bản cam kết

ĐẢNG BỘ …..

Bạn đang xem: bản cam kết

CHI BỘ TRƯỜNG …..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

….., ngày ….mon …. năm……

BẢN CAM KẾT

TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM đôi mươi...

________

Họ và tên: ...................

Sinh ngày: ……..............

Đơn vị công tác: ………...........

Chức vụ đảng: Đảng viên

Chức vụ cơ quan ban ngành, đoàn thể: ……

Sinh hoạt bên trên chi bộ: ………......

Sau Lúc nghiên cứu và phân tích, học hành những quyết nghị, quy quyết định của Đảng, tôi khẳng định trang nghiêm tiến hành Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII “về tăng mạnh xây cất, chỉnh đốn Đảng; ngăn ngừa, đẩy lùi sự suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chủ yếu trị, đạo đức nghề nghiệp, lối sống; những bộc lộ “tự biểu diễn biến”, “tự gửi hóa” vô nội bộ”; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Sở Chính trị “về tăng cường học hành và tuân theo tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, phong thái Hồ Chí Minh”; Quy quyết định số 101-QĐ/TW, ngày 07-6-2012 của Ban Tắc thư “về trách móc nhiệm nêu gương của cán cỗ, đảng viên, nhất là cán cỗ điều khiển chủ công những cấp” và Chuyên đề năm………, ví dụ như sau:

1- Về tư tưởng chủ yếu trị

Bản thân mật sở hữu lập ngôi trường tư tưởng chủ yếu trị vững vàng vàng. Luôn trung thành với chủ với công ty nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Sài Gòn và lối lối thay đổi của Đảng; không tồn tại bộc lộ suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chủ yếu trị, “tự biểu diễn biến”, “tự gửi hóa”. Chấp hành nghiêm nghị từng công ty trương, quyết sách của Đảng, pháp lý của phòng nước và chấp hành nghiêm nghị quy quyết định của ngành; ko xấp xỉ trước những trở ngại, luôn luôn nhận và hoàn thành xong chất lượng tốt trách nhiệm được phú.

2- Về phẩm hóa học đạo đức nghề nghiệp, lối sống

Bản thân mật sở hữu lối sinh sống trong trắng, trong lành, giản dị, sung sướng, hòa đồng với người cùng cơ quan, bố mẹ, học viên. Luôn lưu giữ gìn phẩm hóa học đạo đức nghề nghiệp, lối sinh sống. Bản thân mật ko vướng vô những tệ nàn xã hội. Trong công tác làm việc luôn luôn kiểu mẫu, tiến hành chất lượng tốt trách nhiệm cung cấp bên trên phú, khuyến khích người cùng cơ quan vô tổ chấp hành chất lượng tốt nội quy, luôn luôn thay đổi cách thức nhằm nâng lên quality dạy dỗ học tập. Bản thân mật sở hữu niềm tin tự động phê và phê bình. Chấp hành nghiêm nghị những điều đảng viên ko được làm; không tồn tại bộc lộ suy thoái và khủng hoảng về đạo đức nghề nghiệp lối sinh sống.

3- Về tiến hành chức vụ, trách nhiệm được giao

Làm chất lượng tốt tầm quan trọng của một nhà giáo công ty nhiệm và nhà giáo đứng lớp. Quan tâm, hỗ trợ tận tâm những học viên yếu hèn, học viên sở hữu yếu tố hoàn cảnh trở ngại. Bản thân mật luôn luôn sở hữu ý thức tự động học tập, tự động trau dồi, nâng lên chuyên môn trình độ chuyên môn nhiệm vụ nhằm đáp ứng chất lượng tốt công tác làm việc giảng dạy dỗ. Luôn lần tòi, thay đổi cách thức dạy dỗ học tập nhằm đẩy mạnh năng lượng học viên. Dự giờ người cùng cơ quan nhằm học hỏi và chia sẻ tăng kinh nghiệm tay nghề. Bản thân mật luôn luôn tiến hành nghiêm nghị giờ giấc thao tác làm việc, ko chuồn trễ về sớm, tác phong luôn luôn nhanh chóng nhẹn, linh hoạt. Tuyên truyền, hoạt động người thân trong gia đình vô mái ấm gia đình và dân chúng tiến hành lối lối, ý kiến, công ty trương, quyết nghị của Đảng, quyết sách, pháp lý của Nhà nước

4- Về tổ chức triển khai kỷ luật

Tham gia sinh hoạt Đảng và đóng góp Đảng phí đích thị quy quyết định, tiến hành chất lượng tốt lý lẽ triệu tập dân công ty. Luôn chấp hành chất lượng tốt sự cắt cử, điều động của Ban giám hiệu, của cung cấp trên; tự động giác chấp hành những quyết nghị, quy quyết định của Đảng, pháp lý Nhà nước, quy định, quy quyết định, nội quy của phòng ban, đơn vị chức năng và điểm trú ngụ.

5- Về xử lý, sửa chữa thay thế những giới hạn, lỗi thời hạn qua quýt và qua quýt kiểm điểm, reviews quality cán cỗ, đảng viên thời điểm cuối năm 202.. (nếu có)

Xem thêm: rank liên quân

Sẽ nghiêm nghị tự khắc sửa chữa thay thế những giới hạn, lỗi của phiên bản thân mật vô thời hạn qua quýt. Tiếp tục rời khỏi mức độ tu chăm sóc, tập luyện, học hành nhằm nâng lên chuyên môn trình độ chuyên môn nhiệm vụ, hoàn thành xong tôt chức vụ, trách nhiệm được phú.

6- Về plan hành vi tiến hành Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

(Căn cứ Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 22-3-2016 của Sở Chính trị “về học hành, quán triệt, tuyên truyền, thực hiện tiến hành Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn nước đợt loại XII của Đảng” và điểm sáng của địa hạt, đơn vị chức năng phụ trách móc nhằm xây cất plan hành vi của cá thể mang đến phù hợp).

.............................

.............................

................................

7- Nội dung ĐK tiến hành vô năm 2022

a) Về tăng mạnh khối đại hòa hợp toàn dân tộc

..............................

.............................

..............................

b) Về xây cất Đảng và khối hệ thống chủ yếu trị trong trắng, vững vàng mạnh bám theo tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, phong thái Hồ Chí Minh

...............................

...............................

...............................

Bản khẳng định này mặt khác là nội dung plan hành vi của phiên bản thân mật nhằm tu chăm sóc, tập luyện, phấn đấu và là địa thế căn cứ nhằm kiểm điểm, reviews xếp loại cán cỗ, đảng viên vô thời điểm cuối năm.

XÁC NHẬN CỦA CẤP ỦY CƠ SỞ

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ

NGƯỜI CAM KẾT

Xem thêm: oppo a9 2020