ôn thi tiếng nhật

ôn thi tiếng nhật

TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT YAMADA VIỆT NAM

cs3

TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT YAMADA YAMADA日本語センター THÔNG BÁO LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 2 TẠI CƠ SỞ 3: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA. 3支社 -国家行政学院にて 2月開講日程のお知らせ

15:26 | 27/02/2017

THÔNG BÁO LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 2 TẠI CƠ SỞ 3: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA 3支社 -国家行政学院にて 2月開講日程のお知らせ 

cs1

TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT YAMADA. YAMADA日本語センター THÔNG BÁO LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 2 TẠI CƠ SỞ 1: TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI VÀ DU lỊCH HÀ NỘI

15:09 | 27/02/2017

THÔNG BÁO LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 2 TẠI CƠ SỞ 1 : TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI VÀ DU lỊCH HÀ NỘI. 1支社 -HA NOI観光及び商事短期大学にて 2月開講日程のお知らせ 

khaigiangcs2

TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT YAMADA . YAMADA日本語センター. THÔNG BÁO LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP TRONG THÁNG 3 TẠI CƠ SỞ 2: TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN.

11:26 | 27/02/2017

TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT YAMADA . YAMADA日本語センター. THÔNG BÁO LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP TRONG THÁNG 3 TẠI CƠ SỞ 2: TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN. 2支社-国民経済大学にて、2月に各クラス開講日程のお知らせ

khaigiang1 1

TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT YAMADA. YAMADA日本語センター THÔNG BÁO LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 3 TẠI CƠ SỞ 1 : TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HÀ NỘI.

11:01 | 27/02/2017

TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT YAMADA. YAMADA日本語センター THÔNG BÁO LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 3 TẠI CƠ SỞ 1 : TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HÀ NỘI.            

lichkhaigiang1

TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT YAMADA – THÔNG BÁO LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 2 TẠI CƠ SỞ 4 : Trường trung cấp nghề tin học Hà Nội

09:56 | 18/02/2017

TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT YAMADA – THÔNG BÁO LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 2 TẠI CƠ SỞ 4 : Trường trung cấp nghề tin học Hà Nội YAMADA日本語センター - 4支社 -HA NOIコンピューター専門中級学校にて 2月の開講日程のお知らせ

coso2

TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT YAMADA – THÔNG BÁO LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 2 TẠI CƠ SỞ 2 : Trường đại học kinh tế Quốc Dân

09:48 | 18/02/2017

TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT YAMADA – THÔNG BÁO LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 2 TẠI CƠ SỞ 2 : Trường đại học kinh tế Quốc Dân YAMADA日本語センター - 2支社 - 国民経済大学にて 2月の開講日程のお知らせ

lichkhaigiang1

TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT YAMADA – THÔNG BÁO LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 2 TẠI CƠ SỞ 1

09:39 | 18/02/2017

TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT YAMADA – THÔNG BÁO LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 2 TẠI CƠ SỞ 1 : Trường cao đẳng Thương Mại Và Du Lịch Hà Nội YAMADA日本語センター - 1支社 - HA NOI観光及び商事短期大学にて 2月の開講日程のお知らせ

untitled 1

THÔNG BÁO LỊCH KHAI GIẢNG LỚP A71-A72 YAMADA日本語センター ― A71-A72クラス 開講日程のお知らせ

17:11 | 05/01/2017

TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT YAMADA – THÔNG BÁO LỊCH KHAI GIẢNG LỚP A71-A72 Trung tâm tiếng nhật yamada thông báo khai giảng YAMADA日本語センター ― A71-A72クラス 開講日程のお知らせ

thongbaokhaigiang

THÔNG BÁO LỊCH KHAI GIẢNG LỚP A3-A4 YAMADA日本語センター ― A3-A4クラス開講日程のお知らせ

17:07 | 05/01/2017

TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT YAMADA – THÔNG BÁO LỊCH KHAI GIẢNG LỚP A3-A4 Trung tâm tiếng nhật yamada thông báo khai giảng YAMADA日本語センター ― A3-A4クラス開講日程のお知らせ

khai giang1

THÔNG BÁO LỊCH KHAI GIẢNG NGÀY 29/12/2016 TẠI CƠ SỞ 2

11:31 | 30/12/2016

Trung tâm tiếng nhật Yamada thông báo khai giảng

yamada 1

THÔNG BÁO LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 12 TẠI CƠ SỞ 2

21:15 | 23/12/2016

Trung tâm tiếng nhật Yamada thông báo khai giảng

yamada

THÔNG BÁO LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 12 TẠI CƠ SỞ 1

17:02 | 23/12/2016

Trung tâm tiếng nhật Yamada thông báo khai giảng

yamada

THÔNG BÁO LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 12 TẠI CƠ SỞ 4

07:43 | 23/12/2016

trung tâm tiếng nhật yamada thông báo khai giảng