cô ấy rất ngọt ngào

Editor: Mứt Chanh & Sunn
Ngày hé hố : 25/3/2020
Tên gốc : 她太甜
Tác fake : Bán Tiệt Bạch Thái 半截白菜
Thể loại : Hiện đại, Hào môn thế gia, Ngọt sủng, HE.
Bìa: Tâm Tít Tắp
Lịch đăng: 2-3 chương hằng tuần

Em cảm ơn chị Tâm tiếp tục des cho tới em tấm bìa siêu xinh đẹp này ạ ^.^

VĂN ÁN

Bạn đang xem: cô ấy rất ngọt ngào

Không ai hoàn toàn có thể suy nghĩ cho tới rằng Tạ Lâu tiếp tục yêu thương Tô Hà, yêu thương cho tới bị tiêu diệt chuồn sinh sống lại, yêu thương cho tới đứt từng đoạn ruột. Yêu cho tới đặc biệt đoan, chấp nê, chỉ việc ai liếc coi cô nhiều tăng một chút ít thì anh tiếp tục ham muốn người cơ chết……

Ngoại trừ anh, ai ai cũng ko xứng với em.

—— Tạ Lâu

🍇 MỤC LỤC 🍇

🍇CHƯƠNG 1 CHƯƠNG 2🍇

🍇CHƯƠNG 3 CHƯƠNG 4 CHƯƠNG 5🍇

🍇 CHƯƠNG 6 CHƯƠNG 7 🍇

🍇CHƯƠNG 8 CHƯƠNG 9 CHƯƠNG 10🍇

🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇

🍇CHƯƠNG 11 CHƯƠNG 12 🍇

🍇 CHƯƠNG 13 CHƯƠNG 14 CHƯƠNG 15🍇

🍇CHƯƠNG 16 CHƯƠNG 17 🍇

🍇CHƯƠNG 18 CHƯƠNG 19 CHƯƠNG 20🍇

🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇

🍇 CHƯƠNG 21 CHƯƠNG 22 🍇

🍇 CHƯƠNG 23 CHƯƠNG 24 CHƯƠNG 25 🍇

🍇 CHƯƠNG 26 CHƯƠNG 27 🍇

🍇 CHƯƠNG 28 CHƯƠNG 29 CHƯƠNG 30 🍇

🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇

🍇 CHƯƠNG 31 CHƯƠNG 32 🍇

🍇 CHƯƠNG 33 CHƯƠNG 34 CHƯƠNG 35 🍇

🍇 CHƯƠNG 36 CHƯƠNG 37 🍇

🍇 CHƯƠNG 38 CHƯƠNG 39 CHƯƠNG 40 🍇

🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇

🍇 CHƯƠNG 41 CHƯƠNG 42 🍇

🍇 CHƯƠNG 43 CHƯƠNG 44 CHƯƠNG 45 🍇

🍇 CHƯƠNG 46 CHƯƠNG 47 🍇

🍇 CHƯƠNG 48 CHƯƠNG 49 CHƯƠNG 50 🍇

🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇

Xem thêm: đạo tình truyện full

🍇 CHƯƠNG 51 CHƯƠNG 52 🍇

🍇CHƯƠNG 53 CHƯƠNG 54 CHƯƠNG 55 🍇

🍇 CHƯƠNG 56 CHƯƠNG 57 🍇

🍇 CHƯƠNG 58 CHƯƠNG 59 CHƯƠNG 60 🍇

🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇

🍇 CHƯƠNG 61 CHƯƠNG 62 🍇

🍇 CHƯƠNG 63 CHƯƠNG 64 CHƯƠNG 65 🍇

🍇CHƯƠNG 66 CHƯƠNG 67 🍇

🍇 CHƯƠNG 68 CHƯƠNG 69 CHƯƠNG 70 🍇

🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇

🍇 CHƯƠNG 71 CHƯƠNG 72 🍇

🍇 CHƯƠNG 73 CHƯƠNG 74 CHƯƠNG 75 🍇

🍇 CHƯƠNG 76 CHƯƠNG 77 🍇

🍇 CHƯƠNG 78 CHƯƠNG 79 CHƯƠNG 80 🍇

🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇

🍇 CHƯƠNG 81 CHƯƠNG 82 🍇

🍇 CHƯƠNG 83 CHƯƠNG 84 CHƯƠNG 85 🍇

🍇 CHƯƠNG 86 CHƯƠNG 87 🍇

🍇 CHƯƠNG 88 CHƯƠNG 89 CHƯƠNG 90 🍇

🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇

🍇 CHƯƠNG 91 CHƯƠNG 92 🍇

🍇 CHƯƠNG 93 CHƯƠNG 94 CHƯƠNG 95 🍇

🍇 CHƯƠNG 96 CHƯƠNG 97 🍇

🍇 CHƯƠNG 98 CHƯƠNG 99 CHƯƠNG 100 🍇

🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇

🍇 101 102 🍇

🍇 103 104 105🍇

🍇 106 107 🍇

Xem thêm: nữ vương trà xanh ở thập niên 70

🍇 108 109 🍇

🍇 110 111 🍇

🍇🍇🍇🍇 HOÀN 🍇🍇🍇🍇

Tác giả

Bình luận