Giáo trình cho các khóa học sơ cấp N5 miễn phí tại Yamada

Giáo trình cho các khóa học sơ cấp N5 miễn phí tại Yamada

TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT YAMADA VIỆT NAM

Giáo trình cho các khóa học sơ cấp N5 miễn phí tại Yamada
Thứ năm - 12/05/2016 08:26
Để hoàn thành được khóa học sơ cấp N5 tổ chức tại Yamada bạn sẽ cần có các giáo trình sơ cấp sau đây:

Để hoàn thành tốt các khóa học tiếng Nhật sơ cấp N5 miễn phí 100% tại Yamada, các loại giáo trình mà học viên phải chuẩn bị gồm

Giáo trình sơ cấp N5

1. Quyển Mina no Nihongo (Quyển chính)

Quyển Honsatsu (Quyển chính)

Đây là cuốn sách bắt đầu nhập môn các học viên đã phải chuẩn bị trước. Cấu trúc  chính của cuốn sách gồm

+ Phần  文型 (Bunkei - Mẫu câu):  Các câu mẫu sử dụng cấu trúc ngữ pháp học trong bài (được dịch ở phần "mẫu câu" trong sách bản dịch).

+ Phần  例文 (Reibun - Ví dụ): Các đoạn hội thoại mẫu sử dụng cấu trúc ngữ pháp học trong bài (được dịch ở phần "Ví dụ" trong sách bản dịch).

+ Phần  会話 (Kaiwa - Hội thoại):  Tình huống hội thoại chính trong bài (được dùng ở phần "hội thoại" trong sách bản dịch).

+ Phần  練習 A (Renshuu  - Luyện tập A): Phần tóm tắt các cấu trúc ngữ pháp trong bài.

+ Phần  練習 B (Renshuu B - Luyện tập B): Các bài tập đơn giản vận dụng cấu trúc ngữ pháp được học trong bài.

+ Phần  練習 C (Renshuu C - Luyện tập C): Các bài luyện tập hội thoại sử dụng các mẫu câu được học trong bài.

+Phần  問題 (Monda i- Vấn đề): Các bài tập nghe và viết, sử dụng các mẫu ngữ pháp có trong bài

2. Basic Kanji

Giáo trình Basic Kanji

Khi học đến bài 3 của giáo trình tiếng Nhật sơ cấp Minna no Nihongo, bạn cần học thêm chữ Hán ở cuốn này.

3. Quyển bản dịch

Quyển bản dịch sơ cấp

Các nôi dung chính:

+ Từ vựng: Liệt kê các từ mới liên quan đến bài học và chủ đề của bài học.

+ Phần dịch: Dịch các phần bunkei, reibun và kaiwa trong quyển chính “Honsatsu” sang tiếng Việt.

+ Từ và thông tin tham khảo: Các thông tin, từ vựng tham khảo không được đề cập nhưng có liên quan đến nội dung và chủ đề bài học.

+ Giải thích và ngữ pháp: Giải thích cấu trúc, cách sử dụng của các mẫu ngữ pháp có trong bài, có cả ví dụ đi kèm, rất chi tiết và dễ hiểu.

4. Quyển bài tập Bunkei Renshuuchou

Quyền bài tập sơ cấp

Là sách đọc hiểu tương ứng với giáo trình Minna, vừa học ngữ pháp trong quyển chính “Honsatsu”, vừa luyện đọc trong sách này. Đọc xong văn bản và trả lời câu hỏi.

5. Quyển Shokyuude Yomeru Topiku 25

Quyển Shokyuude Yomeru Topiku 25

Là sách đọc hiểu tương ứng với giáo trình Minna, vừa học ngữ pháp trong quyển chính “Honsatsu”, vừa luyện đọc trong sách này. Đọc xong văn bản và trả lời câu hỏi.

6. Quyển Choukai Tasuku 25

Quyển Choukai Tasuku 25

Có vai trò tương tự như sách đọc hiểu nhưng là nghe hiểu. Các bài nghe phù hợp với trình độ sơ cấp, có kèm theo phần dịch ở cuối sách, phòng khi bạn nghe chưa rõ có thể xem lại và nghe lại.

Trên đây là danh sách giáo trình cần thiết cho khóa học tiếng Nhật sơ cấp N5 miễn phí 100% tại Yamada. Ở trình độ này, bạn sẽ học 25 bài đầu ở mỗi sách và giáo trình sử dụng cho mỗi tiết học sẽ được giáo viên hướng dẫn cụ thể

Chúc các bạn học tập tốt và đạt hiệu quả!