TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT YAMADA. YAMADA日本語センター THÔNG BÁO LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 2 TẠI CƠ SỞ 1: TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI VÀ DU lỊCH HÀ NỘI

TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT YAMADA. YAMADA日本語センター THÔNG BÁO LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 2 TẠI CƠ SỞ 1: TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI VÀ DU lỊCH HÀ NỘI

TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT YAMADA VIỆT NAM

TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT YAMADA. YAMADA日本語センター THÔNG BÁO LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 2 TẠI CƠ SỞ 1: TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI VÀ DU lỊCH HÀ NỘI
Thứ hai - 27/02/2017 15:09
THÔNG BÁO LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 2 TẠI CƠ SỞ 1 : TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI VÀ DU lỊCH HÀ NỘI. 1支社 -HA NOI観光及び商事短期大学にて 2月開講日程のお知らせ 

THÔNG BÁO LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 2 TẠI CƠ SỞ 1 : TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI VÀ DU lỊCH HÀ NỘI.

1支社 -HA NOI観光及び商事短期大学にて 2月開講日程のお知らせ 

cs1

Mỗi ngày nhu cầu theo học tiếng Nhật ngày 1 nâng cao. Để đáp ứng nhu cầu đó của học viên, tháng 2 này chúng tôi tiếp tục khai giảng thêm các lớp mới tại cơ sở 1- trường cao đẳng thương mại và du lịch Hà Nội

日本語学習ニーズが 日増すに高くなっていきます。その入学するニーズに応じるため、私たちが 2月に、1支社 - HA NOI観光及び商事短期大学にて 続いては 新しい各クラスを加え開講します。

Danh sách các lớp khai giảng tháng 2 / 2月に開講されるクラスリスト

Lịch học/学習

日程

Ca học /

学習シフト

Lớp/クラス

Ngày khai giảng/

開講日

Phòng học/

教室号

Thứ 3- thứ 5

火曜日-木曜日

18h00-19h30

B1.YAMADA (cd)

 

28/2/2017

Phòng 203 nhà

A2

19h30-21h00

B2.YAMADA (cd)

 

Hiện tại chúng tôi vẫn liên tục tuyển sinh học viên cho các lớp tháng 3. Để tham gia các bạn đăng ký tại đây.

現在、私たちが 3月の各クラスに 学生募集を 連続的に 行っています。では、ここに学習コースに参加を申し込みましょう。 

 

                                                                                                                  Trân trọng cảm ơn!                  よろしくお願いします!

Tác giả bài viết: Mr.Yamada