Giáo trình Tiếng Nhật sơ cấp dành cho người mới bắt đầu

TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT YAMADA VIỆT NAM

Giáo trình Tiếng Nhật sơ cấp dành cho người mới bắt đầu

Mina no Nihongo là bộ giáo trình được sử dụng phổ biến ở các trường đại học và các trung tâm đào tạo tiếng Nhật trên toàn thế giới. Để tự học tiếng Nhật hiệu quả thì ngay khi bắt đầu bạn nên làm quen và hiểu rõ chức năng của từng cuốn giáo trình hữu ích này.

 

 

Bộ giáo trình tiếng Nhật sơ cấp gồm 6 quyển

 

1. Quyển Honsatsu (Quyển chính)

2. Quyển bản dịch

3. Quyển bài tập Bunkei Renshuuchou

4. Quyển Shokyuude Yomeru Topiku 25

5. Quyển Choukai Tasuku 25

6. Quyển Yasashii Sakubun

 

Cách sử dụng từng cuốn giáo trình tiếng Nhật sơ cấp

 

1. Quyển Honsatsu (Quyển chính)

 

 

-Phần  文型 (bunkei) - Mẫu câu: Các câu mẫu sử dụng cấu trúc ngữ pháp học trong bài (được dịch ở phần "mẫu câu" trong sách bản dịch).

 

-Phần  例文 (reibun) - Ví dụ: Các đoạn hội thoại mẫu sử dụng cấu trúc ngữ pháp học trong bài (được dịch ở phần "Ví dụ" trong sách bản dịch).

 

-Phần  会話 (kaiwa) - Hội thoại: Tình huống hội thoại chính trong bài (được dùng ở phần "hội thoại" trong sách bản dịch).

 

-Phần  練習 A (renshuu A) - Luyện tập A: Phần tóm tắt các cấu trúc ngữ pháp trong bài.

 

-Phần  練習 B (renshuu B) - Luyện tập B: Các bài tập đơn giản vận dụng cấu trúc ngữ pháp được học trong bài.

 

-Phần  練習 C (renshuu C) - Luyện tập C: Các bài luyện tập hội thoại sử dụng các mẫu câu được học trong bài.

 

-Phần  問題 (Mondai) - Vấn đề: Các bài tập nghe và viết, sử dụng các mẫu ngữ pháp có trong bài.

 

2. Quyển bản dịch

 

 

- Từ vựng: Liệt kê các từ mới liên quan đến bài học và chủ đề của bài học.

- Phần dịch: Dịch các phần bunkei, reibun và kaiwa trong quyển chính “Honsatsu” sang tiếng Việt.

- Từ và thông tin tham khảo: Các thông tin, từ vựng tham khảo không được đề cập nhưng có liên quan đến nội dung và chủ đề bài học.

- Giải thích và ngữ pháp: Giải thích cấu trúc, cách sử dụng của các mẫu ngữ pháp có trong bài, có cả ví dụ đi kèm, rất chi tiết và dễ hiểu.

 

3. Quyển bài tập Bunkei Renshuuchou

giao trinh tieng nhat

 

 

Sách bài tập ngữ pháp, rất nhiều bài tập đa dạng và phong phú.

 

4. Quyển Shokyuude Yomeru Topiku 25

 

Quyển Shokyuude Yomeru Topiku 25

Là sách đọc hiểu tương ứng với giáo trình Minna, vừa học ngữ pháp trong quyển chính “Honsatsu”, vừa luyện đọc trong sách này. Đọc xong văn bản và trả lời câu hỏi.

5. Quyển Choukai Tasuku 25

 

Quyển Choukai Tasuku 25

Có vai trò tương tự như sách đọc hiểu nhưng là nghe hiểu. Các bài nghe phù hợp với trình độ sơ cấp, có kèm theo phần dịch ở cuối sách, phòng khi bạn nghe chưa rõ có thể xem lại và nghe lại.

6. Quyển Yasashii Sakubun

 

giao trinh tieng nhat-Yasashii Sakubun

 

Bao gồm 20 chủ đề để các bạn tập viết. Mỗi bài đều có 1 chủ đề, một đoạn văn mẫu để các bạn đọc và luyện tập đặt câu hỏi; sau đó sẽ tự luyện viết thành một đoạn văn hoàn chỉnh.

Ngoài ra, học đến bài 3 của giáo trình tiếng Nhật sơ cấp Minna no Nihongo, bạn cần học thêm chữ Hán qua cuốn “Basic Kanji – sách học chữ Hán”.

sach hoc chư han

Hoặc cuốn “Kanji look and learn”.

 

 

Với hai cuốn này, cách học khá đơn giản; mỗi chữ Hán trong bài, bạn chỉ cần học những nghĩa phổ biến nhất. Chữ Hán cũng giống như tiếng Việt, một từ có thể có nhiều nghĩa – gọi là từ đồng nghĩa, hoặc có nhiều cách đọc khác nhau – gọi là từ đồng âm.