cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia

- Khi ĐK, thông tin thay cho thay đổi nội dung ĐK công ty, công ty đem trách móc nhiệm bổ sung cập nhật vấn đề không đủ về số điện thoại cảm ứng của công ty vô làm hồ sơ. Trường thích hợp công ty ko bổ sung cập nhật vấn đề về số điện thoại cảm ứng thì làm hồ sơ ĐK, thông tin thay cho thay đổi nội dung ĐK công ty được xem là ko hợp thức.

- Doanh nghiệp đem nhiệm vụ triển khai việc update, bổ sung cập nhật vấn đề vô Giấy ghi nhận ĐK công ty, làm hồ sơ ĐK công ty bám theo quy tấp tểnh bên trên khoản 3 Điều 8 Luật Doanh nghiệp, như sau:

Bạn đang xem: cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia

+ Trường thích hợp công ty update, bổ sung cập nhật những vấn đề vô làm hồ sơ ĐK công ty thực hiện thay cho thay đổi nội dung Giấy ghi nhận ĐK công ty tuy nhiên ko với những tình huống ĐK thay cho thay đổi nội dung ĐK công ty quy tấp tểnh kể từ Điều 47 cho tới Điều 55 Nghị tấp tểnh số 01/2021/NĐ-CP, công ty gửi thông tin đề xuất update, bổ sung cập nhật vấn đề ĐK công ty cho tới Phòng Đăng ký marketing điểm công ty bịa đặt trụ sở chủ yếu. Phòng Đăng ký marketing nhận thông tin, đánh giá tính hợp thức và cung cấp Giấy ghi nhận ĐK công ty cho tới doanh nghiệp;

Xem thêm: tắt màn hình iphone 14

Xem thêm: hình nền thần tài cho điện thoại

+ Trường thích hợp công ty chỉ update, bổ sung cập nhật những vấn đề vô làm hồ sơ ĐK công ty nhưng mà ko thực hiện thay cho thay đổi nội dung của Giấy ghi nhận ĐK công ty và ko với những tình huống thông tin thay cho thay đổi nội dung ĐK công ty quy tấp tểnh bên trên những điều kể từ Điều 56 cho tới Điều 60 Nghị tấp tểnh số 01/2021/NĐ-CP thì công ty gửi thông tin đề xuất update, bổ sung cập nhật vấn đề ĐK công ty cho tới Phòng ĐK marketing điểm công ty bịa đặt trụ sở chủ yếu. Phòng Đăng ký marketing bổ sung cập nhật vấn đề vô làm hồ sơ của công ty, update vấn đề vô Thương hiệu tài liệu vương quốc về ĐK công ty.

- Sau Lúc tiêu thụ làm hồ sơ ĐK công ty, Phòng Đăng ký marketing trao Giấy biên nhận về sự nhận làm hồ sơ cho những người nộp làm hồ sơ. Phòng Đăng ký marketing cung cấp Giấy ghi nhận ĐK công ty vô thời hạn 03 ngày thao tác làm việc Tính từ lúc ngày sẽ có được làm hồ sơ hợp thức.

- Trường thích hợp làm hồ sơ chưa phù hợp lệ hoặc thương hiệu công ty đòi hỏi ĐK ko hòa hợp quy tấp tểnh, Phòng Đăng ký marketing tiếp tục thông tin vày văn bạn dạng nội dung cần thiết sửa thay đổi, bổ sung cập nhật cho những người xây dựng công ty hoặc công ty vô thời hạn 03 ngày thao tác làm việc Tính từ lúc ngày tiêu thụ làm hồ sơ. Trường thích hợp kể từ chối ĐK công ty thì Phòng Đăng ký marketing tiếp tục thông tin vày văn bạn dạng cho những người xây dựng công ty và nêu rõ rệt nguyên do.