ba tuổi làm chưởng môn

Điên Rồi Sao, Ba Tuổi Làm Chưởng Môn

Điên Rồi Sao, Ba Tuổi Làm Chưởng Môn

Kiếm Tôn khương tử kỳ, lấy mò mẫm bệnh đạo, tu vi Thông Thiên, Cửu Trọng Thiên tu vi tăng trực tiếp lên kim tiên tuy nhiên ở nhập túng cảnh vô số kim tiên vây công, kiệt sức bị tiêu diệt trận. Trước Khi bị tiêu diệt, Khương Tử Yỳ tách đi ra Nguyên Thần, trùng sinh đã đi vào đứa con trẻ 3 tuổi hạc ở Vô Cực Tông trở nên chưởng môn.
Đọc chuyện tranh Điên Rồi Sao, Ba Tuổi Làm Chưởng Môn bên trên yamada.edu.vn

Bạn đang xem: ba tuổi làm chưởng môn

Xem thêm: nhac ha nhi

Danh sách chương