Community là gì

  -  
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người tình Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Community là gì

*
*
*

community
*

community /kə"mju:niti/ danh từ dân, dân chúng, quần chúng. # (cùng ở 1 địa phương, quận, huyện, khu phố, tỉnh...)we must work for the welfare of the community: họ phải thao tác làm việc vì an sinh của nhân dân phường, hội, phái, nhóm bạn (cùng tôn giáo, cùng quốc tịch...)a religious community: giáo pháithe foreign community in Paris: nhóm người nước ngoài ở Pa-ri mua cộng đồng, tải chungcommunity of religion: xã hội tôn giáocommunity of interest: cộng đồng quyền lợi (the community) công chúng, xã hộicommunity centre câu lạc bộ khu vựccommunity singing đồng ca, sự hát tập thểnhóm ngườiLĩnh vực: năng lượng điện tử và viễn thôngsự chungtập thểcommunity aerial: ăng ten tập thểcommunity antenna: ăng ten tập thểcommunity installations: sự đồ vật tập thểTV community antenna television system (CATV)hệ truyền ảnh ăng ten chungcommunity aerialăng ten chungcommunity antennaăng ten cộng đồngcommunity antenna televisiontruyền hình anten chungcommunity broadcastingsự vạc hình (anten) chungcommunity care buildingtrung trung khu cải huấn thanh-thiếu niêncommunity centernhà văn hóa truyền thống giáo dụccommunity centertrung chổ chính giữa cộng đồngcommunity centretrung chổ chính giữa cộng đồngcommunity dentistrynha khoa cộng đồngcommunity dial office (CDO)đài smartphone chungcommunity dwellingnhà ở cộng đồngcommunity health councilhội đồng sức khỏe cộng đồngcommunity landsđất thực hiện chungcommunity mediciney tế cùng đồngcommunity physicianbác sĩ cộng đồngcommunity receivermáy thu cộng đồngcommunity receptionthu xã hội
*Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chơi Cờ Vây Cơ Bản Cho Người Mới Bắt Đầu, Hướng Dẫn Cách Chơi Cờ Vây Cho Người Mới Bắt Đầu

*

*Xem thêm: " Fy Là Gì ? Cách Tính Fy Của Các Quốc Gia Như Thế Nào? Cách Tính Fy Của Các Quốc Gia Như Thế Nào

community

Từ điển Collocation

community noun

ADJ. large, small | close, close-knit, tight-knit a close-knit fishing community | lively, thriving, vibrant | international, local | wider the concerns of the local và wider community | ethnic, immigrant, minority, religious | Asian, black, etc. the Asian community in Britain | Christian, Muslim, etc. | farming, mining, etc. | rural, village | academic, business, gay, scientific

COMMUNITY + NOUN care, centre, college, service, work | action, relations | group, leader | spirit

PREP. in/within a/the ~ divisions within the scientific community

PHRASES the community as a whole/at large a cultural programme that should benefit the community at large | a thành viên of the community, part of a community, a pillar of the community (= a strong supporter of the community), a sense of community There is a strong sense of community in this town.

Từ điển WordNet


n.

a group of people living in a particular local area

the team is drawn from all parts of the community

a group of people having ethnic or cultural or religious characteristics in common

the Christian community of the apostolic age