cách bấm máy tính giải hệ phương trình

Hệ phương trình hàng đầu nhì ẩn giúp chúng ta tìm kiếm được nghiệm của hệ. Với loại PC CASIO fx 570ES PLUS giải hệ phương trình Theo phong cách sau:

Bạn đang xem: cách bấm máy tính giải hệ phương trình

Hệ phương trình nhì ẩn được máy ghi dạng \left\{\begin{matrix} a_{1}x + b_{1}y = c _{1} & \\ a_{2}x + b_{2}y = c _{2}& \end{matrix}\right.

Để giải hệ phương trình hàng đầu nhì bẩn

Ta ấn nhập mode tuy nhiên hình máy tiếp tục hình thành những cụm loại : 

:COMP     :CMPLX

:STAT        :BASE-N

:EQN         : MATRIX

:TABLE      :VECTOR

Ta lựa chọn phím   lựa chọn   rồi nhập số nhập máy

Ví dụ: giải  hệ phương trình sau:\left\{\begin{matrix} 2x +y=10 & \\ -y=2-x& \end{matrix}\right.

Xem thêm: ảnh tô màu công chúa

Do phương trình này sẽ không là dạng của sản phẩm, khi giải bài bác này sử dụng máy tính casio. Fx570MS PLUS. trước hết tao cần nhất thiết gửi nó về dạng của sản phẩm với dạng như  sau

\left\{\begin{matrix} 2x +y=10 & \\ x -y=2& \end{matrix}\right.

Sau khi đem về dạng của sản phẩm tao nhập nhập máy

Ấn mode lựa chọn lựa chọn rồi tao nhập số liệu

Nhập số liệu 2 ( nhập a_{1}=2);1(nhập b_{1}=1);10(nhập c_{1}=10)

                   1(nhập a_{2} = 1); -1(nhập b_{2}= -1); 2(nhập c_{2} = 2)

Máy hình thành thành phẩm \left\{\begin{matrix} x=4 & \\ y=2& \end{matrix}\right.

Xem thêm: cách đổi mật khẩu điện thoại iphone

Khi hệ phương trình vô nghiệm hoặc vô số nghiệm máy tiếp tục báo : Math error

Ví dụ mang lại hệ phương trình :\left\{\begin{matrix} -x-2y=3 & \\ 2x+4y=6& \end{matrix}\right.

Tương tự động như cơ hội nhập nhập máy như hệ phương trình phía trên máy hình thành màn hình hiển thị math error (hệ này vô nghiệm)