Bài 18: Ngữ pháp tiếng Nhật sơ cấp N5

Bài 18: Ngữ pháp tiếng Nhật sơ cấp N5

TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT YAMADA VIỆT NAM

Bài 18: Ngữ pháp tiếng Nhật sơ cấp N5
Thứ bảy - 14/05/2016 16:11

>> Bài 16: Ngữ pháp tiếng Nhật sơ cấp N5

>> Bài 17: Ngữ pháp tiếng Nhật sơ cấp N5

V て ; てはいけません

意味 Không được làm

+ここでたばこを吸(す)ってはいけません。

Không được hút thuốc ở đây, vì là nơi “cấm hút thuốc”

+ ここでたばこを吸(す)ってもいいですか。

Tôi hút thuốc ở đây được không? ...không, không được hút.

説明:

Mẫu câu này biểu thị ý nghĩa “cấm”, hay ”không được” làm một việc gì.

Dùng để trả lời cho câu hỏi Động từ thể てもいいですか

注意:

+ Đối với câu hỏi「Động từ thểてもいいですか」, khi muốn nhấn mạnh câu trả lời không được thì có thể lược bỏ 「Động từ thểては」mà chỉ trả lời là 「いいえ、いけません」

+ Cách trả lời này không dùng với người trên. 先生、ここで遊んでもいいですか。…いいえ、いけません。xxx。 Thưa thầy/cô, em chơi ở đây có được không ạ? …Không, không được.