build tft

Sorcerer Silco

Bạn đang xem: build tft

Sorcerer Silco

Bilgewater Nilah

Bilgewater Nilah

Ionia Vanquisher Xayah

Ionia Vanquisher Xayah

Demacia Fiora

Demacia Fiora

Bastion Vanquisher Bel'Veth

Bastion Vanquisher Bel'Veth

Strategist Silco

Strategist Silco

Bilgewater Nilah

Bilgewater Nilah

Noxus Mordekaiser

Noxus Mordekaiser

Void Kai'Sa

Void Kai'Sa

Bruiser Reroll

Bruiser Reroll

Xem thêm: tra cứu.vnedu.vn

Strategist Bilgewater Azir

Strategist Bilgewater Azir

Bastion Aphelios

Bastion Aphelios

Invoker Karma

Invoker Karma

Gunner Zaun Reroll

Gunner Zaun Reroll

Slayer Mordekaiser

Slayer Mordekaiser

Challenger Kai'Sa

Challenger Kai'Sa

Shurima Azir

Shurima Azir

Rogue Zaun Reroll

Rogue Zaun Reroll

Gunner Piltover Aphelios

Gunner Piltover Aphelios

Xem thêm: redmi 5 pro

Strategist Shurima Azir

Strategist Shurima Azir

Juggernaut Vanquisher Xayah

Juggernaut Vanquisher Xayah