cách đổi ngôn ngữ trên iphone

Bạn rất có thể thay cho thay đổi thiết lập ngữ điệu bên trên iPhone hoặc iPad nếu thiết lập ko đúng chuẩn hoặc các bạn vô tình thay cho thay đổi trở thành ngữ điệu tuy nhiên các bạn thiếu hiểu biết nhiều.

Mở phần mềm Cài đặt

Biểu tượng phần mềm Cài đặt điều được phóng vĩ đại bên trên Màn hình chủ yếu của một cái iPhone. 

Bạn đang xem: cách đổi ngôn ngữ trên iphone

Chạm vô Cài đặt điều chung

Tùy lựa chọn Cài đặt điều cộng đồng được khắc ghi ở bên dưới tùy lựa chọn Thời gian dối dùng vô phần mềm Cài đặt điều bên trên một cái iPhone. 

Chọn Ngôn ngữ & vùng

Tùy lựa chọn Ngôn ngữ & vùng được khắc ghi vô thực đơn Cài đặt điều cộng đồng bên trên một cái iPhone. 

Chạm vô Thêm ngôn ngữ

Tùy lựa chọn Thêm ngữ điệu được khắc ghi vô thực đơn Ngôn ngữ & vùng bên trên một cái iPhone. 

Xem thêm: tải instagram pc

Chọn ngữ điệu của bạn

Tùy lựa chọn Tiếng Pháp được khắc ghi vô list những ngữ điệu khối hệ thống rất có thể dùng bên trên một cái iPhone. 

Xem thêm: galaxy m33 5g

Chọn ngữ điệu chủ yếu của bạn

Trên screen tiếp tục hiển thị lưu ý nhằm chất vấn coi mình thích dùng ngữ điệu này thực hiện ngữ điệu chủ yếu. Sau khi update ngữ điệu, thiết bị tiếp tục tự động hóa hiển thị ngữ điệu các bạn vẫn lựa chọn.

Một cái iPhone hiển thị cảnh báo:  

Ngày đăng: 

Tác giả

Bình luận