Bài 5: Ngữ pháp tiếng Nhật sơ cấp N5

Bài 5: Ngữ pháp tiếng Nhật sơ cấp N5

TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT YAMADA VIỆT NAM

Bài 5: Ngữ pháp tiếng Nhật sơ cấp N5
Thứ sáu - 13/05/2016 10:26

>> Bài 4: Ngữ pháp tiếng Nhật sơ cấp N5

>> Bài 3: Ngữ pháp tiếng Nhật sơ cấp N5

1. ~が~

意味: Nhưng

+ 日本の 食べ物は おいしいですが、高いです。

Món ăn Nhật ngon nhưng đắt.

+ 雨が 降って います。

Trời đang mưa.

説明:

「が」là trợ từ nối tiếp và có nghĩa là “nhưng” . Khi dùng 「が」để nối hai câu (mệnh đề) thì chúng ta được một câu.

Khi muốn miêu tả một hiện tượng tự nhiên thì dùng「が」trước chủ đề đó.

注意:

+ 「が」dùng trong「しつれいですが」hoặc「すみませんが」để mở đầu một câu nói nên không còn mang ý nghĩa để nối hai câu mà chỉ mang ý nghĩa nối tiếp mà thôi. しつれいですが、おなまえは?xxx。 Xin lỗi, tên anh là gì ạ? すみませんが、塩を 取って ください。xxx。 Xin lỗi, làm ơn lấy giúp tôi muối.

 

2. N1 からN2 まで

意味: Từ đến

+ 7時30分から16時20分まで 働きます。

Làm việc từ 7 giờ 30 phút đến 16 giờ 20 phút.

+ ビエンホアから ホーチミン市まで バスで1時間くらいかかります。

Từ Biên Hòa đến TPHCM mất khoảng 1 tiếng đi bằng xe buýt.

+ 7時30分から 働きます。

Làm việc từ 7 giờ 40 phút.

+ 銀行は 9時から 3時までです。

Ngân hàng mở cửa từ 9 giờ đến 3 giờ.

+ 昼休みは 12時からです。

Giờ nghỉ trưa bắt đầu từ 12 giờ.

説明:

[から] biểu thị điểm bắt đầu của thời gian và địa điểm, còn [まで] biểu thị điểm kết thúc của thời gian và địa điểm.

[から] và [まで] không nhất thiết phải đi kèm với nhau, mà có thể được dùng riêng biệt.

Có thể dùng [です] với [から], [まで] và [~から~まで]