CHILLY LÀ GÌ

  -  

The trouble is that instead of finding a warm, friendly atmosphere at the end of the road, we may find a chilly, unfriendly abode. Các quan điểm của các ví dụ không bộc lộ cách nhìn của các chỉnh sửa viên yamada.edu.vn yamada.edu.vn hoặc của mister-bản đồ.com University Press tuyệt của các đơn vị trao giấy phép. If he comes again, he will have a chilly reception, following his comments tonight about the fairness of the tribunals. Consistency & continuity are two great qualities, but in this setting the words are somewhat chilly. We all know that there is a chilly wind blowing through some of the world”s trade channels just now.


Bạn đang xem: Chilly là gì


Xem thêm: Game Nàng Tiên Cá Xinh Đẹp, Game Nang Tien Ca Xinh Dep 4, Chơi 4


Xem thêm: Wedding Makeup Artist: Salon Game Trang Điểm Cô Dâu, Wedding Makeup Artist: Salon Games For Girls Kids


The atmosphere was rather chilly và antagonistic, & there was a universal note of criticism và apprehension running through the speeches. Is not the nation indebted to lớn postmen, policemen, roadmen, dustmen & so on, for the work they have put in during this rather chilly weather? I hope that this matter will go through quickly & speedily & will not be allowed to lớn drag on through the chilly winter. I fervently hope that he is wrong about the weather, but in economics we face a chilly winter, despite all the great developments which have taken place. I wonder if the social security budget and social security staff are best employed making adjustment for exceptionally rainy summers, exceptionally chilly springs, exceptionally misty autumns, and so on.

*

problems that someone has had in the past that they bởi not worry about because they happened a long time ago & cannot now be changed

Về vấn đề này

*

*

*

Thêm tính năng có ích của yamada.edu.vns.com mister-bản đồ.com vào trang mạng của chúng ta áp dụng ứng dụng khung kiếm tìm tìm miễn giá tiền của chúng tôi.

Tìm kiếm áp dụng từ bỏ điển của công ty chúng tôi ngay lập tức hôm nay và chắc chắn rằng các bạn không lúc nào trôi mất xuất phát từ một lần tiếp nữa. Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các ứng dụng tra cứu kiếm Dữ liệu trao giấy phép Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn yamada.edu.vn English yamada.edu.vns.com University Press Bộ lưu giữ cùng Riêng bốn Corpus Các luật pháp áp dụng /displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications