng nhập excel
Ví dụ hàm VLOOKUP

5.2. Hàm INDEX

Hàm INDEX trả về kết trái ngược độ quý hiếm hoặc tham ô chiếu độ quý hiếm khác sở hữu nhập bảng hoặc ở phạm vi chắc chắn.

Công thức tính của hàm INDEX:

=INDEX(array, row_num, column_num)

Bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm sơ qua chuyện công thức sở hữu nhập hình hình họa bên dưới này nhằm mò mẫm độ quý hiếm thành phần ở cột loại 1, loại loại 4 ở nhập bảng.

các hàm cơ bạn dạng nhập excel
Ví dụ hàm INDEX

5.3. Hàm MATCH

Hàm MATCH được dùng nhằm tìm mò mẫm và xác xác định trí kha khá của một độ quý hiếm trong một dù hoặc 1 mảng.

Công thức tính của hàm MATCH:

=Match(Lookup_value, Lookup_array, Match_type)

Ví dụ: Chẳng hạn, bạn thích mò mẫm kiếm địa điểm của học viên Lâm Thiên Trang nhập cỗ làm hồ sơ đua tuyển chọn thì hoàn toàn có thể vận dụng công thức tương tự động như hình bên dưới này.

các hàm cơ bạn dạng nhập excel
Ví dụ hàm MATCH

5.4. Hàm HLOOKUP

Hàm HLOOKUP dùng làm tìm mò mẫm data bên trên loại đầu tiên của bảng tham ô chiếu và trả về thành quả ứng nhập phạm vi nhưng mà người tiêu dùng lựa chọn.

Công thức tính của hàm HLOOKUP:

=HLOOKUP(Lookup_value, Table_ array, Row_index_Num, Range_lookup)

Ví dụ: quý khách mong muốn xếp thứ hạng học viên ở Bảng 1 với tài liệu sở hữu nhập Bảng 2, tao tiếp tục dùng công thức như mặt mũi hình bên dưới. Vấn đề này tức là hàm tiếp tục dò thám điểm số học viên ở dù C4 nhập Bảng 2 kể từ trái ngược qua chuyện, Khi bọn chúng nhìn thấy độ quý hiếm ngay gần vì chưng tiếp tục trả về data xếp loại ứng ở sản phẩm 2.

các hàm cơ bạn dạng nhập excel
Ví dụ hàm HLOOKUP

6. Tổng kết

Tổng phù hợp 15 hàm cơ bạn dạng nhập Excel bất kể người nào cũng đều nên biết qua chuyện nội dung bài viết này hy vọng sẽ hỗ trợ chúng ta fan hâm mộ hiểu rộng lớn về những hàm bên trên. Đừng quên follow  Dchannel thuộc khối hệ thống siêu thị Di Động Việt nhằm update từng vấn đề, mẹo nhỏ hoặc nội dung bài viết tiên tiến nhất về technology lúc này nhé.

Xem thêm: phim trường nguyệt tẫn minh tập 18

Khi lựa lựa chọn Di Động Việt, quý người tiêu dùng tiếp tục nhận được “CHUYỂN GIAO GIÁ TRỊ VƯỢT TRỘI”. Di Động Việt Shop chúng tôi luôn luôn nhiệt tình và trách cứ nhiệm trong các công việc mang tới những độ quý hiếm nằm trong quyền lợi tối đa cho tới từng người tiêu dùng. Đồng thời đáp ứng thành phầm đích thị với giá chỉ hợp lý và phải chăng nhất cho những người người sử dụng.


Xem thêm:

  • Hướng dẫn 5 cơ hội đặt số trang nhập Excel 2003, 2007, 2010, năm 2016 cụ thể, đơn giản dễ dàng áp dụng
  • Cách fake chữ hoa trở nên chữ thông thường nhập Excel và ngược lại
  • Hướng dẫn 2 cơ hội bố trí thương hiệu theo đòi trật tự ABC nhập Excel giản dị và đơn giản Khi lập danh sách
  • 3 Cách xóa loại nhập Excel rất rất giản dị và đơn giản nhưng mà chúng ta nên biết

Di Động Việt