Bài 17: Ngữ pháp tiếng Nhật sơ cấp N5

Bài 17: Ngữ pháp tiếng Nhật sơ cấp N5

TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT YAMADA VIỆT NAM

Bài 17: Ngữ pháp tiếng Nhật sơ cấp N5
Thứ bảy - 14/05/2016 15:40

>> Bài 16: Ngữ pháp tiếng Nhật sơ cấp N5

>> Bài 15: Ngữ pháp tiếng Nhật sơ cấp N5

V て→てもいいです

意味 Làm được

+ 写真(しゃしん)を撮(と)ってもいいです。

Có thể chụp ảnh được.

+ たばこを吸(す)ってもいいですか。

Tôi hút thuốc được không?

+ このカタログをもらってもいいですか。

Tôi lấy ca-ta-lô này có được không? …Vâng, được. Xin mời.

+ このカタログをもらってもいいですか。

Tôi lấy ca-ta-lô này có được không? …Xin lỗi. Không được.

説明:

Mẫu câu này dùng để biểu thị sự được phép làm một điều gì.

Nếu chuyển mẫu câu này thành câu nghi vấn thì chúng ta sẽ được một câu xin phép.

Khi trả lời thì chú ý cách trả lời tế nhị khi từ chối (không cho phép)