cách chỉnh camera iphone

Trước khi chúng ta tự sướng, camera bên trên iPhone tiếp tục tự động hóa bịa đặt chi điểm và phỏng phơi bầy sáng sủa và tác dụng trị hiện tại khuôn mặt mày tiếp tục cân đối phỏng phơi bầy sáng sủa trên rất nhiều khuôn mặt mày. Nếu mình muốn kiểm soát và điều chỉnh chi điểm và phỏng phơi bầy sáng sủa tay chân, hãy triển khai như sau:

 1. Mở Camera.

  Bạn đang xem: cách chỉnh camera iphone

 2. Chạm vô screen nhằm hiển thị setup phỏng phơi bầy sáng sủa và chi điểm tự động hóa.

 3. Chạm vô điểm mình muốn dịch chuyển điểm chi điểm.

  Xem thêm: sam sung m20

  Xem thêm: đt poco c40

 4. Bên cạnh điểm chi điểm, hãy kéo nút thay đổi phỏng phơi bầy sáng lên hoặc xuống nhằm kiểm soát và điều chỉnh phỏng phơi bầy sáng sủa.

  Camera vô cơ chế Hình ảnh. Trong kính nhìn, điểm lấy đường nét được khóa vào trong 1 đơn vị và một thanh trượt nhằm kiểm soát và điều chỉnh cường độ sáng sủa ở ở bên cạnh đơn vị.

  Mẹo: Để khóa setup chi điểm và phỏng phơi bầy sáng sủa tay chân cho tới những tấm hình tiếp theo sau, hãy vấp và lưu giữ điểm chi điểm cho tới khi chúng ta trông thấy Khóa AE/AF; vấp vô screen nhằm hé khóa những setup.

Trên iPhone 11 trở lên trên, chúng ta cũng có thể bịa đặt đúng đắn và khóa phỏng phơi bầy sáng sủa cho những hình ảnh chuẩn bị chụp. Chạm vô nút Sở tinh chỉnh và điều khiển camera, chạm vô nút Phơi sáng, sau ê dịch chuyển thanh trượt nhằm kiểm soát và điều chỉnh phỏng phơi bầy sáng sủa. Độ phơi bầy sáng sủa tiếp tục khóa cho tới phiên tiếp theo sau các bạn hé Camera. Để lưu tinh chỉnh và điều khiển phỏng phơi bầy sáng sủa sao cho tới phỏng phơi bầy sáng sủa ko bịa đặt lại khi chúng ta hé Camera, hãy tiếp cận Cài đặt  > Camera > Báo lưu setup, tiếp sau đó nhảy thay đổi phỏng phơi bầy sáng sủa.