Bài 12: Ngữ pháp tiếng Nhật sơ cấp N5

Bài 12: Ngữ pháp tiếng Nhật sơ cấp N5

TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT YAMADA VIỆT NAM

Bài 12: Ngữ pháp tiếng Nhật sơ cấp N5
Thứ bảy - 14/05/2016 09:19

>> Bài 11: Ngữ pháp tiếng Nhật sơ cấp N5

>> Bài 10: Ngữ pháp tiếng Nhật sơ cấp N5

N がほしい

意味  Muốn…

+ わたしはコンピューター(コンピューター)がほしいです。

Tôi muốn có máy tính.

+ わたしは友達(ともだち)がほしいです。

Tôi muốn có bạn.

+ 今(いま)、何(なに)がいちばんほしいですか。

Bây giờ anh/chị muốn cái gì nhất.

説明:

Mẫu câu này biểu thị ham muốn sở hữu một vật hoặc một người nào đó của người nói. Nó cũng được dùng để hỏi về ham muốn của người nghe. Đối tượng của ham muốn được biểu thị bằng trợ từ 「が」

「ほしい」là tính từ đuôi い.

注意:

+ Vì là tính từ đuôi い, nên phủ định của 「ほしい」là「ほしくない」có nghĩa là không muốn. 子どもがほしいですか。xxx。 いいえ、ほしくないです。xxx。 Anh muốn có con không?... Không, tôi không muốn.

+ Mẫu câu「ほしいです」không thể dùng để biểu thị ham muốn của người thứ ba.

+ Mẫu câu「ほしいですか」không thể dùng để mời người nghe dùng một thứ gì hay làm gì. Ví dụ, trong trường hợp muốn mời người nghe uống cà phê thì không nói 「コーヒーがほしいですか」mà nói là 「コーヒーはいかがですか」