bien so xe

Thiều Trang (T/H)   -   Thứ tư, 24/03/2021 07:50 (GMT+7)

Bạn đang xem: bien so xe

Biển số xe pháo dân sự bên trên toàn nước hiện tại chính thức kể từ số 11 cho tới 99. Địa phương có khá nhiều biển cả số xe pháo nhất lúc này là TP. Sài Gòn.

Bình luận:

Xem thêm: vẽ tranh bảo vệ môi trường đơn giản

Bạn suy nghĩ gì về nội dung này?

Bạn cần thiết singin nhằm gửi comment.

Gửi comment