Bài 19: Kanji tiếng Nhật sơ cấp N5

Bài 19: Kanji tiếng Nhật sơ cấp N5

TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT YAMADA VIỆT NAM

Bài 19: Kanji tiếng Nhật sơ cấp N5
Thứ hai - 16/05/2016 09:29

>> Bài 18: Kanji tiếng Nhật sơ cấp N5

>> Bài 17: Kanji tiếng Nhật sơ cấp N5

1. Bộ: 八 - BÁT

訓: や や.つ やっ.つ よう

音: ハチ

Số nét: 2

JLPT: 5

Nghĩa: Tám, số đếm.

Giải nghĩa:

+ Tám, số đếm.

2. Bộ: 半 - BÁN

訓: なか.ば

音: ハン

Số nét: 5

JLPT: 5

Bộ thành phần: 丶 CHỦ 二 NHỊ 十 THẬP

Nghĩa: Nửa.

Giải nghĩa:

+ Nửa. Vật chia đôi mỗi bên một nửa gọi là bán. Như bán nhật [半日] nửa ngày.

3. Bộ: 百 - BÁCH, BÁ, MẠCH

訓: もも

音: ヒャク ビャク

Số nét: 6

JLPT: 5

Bộ thành phần: 一 NHẤT 白 BẠCH

Nghĩa: Trăm. Nhiều. Gấp trăm lần. Một âm là mạch.

Giải nghĩa:

+ Trăm.

+ Nhiều. Như bách tính [百姓] trăm họ.

+ Gấp trăm lần. Có khi đọc là chữ bá.

+ Một âm là mạch. Cố gắng. Như cự dược tam mạch [距躍三百] gắng nhảy ba bận.

 

Tags: sơ cấp