CÁC SET ĐỒ TRONG MU SS6

  -  

Tổng hợp các set thần trong MU Online theo tư liệu từ Webzen và các nguồn khác.

Các phiên bản khác nhau có thể có thương hiệu gọi khác nhau. Tuy vậy về tính năng và set đồ vẫn giữ nguyên.
Bạn đang xem: Các set đồ trong mu ss6

Vicious dragon Set

Bao gồm: 

Nhẫn khu đất (+5-10 mức độ khoẻ) Áo dragon đỏ (+5-10 sức khoẻ)Quần long đỏ (+5-10 mức độ khoẻ)Mũ rồng đỏ (+5-10 sức khoẻ)

Trang bị lẻ

2 món: tấn công tuyệt chiêu tăng +153 món: Lực tiến công tăng +154 món: tỷ lệ x2 sát thương +10%

Full set

Min dmg +20Max dmg +30Loại bỏ phòng thủ skill của đối thủ +5%

Isis (Enis) Legendary Set

*
Bao gồm:

Mũ ma thuật (+5-10 mức độ khoẻ) Áo ma thuật (+5-10 mức độ khoẻ) Quần ma thuật (+5-10 mức độ khoẻ) Chân ma thuật (+5-10 mức độ khoẻ)

Trang bị lẻ

2 món: tấn công tuyệt chiêu tăng +103 món: tỷ lệ x2 liền kề thương +10%4 món: tích điện +30

Full set

Sát mến phép tăng +10%Loại bỏ che chở skill của đối phương +5%

Aruan Guardian Set

*
Bao gồm:

Mũ (+5-10 sức khoẻ)Áo (+5-10 sức khoẻ)Quần (+5-10 sức khoẻ)Chân (+5-10 mức độ khoẻ)

Trang bị lẻ

2 món: tiến công tăng +103 món: tỷ lệ x2 cạnh bên thương +10%4 món: tiến công tuyệt chiêu +20

Full set

Sát yêu thương chí mạng tăng +15%Sát thương tuyệt vời và hoàn hảo nhất tăng +15%Loại bỏ phòng vệ skill của kẻ thù +5%

Muren Storm Crow Set

*
Bao gồm:

Áo (+5-10 mức độ khoẻ)Quần (+5-10 sức khoẻ)Tay (+5-10 mức độ khoẻ)Nhẫn lửa (+5-10 sức khoẻ)

Trang bị lẻ

2 món: tiến công tuyệt chiêu tăng +103 món: ngay cạnh thương phép màu +10%4 món: xác suất x2 tiếp giáp thương +10%

Full set

Sát thương chí mạng tăng +15%Sát thương tuyệt vời nhất tăng +15%Phòng thủ tăng +20Trang bị vũ khí đôi tay sát yêu quý +20%

Agnis Adamantine Set

*
Bao gồm:

Mũ (+5-10 mức độ khoẻ)Áo (+5-10 sức khoẻ)Quần (+5-10 mức độ khoẻ)Nhẫn độc (+5-10 mức độ khoẻ)

Trang bị lẻ

2 món: tỷ lệ x2 giáp thương +10%3 món: bảo vệ tăng +404 món: tiến công tuyệt chiêu +20

Full set

Sát yêu thương chí mạng tăng +15%Sát thương tuyệt đối hoàn hảo tăng +15%Sát thương chí mạng +20Sát thương hoàn hảo +20

Browii (Broy) Adamantine Set

*
Bao gồm:

Quần (+5-10 sức khoẻ)Tay (+5-10 mức độ khoẻ)Chân (+5-10 sức khoẻ)Dây chuyền băng (+5-10 sức khoẻ)

Trang bị lẻ

2 món: tấn công tăng +203 món: tấn công tuyệt chiêu tăng +204 món: Nội lực tăng +30

Full set

Sát yêu quý chí mạng tăng +15%Sát thương tuyệt đối hoàn hảo tăng +15%Loại bỏ che chở skill của đối phương +5%Điểm trách nhiệm tăng +20

Crono (Chrono) Red Wing Set

*

Bao gồm:

Mũ (+5-10 sức khoẻ)Tay (+5-10 mức độ khoẻ)Quần (+5-10 sức khoẻ)Nhẫn phép (+5-10 nội lực)

Trang bị lẻ

2 món: phần trăm x2 liền kề thương +10%3 món: phòng ngự +504 món: tiến công tuyệt chiêu +30

Full set

Tỷ lệ liền kề thương chí mạng tăng +15%Tỷ lệ giáp thương hoàn hảo tăng +15%Sát yêu mến chí mạng tăng +20Sát thương hoàn hảo và tuyệt vời nhất tăng +20

Semeden Red Wing Set

*
Bao gồm:

Mũ (+5-10 sức khoẻ)Áo (+5-10 mức độ khoẻ)Tay (+5-10 sức khoẻ)Chân (+5-10 mức độ khoẻ)

Trang bị lẻ

2 món: phép thuật tăng +15%3 món: tấn công tuyệt chiêu +254 món: Nội lực tăng +30

Full set

Tỷ lệ gần cạnh thương chí mạng tăng +15%Tỷ lệ cạnh bên thương tuyệt đối hoàn hảo tăng +15%Loại bỏ phòng vệ skill của kẻ thù tăng +5%

Warrior Leather Set

*

Bao gồm:

Mũ (+5-10 thể lực)Áo (+5-10 thể lực)Quần (+5-10 thể lực)Tay (+5-10 thể lực)Chân (+5-10 thể lực)Morning Star (+5-10 sức mạnh)Nhẫn băng (+5-10 nhanh nhẹn)

Trang bị lẻ

2 món : sức mạnh +103 món : Tăng tỷ lệ tấn công +104 món : Tăng maximum AG +205 món : AG Tăng Rate + 56 món : Tăng bảo vệ + 20

Full set

Tăng cấp tốc nhẹn +10Tỷ lệ cạnh bên thương chí mạng tăng + 5%Tỷ lệ gần kề thương hoàn hảo và tuyệt vời nhất tăng + 5%Tăng sức mạnh + 25

Hyperion Bronze Set

*
Bao gồm:

Áo (+5-10 thể lực)Quần (+5-10 thể lực)Chân (+5-10 thể lực)

Trang bị lẻ

2 món: nội lực + 15

Full set

Tăng nhanh nhẹn + 15Tăng phần trăm sát thương giỏi chiêu +20Tăng Mana + 30

Eplete Scale Set

Bao gồm:

Eplete Scale Áo (+5-10 Vit)Eplete Scale Quần (+5-10 Vit)Eplete Scale mũ (+5-10 Vit)Eplete Plate Shield (+5-10 Vit)Eplete dây chuyền sét (+5-10 nội lực)

Trang bị lẻ

2 món : Tăng tấn công skill + 153 món : Tăng tiến công + 504 món : Tăng phép màu dmg + 5%

Full set

Maximum HP +50Tăng maximum AG +30Tăng tỷ lệ sát yêu đương chí mạng tăng +10%Tỷ lệ gần kề thương hoàn hảo tăng +10

Garuda Brass Set

*

Bao gồm:

Garuda Brass Áo (+5-10 Vit)Garuda Brass Quần (+5-10 Vit)Garuda Brass Tay (+5-10 Vit)Garuda Brass Chân (+5-10 Vit)Garuda dây chuyền lửa (+5-10 Str)

Trang bị lẻ

2 món : Tăng max stamine + 303 món : phần trăm x2 sát thương + 5%4 món : nội lực + 15

Full set

Maximum HP +50Tăng xác suất sát thương tốt chiêu + 25Tăng phép màu Damage + 15%

Kantata Plate Set

Bao gồm:

Kantata Plate Áo (+5-10 Vit)Kantata Plate Tay (+5-10 Vit)Kantata Plate Chân (+5-10 Vit)Kantata Nhẫn of Poison (+5-10 Vit)Kantata Nhẫn of Wind (+5-10 Agi)

Trang bị lẻ

2 món : nội lực + 153 món : thể lực + 304 món : Tăng phép thuật + 10%

Full set

Sức mạnh dạn +15Tăng skill damage + 25Tỷ lệ giáp thương hoàn hảo nhất tăng + 10%Tăng gần kề thương hoàn hảo nhất + 20

Apollo Pad Set

*
Bao gồm:

Apollo Pad Áo (+5-10 Vit)Apollo Pad Quần (+5-10 Vit)Apollo Pad mũ (+5-10 Vit)Apollo Pad Tay (+5-10 Vit)Apollo Skull Gậy (+5-10 Str )Apollo dây chuyền băng (+5-10 Str)Apollo Nhẫn phép thuật

Trang bị lẻ

2 món : Nội lực + 103 món : Tăng phép thuật + 5%4 món : Tăng attack. Skill + 105 món : Maximum mana + 306 món : Maximum life + 307 set option : Tăng max. AG + 20

Full set

Tăng critical damage + 10Tăng giáp thương tuyệt vời và hoàn hảo nhất + 10Nội lực + 30

Evis Bone Set

Bao gồm:

 Evis Bone Áo (+5-10 Vit)Evis Bone Quần (+5-10 Vit)Evis Bone Chân (+5-10 Vit)Evis dây chuyền gió

Trang bị lẻ

2 món : Tăng attacking skill + 153 món : Tăng stamina + 204 món : Tăng phép thuật damage + 10

Full set

Tỷ lệ x2 gần cạnh thương 5%Tăng xác suất sát thương tuyệt vời và hoàn hảo nhất +50Tăng AG regen rate +5

Hera Sphinx Set

*
Bao gồm:

Hera Sphinx Áo (+5-10 Vit)Hera Sphinx Quần (+5-10 Vit)Hera Sphinx Chân (+5-10 Vit)Hera Sphinx Gloves (+5-10 Vit)Hera Sphinx mũ (+5-10 Vit)Hera Skull Shield (+5-10 Vit)

Trang bị lẻ

2 món : sức khỏe + 153 món : Tăng phép màu dmg + 10%4 món : Tăng defensive skill when equipped with shield + 5%5 món : nội lực + 156 món : Tăng phần trăm sát thương tuyệt đối hoàn hảo + 50

Full set

Tỷ lệ tiếp giáp thương chí mạng tăng + 10%Tỷ lệ tiếp giáp thương tuyệt vời nhất tăng + 10%Tăng maximum life + 50Tăng maximum mana + 50

Anubis Legendary Set

*
Bao gồm:

Anubis Legendary nón (+5-10 Vit)Anubis Legendary Áo (+5-10 Vit)Anubis Legendary Gloves (+5-10 Vit)Anubis Nhẫn lửa (+5-10 nội lực)

Trang bị lẻ

2 món : Double gần cạnh thương + 10%3 món : Tăng Max mana + 504 món : Tăng.

Xem thêm: 5 Cầu Thủ Bị Lãng Quên Của Mu Có Thể Được Hồi Sinh Dưới Thời Ten HagXem thêm: 2 Giriş 1 Cup Là Gì ? Bạn Có Dám Xem Tại Sao Bạn Không Nên Xem 2 Girls 1 Cup

Phép thuật dmg + 10%

Full set

Tỷ lệ gần kề thương chí mạng tăng + 15%Tỷ lệ liền kề thương hoàn hảo và tuyệt vời nhất tăng + 15%Tăng critical damage + 20Tăng giáp thương tuyệt đối + 20

Ceto Vine Set

*
Bao gồm:

Ceto mũ (+5-10 Vit)Ceto Quần (+5-10 Vit)Ceto Gloves (+5-10 Vit)Ceto Chân (+5-10 Vit)Ceto Rapier (+5-10 Str)Ceto Nhẫn khu đất (+5-10 Str)

Trang bị lẻ

2 món : nhanh nhẹn + 103 món : Tăng Max HP + 504 món : Tăng Def skill + 205 món : Tăng defensive skill while using shields + 5%6 món : Tăng nội lực + 10

Full set

Tăngs Max HP + 50Tăng sức mạnh + 20

Gaia Silk Set

*
Bao gồm:

Gaia Silk mũ (+5-10 Vit)Gaia Silk Áo (+5-10 Vit)Gaia Silk Quần (+5-10 Vit)Gaia Silk Tay (+5-10 Vit)Gaia Golden CrossCung (+5-10 Agi)

Trang bị lẻ

2 món : Tăng attacking skill + 103 món : Tăng max mana + 254 món : power + 105 món : Double giáp thương + 5%

Full set

nhanh nhẹn + 30Tỷ lệ gần kề thương hoàn hảo và tuyệt vời nhất tăng + 10%Tăng tiếp giáp thương hoàn hảo + 10

Odin Wind Set

*
Bao gồm:

Odin Wind mũ (+5-10 Vit)Odin Wind Áo (+5-10 Vit)Odin Wind Quần (+5-10 Vit)Odin Wind Tay (+5-10 Vit)Odin Wind Chân (+5-10 Vit)

Trang bị lẻ

2 món : nội lực + 153 món : Tăng max life + 504 món : Tăng tỷ lệ sát thương tuyệt vời và hoàn hảo nhất + 505 món : cấp tốc nhẹn + 30

Full set

Tăng maximum mana + 50Ignore enemy’s defensive skill + 5%Tăng maximum AG + 50

Argo Spirit Set

*
Bao gồm:

Argo Spirit Áo (+5-10 Vit)Argo Spirit Quần (+5-10 Vit)Argo Spirit Tay (+5-10 Vit)

Trang bị lẻ

2 món : nhanh nhẹn + 303 món : power nguồn + 30

Full set

Tăng attacking skill + 25Tỷ lệ x2 gần kề thương + 5%

Gywen Guardian Set

*
Bao gồm: 

Gywen Guardian Áo (+5-10 Vit)Gywen Guardian Tay (+5-10 Vit)Gywen Guardian Chân (+5-10 Vit)Gywen Silver Cung (+5-10 Agi)Gywen dây chuyền kỹ năng

Trang bị lẻ

2 món : x2 cạnh bên thương + 10%3 món : nhanh nhẹn + 304 món : Incr min attacking skill + 205 món : Incr max attacking skill + 20

Full set

Tỷ lệ liền kề thương chí mạng tăng + 15%Tỷ lệ liền kề thương tuyệt vời nhất tăng + 15%Tăng critical damage + 20Tăng ngay cạnh thương tuyệt vời nhất + 20

Gaion Storm Crow Set

*
Bao gồm:

Gaion Storm Crow Áo (+5-10 Vit)Gaion Storm Crow Quần (+5-10 Vit)Gaion Storm Crow Chân (+5-10 Vit)Gaion dây chuyền nước (+5-10 Vit)

Trang bị lẻ

2 món : loại bỏ phòng thủ skill kẻ thù + 5%3 món : x2 damage rate + 15%4 món : Inc. Attacking skill + 15

Full set

Tỷ lệ cạnh bên thương hoàn hảo tăng + 15%Tăng ngay cạnh thương tuyệt vời nhất + 30Tăng phép màu + 20%Tăng sức khỏe + 30

Hyon dragon Set

Bao gồm:

Tay rồng đỏChân rồng đỏMũ rồng đỏKiếm điện

Trang bị lẻ

2 món : Tăng phòng thủ +253 món : Tỷ lệ x2 sát yêu thương + 10%4 món : Tăng tấn công tuyệt chiêu +20

Full set

Tỷ lệ ngay cạnh thương chí mạng tăng + 15%Tỷ lệ sát mến hoàn hảo +15%Sát thương chí mạng +20Sát yêu quý hoàn hảo +20

Berserker Scale Set

Bao gồm:

Chân Trâu xanhQuần Trâu xanhÁo Trâu xanhTay Trâu xanhMũ Trâu xanh

Trang bị lẻ

2 món : Max damage +103 món : Max damage +204 món : Max damage +305 món : Max damage +40

Full set

Tấn công tuyệt chiêu +40Sức mạnh tăng +40

Rave Plate set

Bao gồm:

Mũ PlateQuần PlateÁo Plate

Trang bị lẻ

2 món : Tấn công tăng +203 món: Tỷ lệ x2 sát thương +10%

Full set

Trang bị vũ khí đôi tay tấn công tăng +30%Tỷ lệ loại bỏ phòng thủ đối phương +5%

Sylion Bone set

Bao gồm:

Tay XươngChân XươngÁo XươngMũ Xương

Trang bị lẻ

2 món: Tỷ lệ sát yêu mến chí mạng +5%3 món: Tỷ lệ x2 sát yêu đương +5%4 món: Phòng thủ tăng +20

Full set

Sức mạnh +50Nhanh nhẹn +50Thể lực +50Nội lực +50

Vega Sacred Fire set

Bao gồm:

Mũ Địa LongÁo Địa LongQuần Địa longVuốt Địa Long

Trang bị lẻ

2 món: Tỷ lệ tấn công tăng +503 món: Thể lực tăng +504 món: Max damage +30

Full set

Tỷ lệ sát yêu mến hoàn hảo tăng +15%Tỷ lệ x2 sát thương tăng +5%Tỷ lệ loại bỏ phòng thủ đối phương +5%

Chamer Sacred Fire set

Bao gồm:

Chân Địa longÁo Địa LongQuần Địa longVuốt Địa Long

Trang bị lẻ

2 món: Phòng thủ tăng +503 món: Tỷ lệ x2 sát yêu thương +5%4 món: Tấn công tăng +30

Full set

Tỷ lệ sát yêu mến hoàn hảo tăng +15%Tấn công tuyệt chiêu tăng +30Sát yêu mến hoàn hảo tăng +20

Mahes black Dragon set

*

Bao gồm:

Quần Rồng đenKhiên đồng

Trang bị lẻ

Không

Full set

Max Hp +100Tỷ lệ loại bỏ phòng thủ đối phương +6%Tăng phòng thủ lúc trang bị khiên +17%

Bes Eclipse set

*

Bao gồm:

Quần Ánh trăngGậy Huỷ diệt

Trang bị lẻ

Không

Full set

Nội lực tăng +200Tấn công phép tăng +9%Tấn công tuyệt chiêu tăng +80

Khons Dark Steel set

*

Bao gồm:

TayChân

Trang bị lẻ

Không

Full set

Max Hp tăng +200Tỷ lệ sát mến hoàn hảo + 3%Tỷ lệ sát mến chí mạng + 3%

Horus set

*

Bao gồm:

Vuốt Bạch hổDây chuyền kỹ năng

Trang bị lẻ

Không

Full set

Min. Damage +80Tấn công tuyệt chiêu tăng +60Tỷ lệ x2 sát yêu thương + 4%

Bragi DarkPhoenix set

*
Bao gồm:

QuầnChânMũDark Breaker (Thiên Ma Kiếm)

Trang bị lẻ

2 món: Sức mạnh tăng +103 món: Sức mạnh tăng +204 món: Sức mạnh tăng +305 món: Max Hp tăng +50

Full set

Min damage tăng +30Tấn công tăng khi dùng kiếm 2 tay + 6%Tỷ lệ x2 sát yêu thương + 3%Tấn công tuyệt chiêu tăng +50

Alvis Grand Soul set

*

Bao gồm:

ÁoChânQuầnGậy PhượngDây chuyền nước

Trang bị lẻ

2 món: Tỷ lệ x2 sát yêu quý + 1%3 món: Tỷ lệ x2 sát yêu mến + 2%4 món: Tỷ lệ x2 sát yêu mến + 3%5 món: Nội lực tăng +10

Full set

Phòng thủ tăng lúc dùng khiên + 8%Tỷ lệ Sát thương chí mạng + 8%Tỷ lệ sát yêu mến hoàn hảo + 8%Loại bỏ phòng thủ đối phương + 1%

Frigg Holy spirit set

*

Bao gồm:

QuầnChânDây chuyền gióCung Thánh nữ (Celestial Bow)

Trang bị lẻ

2 món: Min damage tăng +403 món: Max damage tăng +404 món. Min damage tăng +505 món: Max damage tăng +50

Full set

Tỷ lệ Sát yêu đương chí mạng tăng + 7%Tỷ lệ sát mến hoàn hảo + 7%Max Hp tăng +50Phòng thủ tăng +20

Tyr Thunder set

*

Bao gồm:

TayQuầnChânKiến quét (Rune blade)Dây chuyền sét

Trang bị lẻ

2 món: Sức mạnh tăng +203 món: nhanh nhẹn tăng +204 món: Thể lực tăng +205 món: Nội lực tăng +20

Full set

Tỷ lệ x2 sát yêu quý + 1%Tấn công phép tăng + 1%Tỷ lệ sát yêu đương hoàn hảo tăng + 12%Tăng tấn công lúc dùng kiếm + 6%

Surt Glorious set

*
Bao gồm:

ÁoMũChânTayQuyền trượng Đại vương (Lord Scepter)

Trang bị lẻ

2 món: Phòng thủ tăng khi dùng khiên +2%3 món: Phòng thủ tăng +204 món: Sức mạnh tăng +305 món: Max Hp tăng +70

Full set

Tấn công tuyệt chiêu tăng +40Tỷ lệ tấn công chí mạng tăng +11%Sát yêu đương chí mạng tăng +80Nội lực tăng +60

Elune Demonic set

*

Bao gồm:

QuầnTayGậyNhẫn băng

Trang bị lẻ

2 món: Tỷ lệ sát yêu thương hoàn hảo + 8%3 món: Tỷ lệ sát yêu đương hoàn hảo + 9%4 món: Tỷ lệ sát mến hoàn hảo + 10%5 món: Tỷ lệ x2 sát yêu thương + 12%

Full set

Phòng thủ tăng +40Tấn công tuyệt chiêu tăng +80Max Mana +200Tấn công phép tăng + 13%

Magni Piercing Grove set

*
Bao gồm:

ÁoMũChânVuốt Bạch longNhẫn gió

Trang bị lẻ

2 món: Max damage tăng +53 món: Max damage tăng +104 món: Max damage tăng +155 món: Max Hp tăng +100

Full set

Phòng thủ tăng +50Tỷ lệ sát yêu mến hoàn hảo + 8%Sát yêu đương hoàn hảo tăng +10Tấn công tăng +60

Anas Hirat set

Bao gồm:

ÁoMũQuầnKhiên Vis

Trang bị lẻ

2 món: Tấn công tuyệt chiêu tăng +203 món: Phòng thủ tăng +404 món: Tỷ lệ x2 sát mến + 10%

Full set

Tấn công tăng +20Sát thương chí mạng tăng Rate + 15%Tỷ lệ sát mến hoàn hảo tăng + 15%Phòng thủ tăng khi dùng khiên + 5%

Akhir Hirat set

Bao gồm:

TayChânQuầnNhẫn băng

Trang bị lẻ

2 món: Tấn công tuyệt chiêu tăng +303 món: Tấn công tăng +304 món: Sát thương hoàn hảo tăng +20

Full set

Sát yêu quý chí mạng tăng +20Tỷ lệ sát yêu thương chí mạng tăng + 15%Tỷ lệ sát yêu thương hoàn hảo + 15%Loại bỏ phòng thủ đối phương + 5%

Camill Sate set

Bao gồm:

ÁoMũQuầnKhiên pen

Trang bị lẻ

2 món: Min damage tăng +303 món: Max damage tăng +504 món: Tỷ lệ x2 sát yêu mến + 10%

Full set

Tấn công tăng +20Tỷ lệ Sát yêu đương chí mạng tăng + 15%Tỷ lệ sát yêu đương hoàn hảo tăng + 15%Phòng thủ tăng khi dùng khiên + 5%

Cathy Sate set

Bao gồm:

TayQuầnChânNhẫn độc

Trang bị lẻ

2 món: Tấn công tuyệt chiêu tăng +303 món: cấp tốc nhẹn tăng +304 món: Sát thương hoàn hảo tăng +20

Full set

Tấn công chí mạng +20Tỷ lệ sát yêu đương chí mạng tăng +15%Tỷ lệ sát yêu quý hoàn hảo +15%Loại bỏ phòng thủ đối phương +5%